יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
על פי הנכתב בפרשת מסעי , הגבול הימי איננו חוף הים בין עזה לצור . התורה ייתרה כאן וכתבה "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול - זה יהיה לכם גבול ים ". על פי התלמוד הבבלי במסכת גיטין יש למתוח חוט דמיוני בין הר ההר בצפון לבין נחל מצרים בדרום - כל שבתוכו - ארץ ישראל ! . על פי הזוהר הקדוש שבט זבולון ,שלא זכה לכאורה לנחלה במפרץ חיפה ,על פי ספר יהושע,והשוכן גם "לחוף אניות " וגם ל "חוף ימים " , הוא השבט הנבחר לשליטה על מחוז הים .כאן יתברר אם מאגרי הגז הטבעי תמר לויתן וים תטיס הם בתחום ארץ ישראל .
15:02 (09/11/10) גדעון חרלפ

מפת הגבול הימי - החוט המתוח "בלב ימים - גבוליך " (יחזקאל כ"ז) "וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ" (תהילים, ע"ב, ח') "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים" (שמות, כ"ג, ל"א) "והנה אנחנו בים --- ים התיכון שלנו! ושוב קו הזהב לחולות פלשת שלנו ." ( אצ"ג ,כל כתביו , משא אל אירופה , אצ"ג , כרך ו' 102 ) הגבול הימי של ארץ ישראל ומאגרי הגז הטבעי הגבול הימי כמושא לציווי האלוקי על הדמיון העברי של הבנת גבולות ותחומים- הגבול הוא המהות ואיננו קו היקף חיצוני בלבד מחוז הים של ארץ ישראל נערך : אלול התש"ע אוגוסט 2010 עודכן : ב חשוון התשע"א אוקטובר 2010 עודכן : כ חשוון התשע"א עודכן: יז כסלו התשע"א נובמבר 2010 עודכן : טבת התשע"א ינואר 2011 עודכן : שבט התשע"א ינואר 2011 C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\הגבול הימי של ארץ ישראל )\גבול הים קידוחי הגז .doc " נגזר כליה על הים ויצא רדיו עלי ימים. כרוז לחובלים האדומים : בואו מהר אלי חופים . למה גבורה ואמנות עלי תהומות וסכנה . והמלחים באו, באים , שערים פתוחים ליבשה . עוד לא הורן רן בטחון שכזה עלי אדמות . רואים ים והם משתאים: למה לנו מים רבים ?! אומרים כלם :צריך יבוש . תהי הרוחה . עוד יבשת . טריטוריה חדשה . עמדו צוחו : הוד לרעיון ! אלפי כרכים ועפלים יעל קיטור יגה חשמל .וגלגלים בגלגלים.וצנורות מעלה-מטה . והצגנו מטותינו על תוספת היבשה ונשותינו תתעברנה ותלכנה כבדות , כבדות ובטוחות על יבשת – למה לנו מים רבים ?! אלא מאי: לבנה עולה על הים והפיטנים אומרים שירה חורינים :לבנה כלה .... ים לבבי ... גלים, קחוני אל הקוסמוס , אי שם תעגם לי בת- מלכה ... ודאי וי. אך בריה אין . נגזר כליה על הנפלא. נגזר כליה על הים והמלחים עוזבים ספינות ומתרוננים, כשרנו בגבורתם על המים— הם יוליכו הקטרים על מטתם של הימים ! פרספקטיבות / ...(2) תוספת יבשה אורי צבי גרינברג , כל כתביו , עמוד 166, נספח לאימה גדולה וירח " איפה היית ביוסדי ארץ מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו.." איוב לח מפתחות א. התווית הגבול הימי של מדינת ישראל דהאידנא על פי אמנת האומות המאוחדות לחוק הים . ב. הגבול הימי של מדינת ישראל על פי החוק בישראל . ג. שאלת הגבול הימי ונגזרותיה על פי מקורות התורה שבכתב והתורה שבעל פה . ד. הגבול הימי על פי פרשת מסעי . ה. הגבול הימי על פי התרגום הירושלמי לתורה . ו. הגבול הימי לאור ההבטחה ליעקב "ופרצת ימה "ועל פי הציווי " כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם ". ז. השאלות ההלכתיות הנובעות מהתווית הגבול הימי ההלכתי . ח. סוגית התלמוד הבבלי והירושלמי בנושא הגבול הימי . ט. סוגית הגבול הימי על פי הראשונים : רש"י, הר"ן , הרמב"ן ורבינו תם . י. למקורה של הלכת החוט המתוח בגבול הימי ובשאר הגבולות . יא. הקשר בין הלכת החוט המתוח לבין מה שנכתב כי ארץ ישראל הינה בגודל 400 על 400 פרסה והקשר לריבוע הרמב"ם של ארץ ישראל בהלכות קידוש החודש . יב. רבי יהודה על גבול הים והדמיון של דעתו זו לרצועת הנשיא של ארץ ישראל על פי יחזקאל הנביא – מחוז הים של ארץ ישראל . יג. הגבול הימי כמיצג את מושג הגבול הפיסי בכללו וכמושא לציווי האלוקי על הדמיון האנושי . יד. היכן עובר החוט המתוח של הגבול הימי לדעת רבנן החולקים על רבי יהודה . טו. אפילוג :" לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו ".- "מים – אין בהם ממש "!!! את מפת החוט המתוח על פי הדעות השונות , התווית גבול ארץ ישראל שגודלה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה וציון ריבוע הרמב"ם על גבולות ארץ ישראל על פי הלכות קידוש החודש שלו – ראה מפה של google earth בקישור :: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=iw&t=h&msa=0&msid=107920327857189348593.0004949d0c96f75adce6c&ll=36.638948,29.890709&spn=0.22397,0.308647&z=12 או באתרי - ישראל המקדשית ביבליוגרפיה כללית רשימת תפוצה ולהתייחסות "עד הים האחרון יהיה גבולכם" --- ...עד ימא דאוקיאנוס - הינון מי בראשית" . תרגום יונתן, דברים י"א. א. התווית הגבול הימי של מדינת ישראל דהאידנא על פי אמנת האומות המאוחדות לחוק הים . עם גילוי מצבורי הגז הטבעי מול חיפה, עירו של אליהו הנביא - קידוחי דלית ,תמר ולווייתן , ולאחר גילוי מצבורי הגז מול אשקלון ועזה, עירו של שמשון הגיבור- קידוח ים תטיס , יש לתת את הדעת על המשמעות והמיקום של הגבול ההלכתי הימי והמערבי של ארץ ישראל , היכן הוא עובר ומה משמעותו ההלכתית והתייחסותו למאגרי הגז האלו , שנמצאו מול חופי עזה ,חדרה וחיפה , קידוחים שנתגלו בהם כמויות ענקיות של גז טבעי . על פי החוק הימי והבינלאומי המקובל, כפי שנתגבש בשנים האחרונות ל"אמנת האומות המאוחדות לחוקי הים united nation convention on the law of the sea,1994) ) אמנה המסדירה את הריבונות על מימי החופין ואת זכות המעבר בנתיבי ים ונהר - מוגדרת ומוחלת הריבונות של מדינת החוף גם על רצועת המים הסמוכים לחוף . רצועת מים זו נקראת ה"מים הטריטוריאליים", כאשר רצועת הים במרחק 12 מיל ימי מקו החוף (22.2 ק"מ) הינה בסמכות השיפוט של המדינה השוכנת לאורך החוף. במים טריטוריאליים אלה נשמרת הריבונות המלאה של המדינה השוכנת לאורך החוף וריבונותה חלה וכוללת גם את האוויר שמעליה וגם את הריבונות בתחתיתה – היא קרקעית הים . לאחר מרחק זה , בכיוון הניצב[1] לחוף , קיימת רצועה נוספת ברוחב 12 מיל ימי הנקראת "מים רציפים", ובו מדינה יכולה לפעול "על מנת למנוע הפרה של מנהגיה, חוקיה ותקנותיה הבריאותיים, למנוע הגירה בלתי חוקית ולשמור על כספי הציבור." הרצועה השלישית המוגדרת באמנה זו הינה במרחק של עוד מאתיים מיל ימי מן החוף . היא אינה מקנה ריבונות כל שהיא, אולם היא ניתנת לניצול כלכלי על ידי המדינה שבחוף אולם ללא ריבונות מלאה. רצועה זאת נקראת "שטח כלכלי בלעדי" (Patrimonial). מדינה המבקשת זכויות ברצועה זו חייבת לבקש את אישור האומות המאוחדות לזכויותיה אלו . ישנן מדינות הדורשות זכויות גם מעבר לרצועה זאת , כמו ארצות הברית הטוענת לזכויות בלעדיות עבור דיג הרבה הרבה מעבר למים כלכליים אלו . חוקי הים והתנועה הבינלאומית בו , אינם חדשים .גם האמנה הימית החדשה הזו של האומות המאוחדות מיוסדת על עיקרון ה"ים הסגור" ( Mare Clausum ( , עיקרון שפיתח הוגה הדעות[2] ג'ון סלדן [3] ( john selden) בשנת 1609 . בניגוד לתפיסות אחרות של הולנד של אז , כי כל הים הוא ים חופשי mare liberum) ) אף בסמוך לחוף . יש לציין כי המושג גבול לכשעצמו ( להלן ) איננו מושג פשוט וקל לתפיסה . גם גבול יבשתי ,טבעי לכאורה , איננו קו גבול ממשי הנראה לעיין , קל וחומר לקו גבול העובר בתוך הים והניתן לתפיסה רק עם מכשור ומיפוי. גם הפיכת כל קו דמיוני לגבול מכל סוג שהוא , ההחלטה וההסכמה עליו והטמעתו בין העמים והמדינות משני צדדיו , אינו דבר של מה בכך ,אפילו שהוא נסמך על גורמי תבליט טבעיים כמו נהרות או שרשרת הרים או שהוא נסמך על גבול הנוכחות של האדם כמו בפאתי מדבריות וכו '. . להרכשתו של גבול מדיני אנו נדרשים לשלושה שלבים עיקריים[4] של עיצוב הגבול : Allocation) )definition = שלב ההגדרה והיעוד Delimitation = קביעה מדויקת של מיקום קו הגבול Demarcation = התווית הגבול וסימונו בשטח . כל זאת מתקיים בעיצוב הגבול היבשתי , כאשר ייצוב הגבול הימי התיאורטי והבלתי ניתן לסימון הוא קשה יותר במידה רבה . חשיבותו והרכשתו של גבול החל מתחום התודעה ועד לבסיס תחום המשפט האזרחי ולכידות הגבולות כיסוד לחלוּתם של חוקים[5] נכתב גם הוא בספרו של סלדן ולדעתו הציווי על הגבול ומושג הגבול הריבוני המודרני יסודו במשפט העברי של " וזה יהיה לכם גבול " של פרשת מסעי . " ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו ". ( עמוס ח' ) " מים סוף שהוא דרומי לארץ ישראל ועד הים הגדול מבוא השמש " , (אבן עזרא שם ) ב. הגבול הימי של מדינת ישראל על פי החוק בישראל . שנים רבות לפני היות האמנה הבינלאומית לעיל , מדינת ישראל חוקקה חוק בשם "חוק השטחים התת ימיים (התשי"ג – 1953)" בו נכתב ( סעיף 1א): "שטח מדינת ישראל יכלול גם את קרקע הים והתת-קרקע של השטחים התת- ימיים הסמוכים לחופי ישראל והם מחוץ למים הטריטוריאליים עד היכן שעומק המים שמעליהם מאפשר את ניצול אוצרות הטבע שבשטחים אלה". בחוק זה לא הוגדר כל מרחק קבוע מהחוף למים הטריטוריאליים כפי המתבקש היום על פי האמנה הימית של האומות המאוחדות . לכאורה עם ההתפתחות הטכנולוגית דהאידנא יש למדינת ישראל , על פי חוק זה שחוקקה זכויות עד לסוף הים התיכון . האם מתקיימת כאן למעשה ובפועל ברכת ה' של "ופרצת ימה "....? !!! למרות אמנה ימית זו , מדינת ישראל נמנעה מלהכריז על 200 המיל שלה ( עד למרחק של 372 קילומטר מהחוף ) כ"שטח הכלכלי הבלעדי " שלה , על פי אמנה זו ולא הביאה אותו כלל לאשרור של האומות המאוחדות . בניגוד לדוגמא להסכם בין קפריסין למצרים , שתי המדינות הסמוכות שערכו הסכם חלוקה , חלקו ביניהן את כל שטח הים ביניהן[6] והביאו אותו לאישור האומות המאוחדות . מתברר כי למרות חלוקת הזיכיונות על ידי מדינת ישראל לקידוחי נפט וגז בים התיכון על ידי מדינת ישראל על פי החוק דלעיל , מדינת ישראל השאירה עמימות בנושא חשוב זה ולא פנתה לאומות המאוחדות לקבלת ואשרור היות חלק זה של הים התיכון כשטח כלכלי בלעדי שלה או למי מטעמה . כמו כן מדינת ישראל לא אישררה את האמנה בכללה . מדינת ישראל מתנהלת כאן על פי חוקיה עצמה על אף ההשלכות הבינלאומיות של נושא זה . יש לציין כי בשנים האחרונות הוכנה הצעת חוק ישראלית חדשה בנושא זה אולם הצעה זו נגנזה . למרות הכול ועל פי חוק השטחים התת- ימיים של מדינת ישראל ,הכריזה המדינה ומסרה זיכיונות לקידוחי נפט וגז בים התיכון גם על פי חוק אחר שלה , חוק הנפט התש"ב ( 1952 ).[7] לאחרונה נכרת הסכם בין מדינת ישראל לקפריסין המסדיר את השטח הכלכלי הימי של כל אחת מהמדינות . אולם לא הוצגה מפה גם להסכם זה . כמו כן הסכם זה לא הובא עדיין לאשרור האומות המאוחדות . "זה הים גדול ורחב ידיים שם רמש ואין מספר חיות גדולות עם קטנות : שם אניות יהלכון לוויתן זה יצרת לשחק בו : כולם אליך ישברון לתת אוכלם בעיתו ף " ( תהילים ק"ד) ג. שאלת הגבול הימי ונגזרותיה על פי מקורות התורה שבכתב. עוד הרבה לפני חוקי הים הבינלאומיים , נכתב בתהילים על מלך ישראל "וירד מים עד ים ".דהיינו הריבונות של מדינת ישראל ההלכתית איננה "מחוף לחוף " אלא "מים ועד ים ". דהיינו "מחוז הים או מושג " המים הטריטוריאליים " היהודי – ישראלי הוא קדמון ובן למעלה משלושת אלפים וחמש מאות שנה . אכן , לאור האמור לעיל מתבקשת ההבהרה ההלכתית וההבהרה הגיאוגרפיה ההיסטורית - ההלכתית מהו הגבול הימי של ארץ ישראל כפי שנכתב בתורה הקדושה כארץ שהובטחה לאבות האומה ולאחר מכן לעם ישראל , כאשר ברור כי שטח מדינת ישראל וארץ ישראל איננו מסתיים בקו החוף שלה . להלן נברר היכן עובר הגבול הזה על פי המקורות , האם אסדות קידוחי הגז הם בתוך התחום הזה , האם אפשר ומותר להרחיב גבול זה והאם להרחבה זאת יש תוקף הלכתי מחייב . מתברר כי במקורות ישראל ישנה התייחסות נרחבת לנושא , החל מהתורה הקדושה ועד לתלמוד , ראשונים ואחרונים ועד ימינו אלה . "ה' מלך- תגל הארץ !! ישמחו איים רבים !! (תהילים צ"ז) ד. הגבול הימי על פי פרשת מסעי . כבר בפרשת מסעי, בתיאור גבולות נחלת תשעת השבטים בארץ כנען המערבית הנושבת[8] , נכתב כדלקמן ( במדבר ל"ד, ז') : "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול[9] , זה יהיה לכם גבול ים". בפסוק זה לא ברורה המילה המיותרת לכאורה "וגבול"[10] ומה משמעותה . על פי פשט הפסוק המילה " וגבול משתייכת לכאורה לפסקה האחרונה של הפסוק ולא לתחילתו . אולם על פי טעמי המקרא המילה "וגבול" באמצע הפסוק משתייכת לחלקו הראשון של הפסוק. בכל מקרה לא ברור מדוע מופיעה כאן הכפילות והחזרה המיותרת לכאורה בסוף הפסוק של " וזה יהיה לכם גבול ים " – חזרה לכאורה על חלקו הראשון של הפסוק . גם על פי תרגום אונקלוס, המילה "וגבול" מתורגמת "ותחומיה" דהיינו, משתייכת לתחילת הפסוק. כן תרגם תרגום אונקלוס פסוק זה: "ותחום מערבא ויהי לכון ימה רבה ותחומיה. דין יהא לכון תחום רבה[11]". דהיינו, המילה "וגבול" על פי התרגום מוסיפה את תחום הים כמחוז נוסף בתחום ארץ ישראל !!! כך נוספת לנו מבוכה נוספת כאשר לא נתברר מהו מחוז זה , עד לאן הוא מתרחב או מהו גבול הים בפועל . לכאורה חוף הים הוא גבול (היבשה ) נשל ארץ ישראל , כאשר בים לא שייך כלל המושג של גבול וגם לא מושג של מחוז שהוא ביטוי של חבל ארץ נושבת. כמו כן לכאורה לא שייך בים העניין של כיבוש או ירושה או ישיבה הנצרך הלכתית לשם קיבוע שם ארץ ישראל [12] או החלת קדושת ארץ ישראל, או החלת המצוות התלויות בארץ . עדות נוספת לקיומו ההלכתי-מדרשי של מחוז הים של ארץ ישראל נמצא בהסבר הזוהר הקדוש לברכתו של יעקב אבינו לבנו זבולון :" זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות .. " על פי הזוהר ( בראשית רמא ) חלק הפסוק החוזר ואינו מובן של " חוף אניות " מצביע על מחוז נוסף של רץ ישראל הוא מחוז הים !!![13] ה. הגבול הימי על פי התרגום הירושלמי לתורה . התרגום ירושלמי מתרגם כאן ומוסיף מבוכה: "ותחום מערבא – ויהו לכון ימא רבא אוקיאנוס ותחומיה הינון מי בראשית עם מיא קדמא דהוון בגוויה אבידוי ופרכידוי בדכוי ומדינתה ניסוי ומחוזוי ספינתיה ואלגליתא דין יהוו לכן תחום מערביא". על פי תרגום זה של פרשת מסעי , גבול הים של ארץ ישראל כולל את כל מרחבי הים התיכון עד האוקיאנוס הקרוב, הוא האוקיאנוס האטלנטי, אותו משייך התרגום ואומר שהוא ( האוקיאנוס ) הוא מקומם של מי בראשית המכילים את המים הקדמונים של מעשה בראשית ( להלן פרק אחרון ) מחוז ים זה כולל את מדינות הים וכן את האיים והספינות שבים עד האוקיאנוס , בדומה לדעתו של ר' יהודה בראש מסכת גיטין ( להלן ). הנה מתברר כי מי שעומד על חוף בוגרשוב של תל-אביב יפו וחושב שחוף הים בין עזה לעכו הוא הגבול המרבי של ארץ ישראל – טועה ומטעה !. הגבול הימי של ארץ ישראל נקבע עוד מזמן בראשית בריאת העולם, הימים והיבשות. בתחילת הפסוק נאמר "והיה", דהיינו, ציון לגבול שכבר היה קיים בעבר הבראשיתי הקדמון והרחוק, גבול הים שהוא גבול האוקיאנוס האטלנטי. לאחר מכן נכתב "יהיה", כאשר המילה "וגבול" הופכת את הגבול הבראשיתי- היסטורי – קדמון לגבול ההווה הארץ –ישראלי !!! גם באגדת בראשית[14] מופיע כי גבול ארץ ישראל הגיע עד האוקיאנוס האטלנטי במצרי גיברלטר . רק לאחר מכן התפרץ האוקיאנוס , הציף את בקעת הים התיכון ונבלם במזרח- בחוף יפו[15] . " את ים תיכוני איני רואה כמו אחי הפייטנים בדמדומי שחרו והוד ערבו גם כי אלך על החוף בגבור נגוהות ובהאספם עת לרעין לי רעיוני לו יבשת פה השתרעה במקום מים רבים אלו ורווחו גבולות עיבריותי כמה ערים לתעשיה כמה כפרים למו לחם ." אצ"ג , כל כתביו , אתערותא , כרך א' 91 ו. הגבול הימי לאור ההבטחה ליעקב "ופרצת ימה "ועל פי הציווי " כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם ". איזכור נוסף הקשור לכאורה במחוז הים של ארץ ישראל נכתב לאחר חלום סולם יעקב , שם התברך יעקב אבינו מפי השכינה הקדושה : "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ( בראשית )". גם כאן לא מתברר מהו "פרצת ימה" מאחר שלא ניתן לכאורה לכבוש את הים . גם האפשרות להרחיב את ארץ ישראל היא לכאורה רק במקום בו אפשר לדרוך על האדמה. כן נכתב בדברים ( ) כי לכאורה הגבול ותחום ארץ ישראל הקדושה הוא רק מקום שבו יש אפשרות לדריכת כף רגל : "ומן המדבר והלבנון יהיה גבולכם.... כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם .....". אמנם מעצם הפסוק לא נתברר אם מדובר כאן בכיבוש בתוך תחומי ארץ ישראל המובטחת או בכיבוש מחוץ לגבולות ההבטחה של ארץ ישראל. אולם ישנה הדגשה כי הארץ המובטחת היא ארץ =אדמה ממשית , ולא ממחוזות הדמיון . " קרקע עולם " כזאת שניתן לדרוך עליה ואולי איננה כוללת כל מקום שלא ראוי לדרוך עליו כמו מים, נהרות[16] וים. האם אסדות קידוחי הגז בים התיכון היא מימוש ההבטחה האלוקית ליעקב אבינו של " ופרצת ימה "? "... וכי הקים הבטחתו לישראל נחלה מים אל ים ". (בן סירא, מ"ז ) ז. השאלות ההלכתיות הנובעות מהתווית הגבול הימי ההלכתי . בתורה שבעל פה מצאנו התייחסות לגבול הים לגבי הנושאים הבאים: 1. הבאת גט ממדינת הים – איזו היא המדינה הנחשבת "מדינת הים" והיכן היא מתחילה ונגמרת. האם היא כל מדינה מעבר לים התיכון או גם מדינה הגובלת בגבולות היבשתיים המדבריים של ארץ ישראל כמו גבול הרקם והחגר במזרח . לכאורה משמע שמדובר כאן על מדינה ארצית ועל קרקע יציבה ולא על עצמות הים כמדינה ? האם מדובר כאן כי חוץ לארץ בסתם מכונה מדינת הים, מה דינו של גט המובא דרך היבשה מהודו או מסין – האם גם מדינות אלה "מדינות הים " [17]יקראו ? 2. דין פרות שגדלו בעציץ בספינה. לגבי הלכות חלה שביעית מעשרות וכו'. 3. מה דינם של האיים בים התיכון שגביון , שחף ועוד הנמצאים מול חופי הים של חוף דור או חוף נהרייה ? 4. המתרחץ בים – האם יוצא מארץ ישראל , הממריא במטוס האם יוצא מארץ ישראל ?, האם יש הבדל או צד שווה בין האוויר של ארץ ישראל לבין המים של ארץ ישראל שלכאורה שניהם אינם בשם יבשה יקראו ? האם נוכל להשוות ביציאה מהארץ הקדושה בין המראה מנמל התעופה עטרות לבין הפלגה מהמרינה בהרצלייה האם גם כאן שייך הכלל של דיני קניין כי לבעל הקרקע שייך כל האוויר שמעליו וכל הנמצא מתחת לקרקע " מתהום ארעא ועד רום רקיע[18]"? 5. דין מאגרי הגז ואסדות הקידוח הנמצאים בתוך קרקעית הים מול (חופי ?) ארץ ישראל שהם בתוך החוט המתוח בין הור ההר לנחל מצריים. האם קרקעית הים מול ארץ ישראל נתקדשה ? האם הם שייכים לעם היהודי היושב בארץ ישראל ? 6. היכן הם נקודות הציון "הור ההר" ו"נחל מצריים " שביניהן יש למתוח את חוט הגבול הימי ? 7. מה מקור הלכת החוט המתוח על הים הנזכר בגמרא בין הור ההר לנחל מצרים. הרי לכאורה בפשטות חוף הים הוא הגבול ע"פ פרשת מסעי ויהושע . לא נכתב בתורה שבכתב כל גבול אחר ולא הוזכר כל חוט מתוח . 8. האם הלכת החוט המתוח המתמטי- גיאומטרי חלה על צדדים נוספים של ארץ ישראל. 9. היכן היא ארץ ישראל של ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה הגדולה מארץ מצריים, האם היא כוללת את הים התיכון ? ומה יחסה להלכת החוט המתוח. 10. גבולות ארץ ישראל על פי הרמב"ם לעניין קידוש החודש שלוש מעלות מירושלים לכל צד כפי שהיא מופיעה ברמב"ם. על פי ריבוע זה של הרמב"ם חלקו הגדול והדרומי של האי קפריסין הוא בתחום ארץ ישראל. האם יש כאן מעין הלכת החוט המתוח ? 11. דין יבוש הים או יצירת איים מלאכותיים בים התיכון כפי שהוצעו בעבר מול חופי תל אביב[19] או מול חוף עזה[20]. האם יתקדשו בקדושת ארץ ישראל, כמו הספינות, האם מי שיגדל חסה בעציץ על אסדת הקידוח של "דלית" או "תמר", אסדות הגז הטבעי, יהיה חייב בתרומות ומעשרות ?? אם האיים שבתוך החוט המתוח או ספינה הם ארץ ישראל, מה קורה לשטח הים שביניהם, מי שמפליג לקפריסין בהנחה שהוא ארץ ישראל, האם הוא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ , לים , ואחר כך נכנס בחזרה לארץ ישראל ?[21] כמו כן יש להוסיף את הספקות והשאלות ההלכתיות הכלליות: 12. איך נכבשים ואיך חלה הקדושה על האניות, האיים וכו' מול ארץ ישראל, האם זהו בכלל כיבוש יחיד ? האם זאת קדושה אוטומטית כי וכאשר נכבשת היבשה ומתקדשת, אם בקדושה ראשונה או קדושה שנייה מתקדש גם הים שמולה ? לכאורה לא שייך כיבוש של הים ושייך רק "כיבוש יבשתי", שהרי המילה "כיבוש" לכאורה הוא נגזרת של המילה" יבשת.[22]" 13. האם הלכת הים שמול ארץ ישראל וקדושתו תלויה בהלכת הכיבוש של קדושה ראשונה, בחזקה של עולי בבל – בקדושה שנייה, או בכיבוש והחזקה של ימינו אלה של קדושה שלישית. 14. האם גם לגבי ים סוף יש מקום להלכת החוט המתוח ? שהרי ים סוף כים ישראלי מובא מספר פעמים בכתובים כמציין את הגבול הדרומי או הדרום מזרחי/ דרום מערבי ! ולהלן יוצגו נקודות מחשבה , דרכי הפיתרון ותשובות לחלק משאלות אלה . "כל ארץ , כל ים - ממך( בני ישראל ) מלאו " ( חזון הסיביליות , הסיביליה השלישית , כתובים חיצוניים ) ח. סוגיות התלמוד הבבלי והירושלמי בנושא הגבול הימי סוגית הגדרת הגבול הימי של ארץ ישראל בתורה שבעל פה נמצאת בעיקרה בראש מסכת גיטין בתלמוד הבבלי . כאן נחלקו תנא קמא , רבן גמליאל ר' יהודה וחכמים במשנה של המביא גט ממדינת הים. היכן מתחילה ומסתימת (קדושת ?) ארץ ישראל לפחות לעניין גיטין. וכך נכתב במשנה ובגמרא לאחריה : "(דף ב,א משנה ) המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר. ר' אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד. וחכמים אומרים אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. רבי שמעון בן גמליאל אומר אפילו מהגמוניא להגמוניא. ר' יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון. רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין. המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו:" לא נתברר האם רבן גמליאל חולק על תנא קמא של המשנה ומה מוסיף ר' יהודה על רבן גמליאל, האם בא לפרש או בא לחלוק ! ובהמשך בגמרא (שם) נכתב : ..."כי פליגי בים הגדול . דתניא איזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל , מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ . הנסין[23] שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים, מן החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ חו"ל. רבי יהודה אומר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל שנאמר (במדבר ל"ד)" וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים ".והנסין שבצדדין[24] רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהן מקפלוריא ועד ים אוקיינוס ומנחל מצרים[25] ועד ים אוקיינוס מן החוט ולפנים ארץ ישראל מן החוט ולחוץ חוץ לארץ . ורבנן האי וגבול מאי עבדי ליה? מיבעי ליה לנסין . ורבי יהודה?!- נסין לא צריכי קרא[26]:" באופן טכני , ישנו כאן ערבוב בין הגדרת גבולות ארץ ישראל הקדושה על פי פרשת מסעי והקדושה בקדושה ראשונה של עולי מצרים , לבין גבולות ארץ ישראל של קדושה שנייה של גבולות עולי בבל , שבתוכם בזמן המשנה היו עדים מצויים לקיימו וכן היו בקיאין בהילכת כתיבת הגט לשם האישה . על ערבוב זה כתב החזון איש ( קמ"ז ובעוד מקומות ): "מאחר שבספינה לא שייך לדון באנשיה אם בקיאים לשמה או אין עדים מצויים לקימו קבעו חכמים שיהא תלוי ועומד אם הוא מארץ ישראל או לא". דהיינו , שם ארץ ישראל על הים התיכון או חלקו הוא הקובע את הצורך או אי הצורך כי על השליח המביא גט להעיד על כתיבתו וחתימת העדים בפניו . מקור נוסף להלכת החוט המתוח נמצא בירושלמי (חלה פ"ב ה"א ): "פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ – חייבין בחלה ... עפר חוץ לארץ שבא לארץ בספינה – חייב בתרומות ומעשרות ובשביעית . אמר רבי יהודה :אימתי ?- בזמן שהספינה גוששת ". ובהמשך שם : " מה מקיים רבי עקיבא טעמא דרבי ליעזר ? לחם הארץ – בספינה שנכנסה לארץ אם קירמו פניה מן החוט ולפנים – חייבת מן החוט ולחוץ – פטורה ." גם כאן רואים כי קיים מושג של חוט מתוח בגבול הימי . אולם לכאורה כאן רבי יהודה לא סובר את הילכת החוט הדמיוני המתוח ודורש חיבור ממשי אל הקרקע , ולהלן תתבאר דעתו זו . ( תוספתא פ"ב וירושלמי שביעית פ"ו ) ט. סוגית הגבול הימי על פי הראשונים : רש"י, הר"ן , הרמב"ן ורבינו תם . לדעת הר"ן בתחילת מסכת גיטין, לא הזכירה המשנה בתחילת גיטין את הגבול הימי או את גבול החוט המתוח שבגמרא שבהמשך "לפי שבאותו צד ליכא עיירות מובלעות וסמוכות שהרי הים מפסיק ובצדדים אחרים לא פסיקא ליה מילתא משום דאיתא עיירות מובלעות וסמוכות". דהיינו , לדעת הר"ן לא שייכת הילכת החוט המתוח לעניין גיטין כלל והחוף הוא הגבול לעניין אימות שטר הגט הבא ממדינת הים . רש"י כאן (בתחילת גיטין ) , מצטט את גבול הים של פרשת מסעי השייכים לכאורה לגבולות בית ראשון . רש"י לא מזכיר כאן את הילכת החוט המתוח ולכאורה לא סובר כדעת הר"ן . התוספות רי"ד (לגיטין ז', ע"ב) וכן רבנו תם בתוספות כאן , קובעים שהמשנה מדברת על גבולות ארץ ישראל בבית שני . לכאורה ההבנה הפשוטה היא שמדובר כאן על גבולות בית שני המעשיים למעט גבול הים בו נדרשים להלכת החוט המתוח שמקורה והקשרה הינו דווקא לזמן קדושה ראשונה של בית ראשון וכיבוש עולי מצרים והמועתק לגבולות ארץ ישראל בבית שני . . דהיינו ברור כי גם לדעתם לא מותחים חוט מתוח בין עכו בצפון לאשקלון בדרום שהם גבולות חזקת ההתיישבות של בית שני , ושפת הים בכל מקרה איננה הגבול. כן כתב רש"י (ח' ע"א)" מבעי ליה לניסין - ולא תימא הים הוא הגבול ואפילו במקום שהוא מתפשט לתוך בין שני התחומים" . ובהמשך (ח ע"א) מקום שהים נכנס לתוך ארץ ישראל מהלך ימים רבים". משמע כי גם בבית שני נזקקים לחוט המתוח אף על פי שהוא עובר בין נקודות הקצה של גבולות ארץ ישראל בבית ראשון- הור ההר ונחל מצרים . דעת רבנו תם והרמב"ן כי לא כבשו עולי בבל את הים ולכן אין בקיאין לשמה ולכן לכאורה לא שייכת הילכת החוט המתוח לזמן בית שני ובניגוד לרש "י. מן הרמב"ן (לדברים י"א )שכתב "ועד הים האחרון יהיה גבולכם – שאתם חייבים לכבשו" – משמע שיש חובה על כיבוש הים ולכאורה לדעתו מחוז הים הוא ככול מחוז אחר של ארץ ישראל שהוא בר כיבוש ושיש לכבשו . אולם מן הירושלמי במסכת חלה[27] משמע שלכאורה סיפוח מחוז הים לגבולות ארץ ישראל הוא אוטומטי ובכיבוש החוף מתקדשים מאליהן האיים הסמוכים ולכן לכאורה לדעה זו הילכת החוט המתוח שייכת גם בבית שני וכדברי רש "י . וכן כתב הרב האדריכל יוסף ליברמן [28] ובניגוד לרב קנייבסקי [29] שכתב כי יש לכבוש את האיים באופן מיוחד . "ולתורתו – איים ייחלו " ( ישעיהו מ"ב ) י. מקורה של הילכת החוט המתוח בגבול הימי של ארץ ישראל ובשאר הגבולות אחת התמיהות ההלכתיות בנושא גבולות ארץ ישראל הינה כי התרשימים שציירו ראשונים ואחרונים וכן בעיקר התרשימים המופיעים על דברי הרמב"ם בהלכות תרומות , שכתב על תחומי ארץ ישראל , צרף תרשים וכתב "וזאת היא צורתה" - הן מפות מרובעות[30]. לכאורה רק בים מצאנו קו ישר של חוט מתוח ולא בשאר גבולין. בגבולות האחרים ישנו תאור מהלך הגבול מנקודת ציון אחת לנקודת הציון הבאה כמו בגבולות פרשת מסעי או נקודות קיצון של גבולות ההבטחה , נהר מצרים, נהר פרת, ים סוף וכדומה וחוט מתוח לא מצאנו , לא בפרשת מסעי ולא באף מקום אחר בו נזכרו והותוו גבולות בתנ"ך כלל ועיקר . עוד יש לציין שאם נקבל את דעת רבנן בגיטין כי החוט המתוח הוא בין נקודות הקיצון הצפונית והדרומית , יצטמצם שם גבול הים לרוחב אפס, ובקו החוף לא יתקיימו כל מים טריטוריאליים , ופשוטה יותר דעת רבי יהודה שכל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל , שהוא למעשה מרחק ברוחב קבוע של מים טריטוריאליים . את הילכת החוט המתוח [31] בכללה מצאנו לכאורה בספרי לדברים (י"א, כ"ד) : "ומנין שכנגדו בים הרי הוא שלהם ? תלמוד לומר: "מן המדבר והלבנון מן הנהר – נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם". מן המדבר ואין המדבר גבולכם, אם כבשתם – אף המדבר גבולכם". "מן הנהר" – ואין הנהר גבולכם, אם כבשתם – אף הנהר גבולכם. "ועד הים האחרון" – ואין הים גבולכם ואם כבשתם – יהיה גבולכם. וכן הוא אומר "וגבול ים והיה לכם הים הגבול וגבול זה יהיה לכם גבול ים". ועל זה כתב הפרשן מהראשונים ר' הלל בן אליקים[32]: "כלומר, כיון דכתיב כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה במשמע אם תכבשו בחוץ לארץ – הרי היא שלכם. הרי שכבשו בחוץ לארץ מנין שכבשו בים הרי הוא שלכם ? דרואין כאילו חוט מתוח עליהן". מדבריו משמע שמכאן לומדים את עיקרון החוט המתוח לפחות לגבי הים הגדול . לדברי הרב ישראל אריאל שליט"א , עיקרון החוט המתוח חל גם על שאר המדברות המקיפים את ארץ ישראל. ומן הלכת החוט המתוח של הים נלמד לדבריו לשאר המדברות בהיקף א"י בדרום ובמקביל לנהר פרת במזרח . זאת היא משמעות יתור המילה "וגבול" בפרשת מסעי והמילים "יהיה גבולכם" בפרשת עקב. מתברר כי גבול לדעתו היא היא המשמעות של מתיחת קו דמיוני רציף ומתוח בין נקודות ציון צפונית ודרומית . עקרון זה כי לומדים מהגבול המערבי גבול הים לגבי שאר הצדדים , מופיע גם בפרוש הר"ן בתחילת גיטין על הקושיא מדוע נקטה המשנה דווקא "המביא גט ממדינת הים " ולא נקטה "המביא גט מחוץ לארץ". כותב הר"ן ש"המביא גט ממדינת הים מצד מערב לא"י צריך שיאמר " בפני נכתב ובפני נחתם " והוא הדין לכל צדדים אחרים"! . כן כתב גם בפני יהושע (בראש מסכת גיטין) כי "עיירות מובלעות"- הכוונה היא שהן בתוך תחום החוט המתוח של גבול ארץ ישראל ור' יהודה הוא בשיטת תנא קמא כי הפרוש רקם במזרח הוא שברקם עובר החוט המתוח המזרחי[33] והמחלוקת היא רק על רקם עצמה. אולם לכאורה מההבנה הפשוטה, כי בגבולות הארץ הנושבת המוזכרים בפרשת מסעי אין מדובר בחוט מתוח עבור גבולות זמניים אלו שהרי מדובר כאן בגבול מזרחי העובר מנקודת ציון אחת לנקודת ציון שלאחריה . כן גם פרש רש"י (לגיטין) בדעת ר' אליעזר כי בגט המובא מהעיירות המובלעות – היינו לדוגמא בעירות הסמוכות לגבול המזרחי של ארץ ישראל והן מערביות ומחוץ לבליטת עיירות הגבול המזרחי המחוברות על ידי דרך העוברת מעיר לעיר – יש לומר "בפני נכתב ובפני נחתם" שאין הן נחשבות לארץ ישראל. מתברר כי לדעתו , המילה "וגבול" של הים במערב , רק שם שייכת הלכת החוט המתוח ולא בשאר צדדיה של ארץ ישראל . יש לציין כי בכל תרשימיו = מפותיו של רש"י, הידועות מכתבי יד [34], מופיע מעין חוט מתוח " צפון דרום המכונה במפותיו הידועות " חוט מיצר מערבי ". " תחת החלון שבאמצע כיפת השמים וחלון זה הוא מרובע , למעלה צר ולמטה רחב , ושיעורו למעלה ת"ק אמה על ת"ק אמה , כשיעור בית המקדש . ושיעור כמות החלון הוא למטה ת' פרסה על ת' פרסה כשיעור כל ארץ ישראל " חסד לאברהם , מעיין שלישי , עין הארץ , נהר ג' יא. . הקשר בין הלכת החוט המתוח לבין מה שנכתב כי גבול ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה והקשר לריבוע הרמב"ם של ארץ ישראל בהלכות קידוש החודש. על פי מה שנכתב בגמרא ( בבלי , מגילה ג' ) [35] ארץ ישראל היא בגודל של ארבע מאות פרסה (= 1600 ק"מ) על ארבע מאות פרסה. אם נניח שמרכז הריבוע בירושלים נקבל את צלע ריבוע הגבול הימי המערבי במרחק של כ- 750 ק"מ מערבית לתל אביב. לפי הדעה המקובלת כי מדובר כאן על 200 פרסה כאשר כל פרסה היא של ארבעה מילים כאשר כל מיל מהם הוא באורך 3000 אמה . אם נסבור כי אולי מדובר כאן על מיל ימי – גיאוגרפי על פי דעתו של הרב יעקב וייס [36]. קו הגבול המערבי יהיה מרוחק ביותר , במרחק של 900 קילומטר מערבה לירושלים. אולם כפי הידוע והמקובל, ועל פי דעתו של הרב פרופסור דניאל מיכלסון מדובר כאן על פרסה רגילה שהיא ארבעה מיל כאשר מיל רגיל הוא אלפיים אמה( = 1 קילומטר ), ואז החוט המתוח המערבי הינו במרחק של 800 קילומטר מערבה מירושלים וכן לשאר הצדדים . גבול זה של ארץ ישראל הוא פלאי . פינתו הצפון מזרחית נמצאת במדויק על פסגת הר אררט . משם הוא נמשך מערבה דרך חתושש עיר הבירה החיתית מדרום מזרח לאנקרה ( כפי שהובטח ליהושע –"כל ארץ החיתים "),הוא כולל את כל הרי הטאורוס בדרום של אסיה הקטנה (כדברי התרגום הירושלמי המתרגם "הור ההר" –"טוורוס מנוס ") הוא מגיע עד הים האיגאי וכלל את האיים קנוסוס ,רודוס [37]ונקסוס ואת כל מחוזות הקדם של קפדוקיא [38] ומערב אנטליה . משם הוא יורד דרומה בחוט מתוח דרך הים התיכון דרך מזרח כרתים[39] (דרך בירת כרתים הליקון (קנוסוס לשעבר ), חוצה את הים התיכון עד למרחק של כ-50 ק"מ מערבית למרסה מטרוח' . בדרום עובר קו הגבול סמוך לאסואן על הנילוס ,בהתאם למה שסברו יהודי האי יב כי הם נמצאים בארץ ישראל ואף בנו שם מקדש חליפי . משם עובר החוט המתוח הדרומי מדרום לעיר מדינה שבערב ,אותה יסדו בני שמעון הפורשים[40] מעם ישראל כבר מתקופת משה רבינו . גם ברמב"ם מצאנו גבול מערבי שהוא מעין חוט מתוח . הרמב"ם , בשני מקומות בהלכות קידוש החודש [41]כתב כי "ולפי שהראיה לא תהיה אלא בארץ ישראל כמו שביארנו [42], עשינו כל דרכי חשבון הזה בנויים על עיר ירושלים ולשאר המקומות הסובבין אותה בכמו שישה או שבעה ימים שבהן רואין את הירח תמיד ובאים ומעידים בית הדין . ומקום זה הוא נוטה מתחת לקו השוה המסבב באמצע העולם כנגד רוח צפונית בכמו ל"ב מעלות (32 מעלות רוחב שהם בירושלים ) , עד ל"ה( מעלת רוחב 35 ) ועד כ"ט (מעלת רוחב 29 ). וכן הוא נוטה מאמצע הישוב (ירושלים )כנגד רוח מערב בכמו כ"ד מעלות עד כ"ז ועד כ"א (מעלות אורך כפי שחושבו אז שתחילתן איננה בגריניץ' של היום ). על פי ריבוע הרמב"ם , שכתב כי ריבוע ארץ ישראל הרלוונטי לעדות[43] או לדיון לעניין קידוש החודש [44]הינו שלש מעלות מכל צד מירושלים נקבל כי הגבול הימי המערבי הוא החל ממערב קפריסין ליד העיר אקמוס , חוצה את האי בין חלקו הצפוני לחלקו הדרומי וכולל את כל דרום קפריסין. ומשם דרומה לאורך קו האורך 35 עד דלתת הנילוס ( ) .לדעתו עד לשם מגיעה הצלע המערבית של גבול ארץ ישראל לעניין קידוש החודש . לא התברר מספיק מקורו של הרמב"ם להלכתו זו . גם אם נשווה דעתו זו להלכות עירובין , שם נפסק להלכה כי יש לרבע את העיר לפי רוחות השמים ומצלעות ריבוע זה יש למדוד אלפיים אמה תחום שבת – גם שם מקור ההלכה לא נהיר כלל וכלל ! מדוע עלינו לרבע בדי מיונינו את העיר לצורך קביעת המרחק המותר ומדוע לא נסתפק במדידה פשוטה של רדיוס וקטור של אלפיים אמה מהבית האחרון של העיר . בכל אופן מתברר כי לדעתו גבול ארץ ישראל במערב הוא קו אורך שלוש מעלות מערבה מירושלים . על פי שני מקורות אלה קיים חוט מתוח הלכתי מערבי מתוח בין צפון לדרום המגדיר את גבול מחוז הים המערבי של ארץ ישראל . " יום הוא ועדיך יבוא... ועד נהר כים מים " (מיכה ז' ) יב. דעת רבי יהודה על הגבול הימי המערבי והדמיון של דעתו זו לרצועת הנשיא של הנביא יחזקאל ר' יהודה , בניגוד לרבנן ( בבלי גיטין ח ) סובר כי ארץ ישראל כוללת את השטח הקיים בין שני חוטים מתוחים מארץ ישראל ומערבה. חוט אחד נמתח מהור ההר, בצפון ארץ ישראל ומשם מערבה , וחוט אחד מתוח משפך נחל מצרים לים התיכון ומערבה. כל השטח מול ארץ ישראל היבשתית , בין הרצועה הנוצרת על ידי החוטים הנ"ל ועד האוקיאנוס האטלנטי הינה בתחום ארץ ישראל. לפי דעתו זהו הפרוש והייתור של המילה "וגבול" הכתובה בגבולות בפרשת מסעי. יש לציין כי דעתו זו של רבי יהודה דומה ביותר למה שכתוב בחזון יחזקאל הנביא המתאר והמתנבא על גבולות הארץ העתידיים כי תהיה רצועת נשיא העוטפת את כל כדור הארץ, רצועה שמרכזה ירושלים ומקדש ירושלים ומגיעה לכאורה עד האוקיאנוס – על פי רבי אלעזר הקליר . וכן נכתב ביחזקאל על הגבול הימי ורצועת הנשיא: "ופאת ים הים הגדול מגבול (הכוונה לנקודת הקיצון של גבול הדרום של נחל מצרים [45]הנשפך אל הים הגדול שהוזכר בפסוק קודם ) עד נוכח לבוא חמת – זאת פאת ים"[46]. אולם לאחר מכן, ביחזקאל (מ"ח, ח') נאמר על רצועת המקדש בחלוקת הארץ העתידית: "ועל גבול יהודה מפאת קציר עד פאת ימה תהיה התרומה, חמשה ועשרים אלף רוחב [47]ואורך כאחד החלקים מפאת קדימה ועד פאת ימה והיה המקדש בתוכו". ולאחר תאור החלוקה הפנימית של רצועה זו שחלקה מוקדשת לכהנים וללוויים ולמקדש נכתב (כ"א) שוב: "והנותר לנשיא מזה ומזה עד גבול קדמה וימה". כאן מצטט ומזכיר רש"י כאן את הפייטן ר' אלעזר הקליר בסילוק ליום ב' של סוכות בפיוט "כי אורח מועד" : "לעת חלוק ארצותיה כשורת הכרם לחוצותיה באורך מפאת קדים לקצותיה עד ים אוקיאנוס למצוותיה ברוחב שבעים וחמישה מיל חריצותיה". דהיינו , משמע שרצועת הנשיא, בניגוד לשאר נחלות/רצועות ושבטים המסתימות לכאורה בחוף הים - תגיע עד האוקיאנוס , בדומה לדברי ר' יהודה במסכת גיטין לגבי שני החוטים המקבילים והמוסיפים את חלקו הגדול והמרכזי של הים התיכון לארץ ישראל. יש לציין כי לדעת רבי יהודה כל שכנגד ארץ ישראל הוא ארץ ישראל ולא רק הים שמול רצועת הנשיא . וזאת כנראה משמעות הכוונה :"פאת ים – עד נוכח לבוא חמת ( יחזקאל ). על פי דעתו של הרב המתמטיקאי פרופסור דניאל מיכלסון [48] רצועת הנשיא המובטחת סובבת את כל כדור הארץ [49]( הגלובוס ). ואכן שואל רש"י ( יחזקאל מ"ח ,א ): מנין למד הפייטן הקליר ר' אלעזר את אורך השורות = הנחלות עד ים האוקיאנוס. שהיא בסוף העולם ? ומתרץ שלומד זאת מן תחום מערב עד הים הגדול שנכתב ביחזקאל ( מ"ז ,כ' ). [50]. יש לציין כי הלכת החוט המתוח לא הובאה בשולחן ערוך ולא בנושאי הכלים והובאה ברמב"ם[51] בלבד. אמנם פסק הרמב"ם כדעת רבנן בהלכת החוט המתוח אולם כבר העיר הכפתור ופרח[52] כי בהלכות קידוש החודש משתמש הרמב"ם דווקא בדעתו של רבי יהודה[53] כי כל המדינות בין מעלות רוחב 29-35 הן מדינות מול וכנגד ארץ ישראל . " כי ירחיב ה' את גבולך ..." דברים י"ג . הגבול הימי ומושג הגבול הפיסי בכללו כמושא לציווי האלוקי על הדמיון האנושי . לאחר הבטחת ארץ ישראל לאבות האומה , אברהם יצחק ויעקב חוזר הציווי האלוקי המפורט לבני ישראל בהיותם במדבר ולקראת הכניסה לארץ המובטחת : " צו את בני ישראל ואמרת להם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה " ולאחר פירוט הגבולות בהמשך נכתב : " זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב " . על פי ההבנה הפשוטה , הציווי הנוסף המופיע כאן בא להדגיש כי ישנו ציווי אלוקי להפנים כי גם לאחר הבטחה אלוקית של ארץ כנען לאבות האומה , יש ציווי לדעת , לראות בעיני הבשר או אפילו לסמן בשטח כי ישנה ארץ ישראל וישנם לה גבולות ומגבלות .לכאורה אותה רמה של מצווה אלוקית אחרת כמו מצוות בניית סוכה , הנחת תפילין ושמירת שבת . לכאורה מצוות הגבולות היה לה להימנות כאחת מבין תרי"ג המצוות !! ולא נתברר למה לא נמנתה מצווה זו כאחת מתרי"ג המצוות על ידי הראשונים מוני המצוות. האם היא כעין פרט ממצוות ישוב ארץ ישראל ? קושיא זו קשה ביותר על מוני המצוות שלא מנו כלל ועיקר את מצוות ישוב ארץ ישראל . ואם ביבשת נמנו נקודות ציון טבעיות או מלאכותיות כנקודות הציון של הגבול – הגבול הימי שאין בו כל ציון הנראה לעין האנושית יוצר קושי נוסף הנדרש להפנמת הציווי של " וזה יהיה לכם גבול ים "[54]. ביחוד אם אנו סוברים כי לא שפת הים הברורה לעין כל היא הגבול , אלא חוט מתוח דמיוני שאיננו נראה כלל לעומד בחוף יפו או חוף נהרייה , צידון ואילת . והוא גבול מתמטי – גיאומטרי בלבד . ואם גבול יבשתי הוא בעייתי , על אחת כמה וכמה ההכרה בגבול ים שאיננו טבעי הינו בעייתי על אחת כמה וכמה . איך ואיזה מיכשור היה לספן העברי הקדמון בהפליגו מיפו לקפריסין על מנת לאתר את מיקומו של החוט המתוח ? האם היה ברשות " יהודה הימית[55] " את המידע הנדרש לקביעת הגבול הימי ? עוד יש לקחת בחשבון כי הציווי האלוקי על גבולות ארץ ישראל היה כבר בעת נתינתו מורכב וקשה , כאשר למעשה לא היו מפות גיאוגרפיות וטופוגרפיות , לא היה כל אמצעי ויזואלי להמחשה הקיימת היום לכל תלמיד בית ספר . איך אפשר לצוות ולתאר לבני ישראל העולים מן המדבר על קו גבול בין זפרון לצדדה בצפון ? אכן, כבר בראשית בריאת העולם לאחר המבול נקבעו גבולות הבינלאומיים של אז: " יצב גבולות עמים למספר בני ישראל ". אכן כבר אז נקבע גבול הכנעני " ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבויים עד לשע ". בעולם העתיק בזמן מתן תורה ותקופת הכיבוש וההתנחלות ולאחריה תקופת הבית הראשון היה ידוע מושג הגבול . אולם יש לציין כי מושג הגבול המקראי איננו קווי היקף בלבד וקו הגבול הינו בעל חשיבות משנית , שהרי אנו תופסים תחום מן המרכז ואילך כלפי כל הכיוונים , מושגי הגבול במקרא מציינים את שטחי הגבול ועל ידי כך הם מגדירים את הארץ כולה : " כל גבול מצרים " אינו אלא כל ארץ מצרים , " כל גבול ישראל " (מלכים א ד' )הינו ארץ ישראל כולה וגבולו של החושך (איוב ל"ח )הינו תחומו . נמצאנו למדים דווקא מהגבול הימי כי כאשר התורה כותבת על גבול כוונתה למחוז הגבול ובמקרה שלנו מחוז הים ואין כוונתה כלל לגבול בחוף הים בין הים ליבשה . " בדומה לכך גם חוקרי תנ"ך אחרונים מציינים כי יש כאן תפיסה ייחודית למקרא וכי הגבול המצוין כאן הוא חלק מהשטח אליו הוא שייך והוא במובן של "ספר " או מחוז הספר " , כמו קירות הבית שהם חלק מהבית . כן כתב בומן [56]: " אין הגבול שבמקרא נתפס כמציין את ההיקף והצורה אלא כקובע את טיבו של השטח ומכוח היותו אחד ממרכיביו . תפיסתם של הגבולות כעצמים הקובעים את אופיו של התחום שביניהם פרושה שזיקתם לחלל אינה בזיקת הקונטורים ( קווי ההיקף ) לשטח אלא בזיקת קירות הבית לחללו הפנימי . לשון אחר :תפיסת החלל המקראית אינה גיאומטרית צורנית אלא אדריכלית תוכנית !" בניגוד לתפיסה הקיימת במשנה ( גיטין , להלן ) כי "רקם כלחוץ "ובניגוד לדעת רבי יהודה . את מושג הגבול כגורם אורגאני ביולוגי של המדינה וכאיבר הממלא תפקיד חשוב בחיוניותה פיתחו גיאוגרפים כמו Ratzel [57] הגרמני , השבדי Kjellen [58] והגרמני Haushofer[59] , כאשר כתבו כי גבולות מדייניים הם למדינה שבתוכם כמו העור של גוף האדם , החש כאב והממלא תפקידים פיסיולוגיים מהותיים . למרות חיצוניותו של העור , פגיעה בעור הינה כפצע בעיקר הגוף וכקטיעת איבר חיוני . " דע כי סולם זה הוא אוירי והוא מקיף כל ארץ ישראל . כי צורת תחום ארץ ישראל אינו לא ארוך ולא עגול ולא מרובע . אלא שהוא כצורת אדם מושכב ארצה על הפרקדן , אשר ראשו ברוח מזרח וב' זרועותיו פשוטות , ואחד לצפון ואחד לדרום .וב' ירכותיו פתוחות בהן רגלו האחת להור ההר שהוא קרן צפונית מערבית ובהן רגל השני אל נחל מצרים שהוא קרן דרומית מערבית . ובין שני רגליו נכנס ים הגדול כי הים הוא במערבו דארץ ישראל ". ( חסד לאברהם , מעיין שלישי נהר ד' ) י"ג . היכן עובר החוט המתח והגבול הימי של ארץ ישראל לדעת רבנן החולקים על רבי יהודה . כפי מה שנפסק על פי דעת רבנן במחלוקתם עם רבי יהודה , על פי דעת הרמב"ם ( ) החוט המתוח המערבי להימתח החל מהור ההר בצפון ועד לשפך נחל מצרים לים התיכון בדרום . אם נסבור כדעת הר"ש סירילאו בפרושו לירושלמי ( חלה , שביעית ) שפך נהר מצרים שהוא נקודת קיצון של גבול ההבטחה , הינו מקום שפך זרוע "ראשיד " לים התיכון , היא הזרוע המערבית של הנילוס הנשפכת לים התיכון סמוך לאלכסנדריה = נוא אמון שבמצרים של היום . נקודת הציון הצפונית –" הור ההר " , הכתובה בספר במדבר , על פי תרגום הירושלמי מתורגמת " טוורוס מנוס".ועל פי מחקרו של חיים בר דרומא בספרו " וזה גבול הארץ ", שכתב כי הכוונה לשרשרת הרי הטאורוס . הר זה הינו ממערב למפרץ אנטליה ונקרא היום "הר בי "( 3086 מטר מעל פני הים ) כאשר הוא פסגת ההר המערבי השופע ויורד בתלילות לחבל אנטליה[60] שמדרום וממזרח לו , איזור הנופש המועדף בשנים האחרונות על ידי המוני בית ישראל . ואם לא נביאים הם , בני נביאים הם . כך נקבל חוט מתוח שכיוונו צפון דרום מדויק וקרוב למעלת אורך 30 מזרחית לגריניץ' . חוט שהוא ניצב לחוף ומאפשר מים טריטוריאליים גם בנקודות החיבור לחוף היבשתי של ארץ ישראל . דומה מאוד לחוט המתוח של הרמב"ם של גבולות ארץ ישראל כפי שהוגדרו בהלכות קידוש החודש שלו. כל האיים עד לחוף הים זה באגן המזרחי של הים התיכון, כול האי קפריסין , כל שדות הדיג המזרחיים הקשורים לשפך הנילוס לים התיכון , כל מרבצי הגז כולם הם בגבול ארץ ישראל !! ואם הנ"ל איננו בוודאות גמורה בכל אופן בידינו הכלל של ספיקא דאורייתא לחומרא . על פי חוקר הפניקים רפאל נסים גנור בספרו "מי היו הפניקים[61] "הייתה התיישבות נרחבת של יהודים-עברים (פניקים בכל מזרח הים התיכון , רוב השמות של איי יוון הם שמות עבריים-פניקים ואינם שמות יוונים כלל . על פי החוקר berard שחקר וכתב[62] רבות על האודיסאה היוונית שחיבר הומרוס , מרבית שמות המקומות המאוזכרים שם הם עבריים , אולי שריד למחוז מדינת הים הזבולוני - מקראי- תלמודי . " וזה יהיה לכם גבול ים " " ופרצת ימה ...." " אתה הצבת כל גבולות ארץ "( תהילים ע"ד ) " ושבו בנים לגבולם ".( ירמיהו ל"א ) " ארור מסיג גבול רעהו "! ... אולם הים הוא תמיד בבראשית היותו: לבלי שינוי כי הוא לאלוהים : היולי ! ואשר לים- אגור בחובו ולא ממעל לו, כעל השטח היבש וכמו כוחות אלוהיו העצורים בישותו שאין משל לתפיסתם ." אצ"ג , לסעיף סלע עיטם , בשגם הוא בשר , מהות ים ויבשת ,כרך ו'69 "מים מרוח חקק וחצב תוהו ובוהו " ספר יצירה , פרק א' טו . אפילוג : " לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו "- " מים – אין בהם ממש "!!! על פי הבבלי ( ביצה ל"ז ) בהלכות עירובין אישה ששאלה מחברתה תבלין , מים ומלח וערבבה אותם בעיסה ביום טוב , נאסר עליה לטלטל את העיסה שנלושה מכל מרכיבי הבצק מעבר לחצר המשותפת ביניהן דהיינו מותר לה לטלטל את חלת הלחם שלה רק בתוך מרחב הטלטול המשותף המותר לשתיהן . רבי יהודה פוטר במים מפני "שאין בהם ממש ".כן הוא גם בירושלמי[63] ( עירובין פ"ח הלכה ו' )" מים אין בהם ממש לפי שהן נדין ולא שייך קניין שביתה לגבי מים . דהיינו , הגדרת המים ההלכתית של המים, שהם נוזל מבחינה פיסיקאלית , מצב צבירה השונה ממצב מוצק , כאשר המולקולות שבנוזל רחוקות יותר זו מזו והחיכוך ביניהן קטן יותר ממולקולות המוצק , יחד עם תכונת ההתמזגות – נזילות שבהם כך שבזמן ערבובם עם קמח העיסה והיספחותם למוצק – אין בהם ממש מבחינה הלכתית וממשותם או מציאותם הינה כמי שאינה !!! דעתו זו של רבי יהודה בהלכות עירובין לגבי מהותם של המים , מקבילה למעשה לדעתו כי הים ממול ארץ ישראל – אין בו ממש ומי שעומד על חוף הים עליו לראות בעיני הבשר שלו – יבשת ! או את המשך היבשת של ארץ ישראל . הים לדעתו איננו אלא כמסך המבדיל ואינו מבדיל , קיים במהותו אולם ניטראלי ושקוף בתפקודו [64]. מה שנראה בממשות ההלכתית הוא קרקע ( הים ) של ארץ ישראל הקדושה או המשכה של קרקע היבשה של ארץ ישראל . להבהרת מהותו ותוקפו וממשיותו של מחוז הים של ארץ ישראל , וביסוד דעתו של רבי יהודה המנכס לטובת ארץ ישראל והעם היהודי את כל הים התיכון עד מיצרי גיברלטר, או לדעת רבנן המנכסים את מזרח אגן הים התיכון לטובת מחוז הים – מחוז חדש זה של ארץ ישראל על פי מאמרי זה , יש לחזור אל ההבנה הבראשיתית של מהות ים ומים המופיעה בתרגום : " הינון מי בראשית [65]" !!! כאן מתחברים , נוגעים ואינם נוגעים ברוח אלוקים המרחפת על פני המים – אלו מי בראשית !! פני הים הנראים לכאורה לעיננו ,שנגזרו מהמים העליונים –נראים הם ואין בהם ממש !! קרקע ארץ ישראל חייבת להיסמך על מגע עם המים התחתונים , נוגעת ואינה נוגעת ברוח הבורא המרחפת מעליהם !!! " אמר רבי בשם בן עזאי : המים היו עולים ומגיעים לכסא הכבוד "!( מדרש תהילים צ"ג קמ"ח ) כבר כתב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי על מהות הים והמים , היבשה והים ויצירתם במעשה בראשית : "... ואחר כן הועתק אל יקוו המים ותראה היבשה כאומרו " יסד ארץ על מכוניה , ושהמים בטבעם מקיפים " ממעל לארץ " , ויכסוה כולה כלבוש עמקים והרים כמו שאמר " תהום כלבוש כיסתו על הרים יעמדו מים " . אבל היכולת והחוכמה הוציאה אותם מהטבע ההוא והכניסם אל העמקים , מקום הימים עד שיהיה לשם מקום גידול החיים והיראות החכמה" ( כוזרי , מאמר חמישי , י' ) . הנה מתברר כי למרות שהים ומימיו נראים סתמיים גרידא , ללא הגיוון היבשתי העצום , ועל אף שיש בו צמחיה ובעלי חיים , דווקא הים הינו קדום ליבשה וראשוני לה . הם הם מי בראשית שמשם נתגדלו החיים ומשם נראתה החכמה . ים שקדם לבריאת היבשה המתגלית . הוא הים שנקרא גם בלשון רבים " ולמקוה המים קרא ימים " אמר רבי יהודה :הים הגדול כמקווה , לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה !!( שבת קט , מקוואות פ"ה ג ) ולכן אין פני הים כמהותו הפנימית . והתבוננות בים מביאה להבנה נוספת [66]בהשגחת הבורא יתברך . כאן מתגלה כי על אף סתמיותו , כי בפנימיותו שוררת חיות גדולה . כן כתב המשורר[67] : " והים איננו ישות מים סתם מים הוא אביר הגופים : חי חיה ממתכת בראשית פיכויית ללא הרף ונפש היא בים גוף זה ...אלא כשתכלת האלוקות שהיא נפש האלוהים בכיסופו ., כחתן מרחוק , לדבקות עם גוף אדיר ... מכאן , מתוך הגדרתו כנדבך בגבולותיה הקדושים של ארץ ישראל , מתגלה הים ומחוז הים היותו מחוז ממשות של ארץ ישראל . " וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול" = מחוז !!! " זה יהיה לכם גבול ים "!! קובץ מפת הגבול המערבי והימי בקישור ב-google earth http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=iw&t=h&msa=0&msid=107920327857189348593.0004949d0c96f75adce6c&ll=36.638948,29.890709&spn=0.22397,0.308647&z=12 ביבליוגרפיה כללית רוזן שבתאי, תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי, "זה יהיה לכם גבול ים". פרשת מטות- מסעי גליון 172 . אתר דעת . רוזן שבתאי, משפט הים בתלמוד , דיני ישראל ו' התשל"ה. כהן יובל . הצורך במדיניות לאומית לניהול משאבי הים של ישראל . חקר ימים ואגמים לישראל . ברוור משה . גבולות ישראל , עבר הווה ועתיד . היבטים גיאוגרפיים מדיניים . יבנה תשמ"ח . וזאנה נילי . כל גבולות ארץ . מוסד ביאליק, ירושלים , תשס"ח . שניאור דוד ,הגישה הגיאוגרפית של רש"י .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך , בר אילן רמת גן התשס"ח . סימון א. תפיסת הזמן והחלל בחשיבה המקראית . חיבור לשם קבלת ד"ר .האוניברסיטה העברית ירושלים תשכ"א . קלאי זכריה , נחלות נתן , עבודת גמר לתואר מוסמך , בר אילן התשס"ו יאירה אמית , תפקיד הציונים הגיאוגרפיים בסיפור המקראי , שנתון לחקר המזרח הקדום ט, התשמ"ה . תפוצה להערות ולהתייחסות עוזי ארד , רב חיל הים ,מפקד חיל הים,גרשון גליל –חיפה , כהן יובל- מכון לחקר ימים ,עודד תמוז – באר שבע , זכריה קלאי , ישראל אריאל , יוסף רוטשטיין , דניאל מיכלסון , יואל אליצור . יוסף ליברמן , יעקב זיסברג , צבי גולדפישר , יוסף עופר , יוסף טומבק , בצלאל חיים בלוי , ישעיהו מלצר , יאירה אמית עוזי לנדאו , יצחק תשובה .מרדכי זיסר , נסים עזרא [1] קו זה הניצב לחוף הוא ביסוד חילוקי הדעות לגבי הגבול הימי בין ישראל ללבנון . בעוד ישראל טוענת כי קו הגבול הימי בין המדינות הוא בניצב לחוף ( שכיוונו איננו צפון דרום ), טוענת לבנון כי את קו הגבול הימי יש למתוח ממזרח למערב החל מראש הנקרה , נקודת הגבול בין שתי הארצות הישר למערב . לכן הגבול הצפוני של הזיכיון של קידוח אלון , חלקו הצפוני של מאגר ליוויתן הוא בניצב לחוף בראש הנקרה . [2] המשפטן פרופסור שבתאי רוזן (נפטר התשע"א )כתב כי העיקרון "הים הסגור " שפיתח סלדן ,לקוח ממקורות התלמוד של הילכת החוט המתוח , להלן .הרב הרצוג כתב כי פרשנותו זו של סלדן לתלמוד - שגויה . וכתב והשמיע ביקורת חריפה על יצירתו של סלדן בכללותה,. ראה Rabbi Isaac Herzog, "John Selden and Jewish Law", Journal of Comparative Legislation 13 / (third series, 1931) 236. . סקירה קצרה בעברית על מאמר זה ערך פ' דיקשטיין, המשפט העברי ד (תרצ"ג) עמ' 201. [3] חיבר את הספר משפט הטבע והאומות על פי העברים וכןJohn Selden, Of the Dominion and Ownership of the Sea (Mare Clausum, 1635), English trans. Marchamont Nedham (1652). [4] ראה בהרחבה בספרו של פרופסור משה ברוור , גבולות ישראל . [5] פניה עוז-זלצברגר תכלת 13, סתיו התשס"ג / 2002, שורשים יהודיים של הרפובליקה המודרנית [6] נחתם ואושרר על ידי האומות המאוחדות בשנת 2003 . הסכם זה כולל כנראה גם שטחים הנכללים לכאורה בתוך השטח הכלכלי הבלעדי של ישראל ( מפה המצורפת להסכם זה לא נמצאה ). [7] ילקוט פרסומים מספר 5755 , ניסן תשס"ו [8] יש להדגיש כי כנראה לא מדובר כאן על גבולות ה ההבטחה שהרי לא נזכרו כאן נהר מצרים או נהר פרת ובפשטות יש כאן ציווי לרשת את הנחלה הריאלית והארץ החקלאית הכנענית של ארץ ישראל ללא המעטפת המדברית שלה . [9] כן הוא גם ביהושע ט"ו :" וגבול ים – הים הגדול וגבול ". וכן בפרק א' שם :" ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם ". ואין הכוונה לגבול העובר בקו האופק הנראה ( בשקיעת השמש) שהוא במרחק של כ- 5 קילומטר לעומד על מצוק החוף בגובה של כ- 20 מטר . [10] יתור לכאורה של המילה " וגבול " בתאור גבולות נמצא בעוד מספר מקומות בתנ"ך כמו "ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול "(יהושע י"ג ). ראה וזאנה נילי ,כל גבולות ארץ עמודים 152-153 בהרחבה ובהערות שם . וכן קלאי , נחלות עמוד 89 שם בהערה ובעמודים 217,219 . [11] בניגוד לפשט הכתוב " הים הגדול " מתורגם כאן " מחוז ( הים ) הגדול "!! [12] ראה מה שכתב הרב סולוביצ'יק וחידש כי ישנו מושג של שם ארץ ישראל להוסיף [13] ראה בהרחבה על נחלת ( חוף )זבולון זו במאמרי בשם זה, באתרי "ישראל המקדשית " [14] " שתי פעמים עלה אוקיאנוס והציף את העולם , אחת בדור אנוש ואחת בדור הפלגה . עד היכן עלה בראשונה ועד היכן עלה בשניה ? בראשונה עלה עד כיפי ברבריאה ( מיצר גיברלטר ) ובשניה עד עכו ועד יפו ועמד שם לעולם ( ירושלמי שקלים ו ' ) . [15] ראה בהרחבה במאמרי " יפו והכלכלה התל-אביבית " באתרי ישראל המקדשית . [16] אולי זהו יסוד המחלוקת לגבי קדושת נהר הירדן והמושג " הירדן – גבול בפני עצמו ". עיין באנציקלופדיה תלמודית ערך ארץ ישראל , גבולות הארץ הערה 296 .לדעת אביי בדעת רבי יהודה דווקא קרקע הנהרות הוא ארץ ישראל לעניין הלכות התלויות בארץ ולא המים . להלן במאמרי זה . [17] ובפשטות על פי מאמרי זה מדינת הים איננו שייך כלל למושג חוץ לארץ , מדינת הים היא מחוז הים של ארץ ישראל הכולל את האיים בתחום החוט המתוח , אם לדעת רבנן ואם לדעת רבי יהודה שיש להבדיל בין מקומות בגבול ארץ ישראל ביבשה לבין מדינת הים שהיא ארץ ישראל וקדושה בקדושת ארץ ישראל אולם לעניין גיטין-אין בקיאין שם לשמה או שאין עדים מצויים לקיימו,דהיינו אין שם נוכחות יהודית מוסדית !! [18] בבא בתרא סג ע"ב [19] על ידי וחברי מר מרדכי זיסר [20] פתרון שהוצע על ידי חברי מהנדס ניסים עזרא . [21] ועיין בכפתור ופרח (פרק ט' )שכתב כי "בין שני החוטים הוו ניסי ארץ ישראל והוא הדין למים . וניסין שנקט משום דחורשין וזורעין בהן וחייבים במעשרות ובשביעית ". היינו שסבר כי עצם הים עצמו קדוש כמו קדושת אדמת ארץ ישראל היבשתית . [22] בבראשית א' נאמר "... מילאו את הארץ וכבשוה ..." [24] לא נתברר ההבדל בין " הניסים שבים " לבין מה שנכתב כאן " הניסין שבצדדין ". [25] אם נקודת הציון של נחל מצרים בהגיעו לים התיכון הוא פתחת ואדי אל עריש - כל קידוחי הגז תמר, לוויתן , דלית וים תטיס הם מחוץ לחוט המתוח. אם נחל מצרים הוא הזרוע הפלוסית של הנילוס , הוא השיחור, הזרוע המזרחית של הנילוס שנסתמה , קידוח לוויתן הינו מחוץ לתחום החוט המתוח וקידוחי תמר ודלית הם בתוך החוט המתוח . ראה מפה בקישור ל Google earth- . [26] משמע לדעת ר' יהודה שהים התיכון הוא כארץ ישראל ממש...!!! וכן נכתב בתוספות : הא רבי יהודה הא רבנן ( גיטין ז' ע"ב) דקרקעית המים היא כארץ ישראל. [27] לבדוק [28] בספרו משנת יוסף לבדוק [29] בספרו דרך אמונה על הרמב"ם , הלכות תרומות פ"א הלכה ז. [30] בהרחבה במאמרו של שכני ד"ר איתמר ורהפטיג בתחומין [31] יש לציין כי הילכת החוט המתוח שהיא מתיחת קו דמיוני בין שתי נקודות ציון על החוף שונה ממושג המים הטריטוריאליים שהם קו גבול ימי המקביל לחוף , מאחר שעל פי הסוברים ומזהים את הור ההר במפרץ איסכנדרון מצפון לאנטיוכיה ואת שפך נחל מצרים לים התיכון אם בשפך נחל אל-עריש או בשפך לשעבר של הזרוע המזרחית ( השיחור ) ליד פלוסיון ( בלוזה ) , רצועת מחוז הים מצטמצם לרוחב אפס בקרבת נקודות הקצה ,מה שמצדיק את טענתי ( להלן ) כי יש למתוח את החוט המתוח בכיוון צפון דרום בין אנטליה לאלכסנדריה . [32] רבנו הלל בן אלייקים ( מחכמי יוון לפני כ-אלף שנה )על הספרי כאן . [33] בזמן בית שני בלבד . לדעת הרב ישראל אריאל הגבול של נהר פרת במזרח הוא לכל אורכו ולכאורה אין צורך לדמיין חוט מתוח מזרחי . [34] ראה בהרחבה : דוד שניאור , השיטה הגיאוגרפית של רש"י , בר אילן תשס"ח . [35] וכן בבלי סוטה מ"ט , שם בבא קמא פ"ב , שם מנחות ס"ד . [36] בספרו מידות ומשקלות של תורה ירושלים התשמ"ד . חלק ג' ובהרחבה שם . [37] רודוס הוא התרגום ל על פי תרגום יונתן ללוח העמים בבראשית ח' . [38] היא קפוטקיא שמטבעותיה היו בשימוש בארץ ישראל (כתובות ). [39] לפלא הוא מה שנכתב בצפניה (ב' ה' )" הוי יושבי חבל הים גוי כרתים דבר ה' עליכם , כנען ארץ פלישתים.. והאבדתיך ... והיה חבל הים .." וביחזקאל (כ"ה ט"ז ) שוב מוזכר :" והכרתי את כרתים והאבדתי את שארית חוף הים ". מוזכרת כאן ירושת גם חבל כרתים וגם חבל הים . על פי הסברי זה אין כל צורך בכל פירוש אחר לכתובים או לכל אינטרפרטציה אחרת !!! [40] ראה בהרחבה בספרו של dozy ובמאמרי "התיישבות בני שמעון בערב " באתרי ישראל המקדשית . [41] פרק י"א ובפרק י"ח [42] בראש הלכות קידוש החודש כתב כי כל עניין קידוש החודש הוא בתחום ארץ ישראל , [43] כן כתב בספר תגל ערבה כי למרות שהרמב"ם לא כתב בפרוש כי גם העדות על הראיה צריכה להיות בארץ ישראל –הוא הדין למקום הראייה כמו למקום מושב הבית דין שחייב להיות בארץ ישראל . [44] כתב בספר תגל ערבה עמוד כי מדובר כאן על בית דין לקידוש החודש שאיננו יושב בירושלים . [45] כאן לא מוזכר כלל נחל מצרים כנקודת גבול דרומית על שפת הים וכנראה נקודת הגבול המערבית הזאת הייתה מערבה משפך הנילוס !! [46] לכאורה זאת היא דעת רבנן ושיטתם בענין החוט המתוח המופיעה בגמרא בגיטין, חוט הנמתח בין נקודה דרומית לנקודה צפונית על החוף [47] לכאורה לא נזכר רוחב זה בשאר הנחלות בפירוש אולם על פי הספרי ( האזינו ) ורש"י ליחזקאל ( מ"ח ,א ), כל נחלה היא ברוחב זהה של 25 אלף קנים שהם 75 מיל או 75 קילומטר . [48] באתרו " אמת הארץ "truthofland . [49] הרד"ק מוסיף כאן כי כל נחלות השבטים מגיעות עד האוקיאנוס "אבל לא שם מידה על אורך חלקן לעומת אחד החלקים כי ברוחב יהיו חלקיהן שווים ובדברי רבותינו ז"ל :" ה' בדד ינחנו "- אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אני עתיד להושיב אתכם נוחלים מסוף העולם ועד סופו וכן הוא אומר " פאת קדים הים- דן אחד "הרי זו היא דעת רבי יהודה שכול שכנגד ארץ ישראל הרי הוא ארץ ישראל", נראה שלדעתו על פי יחזקאל החוט המתוח הוא שני קוים מקבילים ממזרח למערב !! [50] לכאורה משמע מר' אלעזר הקליר ש- 4 מילים הוא פרסה וגם אז חסרים 25 מיל לחשבון 1,000 מיל = 2.5 x 4,000. [51] רמב"ם , היד החזקה , הלכות תרומות פרק א הלכה ז . [52] פרק [53] יש לציין כי אותו רבי יהודה פסק בסוף מסכת ברכות ( פרק ט )כי אין לברך "שעשה את הים הגדול " על הים התיכון ויש לברך ברכה זו אך ורק על ראיית האוקיאנוס האטלנטי . [54] למושג גבול ישנו היבט פנימי של ריבונות ומרות המכונה power juristication ואולי זאת כוונת הכתוב במילה "לכם " בפסוק " והיה לכם הגבול " . בניגוד להיבט הנוסף של הגבול שהוא היבט חיצוני של המושג גבול כלפי חוץ והנקרא ההיבט של אי ההתערבות "non intervention " . [55] זהו תוארה של מדינת החשמונאים כפי שנחרתה על מטבע רומית להנצחת כיבושה על ידי רומי . [56] Verlglich mit dem Griechischtten zeite durchges eheng AUFLANGE Gottingen 1954 ' בתוך סימון תשכ"א עמוד 173 BomeN , Das Hebraishe Denken Im T. [57] F. Ratzel.. Politisch Geographi. ברלין 1895 . [58] J.R. Kjeiien. Destaat als Lebensform. לייפציג 1917 . [59] K. Housh hofer . Geographshen Und Politiscen Bedeuteutung. היידלברג . [60] על פי החוקר ד"ר יוחנן לוי , בספרו "עולמות נפגשים " , מוסד ביאליק ,ירושלים תש"ך , שחקר רבות את מעמדה של היהדות בעולם היווני – רומאי . גם המפגש של אריסטו עם חכם יהודי( שנזכר גם על ידי יוסף בן מתיתיהו ) , נתרחש באיסוס בצפון מערב אנטליה והמכונה על ידו "קולוסוריא "כינוי למרחב היווני של ארץ ישראל , עמוד 17 שם ובהרחבה בהערה שם . [61] הוצאת רשפים , התשל"ה . ע'216-227 . [62] Berard, les pheniceiens et l'odis'ee עמוד 183. [63] עירובין פ"ח הלכה ו' וכן בסוגיתנו בירושלמי חלה פרק ב. לעיל . [64] כך גם אפשר להבין את דעתו בהלכת העציץ בספינה . כל עוד הספינה גוששת , דהיינו יש לספינה זיקה אל קרקע הים , דהיינו שיט חופין ( ולאו דווקא חיבור פיסי , שהרי אז הספינה איננה יכולה לשוט )-אין מתחשבים במים שהם חציצה לכאורה ואז העציץ שבספינה חייב במצוות התלויות בארץ . כאן אין לדעתו להתחשב אלא בגבול ארץ ישראל המערבי שהם מיצרי גיברלטר!! . [65] על פי הזוהר ( ויקרא ל"ב ,וכן בבראשית רבה ל"ד ועוד )על פי הפסוק בבראשית " יהי רקיע בתוך המים " ועל פי הפסוק " המקרה במים עליותיו – מדובר כאן על חלוקת מי בראשית הקדמונים עוד מלפני הבריאה , למים עליונים ולמים תחתונים שהם המרכיב של האוקיאנוס . [66] כן כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק (עולת ראיה ,ליקוטים ,קבלת שבת )על הפסוק "אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו ":... אבל המים הם קלים מן העפר ושרויים במורד יותר וזה נותן מקום להתבונן בהשגחת הבורא אשר חול שם גבול לים, נגד חוק הטבע הרגיל ". הנה למדנו כי לא היבשה היא הגבול למחוז הים אלא מי הים הם גבול היבשה !! [67] אורי צבי גרינברג , כל כתביו ,ים גוף זה כרך ג . אצ"ג כתב שלשה שירים המיוחדים לים . "מהות ים ויבשת ",שיר המדבר אל הים ",ים גוף זה ",הים על פי שיריו הוא מקור להתגלות שכינה וניסים . עיין במאמרו של המחבר "ים ללא אלוקים , בין צוואתו של חיים גורי בארבעה שירי ים לשירי הים של אורי צבי גרינברג .באתרי ישראל המקדשית .