יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
גודלה המתימטי של ארץ ישראל נזכר מספר פעמים בתלמוד הבבלי . מתברר כי ריבוע ארץ ישראל גדול ורחב הוא, וכולל את אנטליה שבתורכיה של היום ועד דלתת הנילוס בדרום מערב . מתברר כי על פי ראשונים ואחרונים אכן ארץ ישראל היא חמדה ,טובה ורחבה - על פי דעת חז"ל ,גדולה ורחבה מארץ מצרים !!!
10:34 (28/04/09) גדעון חרלפ

א. בתלמוד הבבלי נזכרה פעמיים ארץ ישראל בגודלה המתמטי. נכתב כי ארץ ישראל כוללת את כל המקרקעין של ריבוע שגודלו הוא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. על פי המקילים בגודל האמה של כ- 50 ס"מ, אורכה ורוחבה של ארץ ישראל הוא גדול מ- 1,600 ק"מ ממזרח למערב וכן 1,600 מ"ר מצפון לדרום.כך נכתב במסכת מגילה (שם) כי עם תרגום התורה ליוונית נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.גם במסכת מנחות נכתב כי עם העלאת החזיר על חומות ירושלים במקום שה לקורבן תמיד, שוב נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.ב. ואף שהיא ארץ טובה ורחבה מארץ מצריים שגם היא בגודל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה , לא התברר לנו בפירוש היכן הוא הריבוע של ארץ ישראל, איפה מרכזו ומה האזימוט של צלעותיו.ג. הר"ן לתענית , בסוגית הגעת עולי רגלים לנהר פרת הוא היחידי שמציין כי מרכז הריבוע של ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה הוא בירושלים, נהר פרת הוא למזרח של ירושלים, מהלך 15 יום משמיני עצרת, שהם מאה וחמישים פרסה למזרח ,מה שמראה כי נותרו עוד שטחים לכיבוש והתיישבות ממזרח לנהר פרת ועד מרחק 200 פרסה שהם מינימום כ- 800 ק"מ.בבדיקת המיפוי הידוע היום, קו הרוחב של 7777 .°31 שהוא קו הרוחב של הר הבית, ומזרחה ממנו לנהר פרת מתברר כי נהר פרת מצוי במרחק של כ- 877 ק"מ (200 פרסאות) דהיינו מתאים לאמה בגודל של 54.5 ס"מ = 877,000,000 ס"מ200 x 2,000 x 4ד. התוספות והראשונים במספר מקומות מצטטים ומקשים על העניין של אורכה ורוחבה המתמטי של ארץ ישראל הגדולה. משמע מקושיתם ותירוצם כי מה שהם ראו במרחק זה גודל ראוי של ארץ ישראל ולא ראו בזה הגזמה כדוגמת פרשיות רבה בר בר חנה.ה. אם נעלה על מפה את שיטתו של הר"ן את ריבוע ארץ ישראל בגודל של ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, שמרכזו הר הבית בירושלים, נמצא כי הקדקוד הצפון מזרחי שלו יהיה על ראש הר אררט – על פי מדרש אור האפילה כי אררט הוא ארץ ישראל. קדקודו הצפון מערבי של הריבוע יהיה בים האגאי בתורכיה וכולל את כל ארץ החיתים ואת הר ארג'יאס דאג, הוא הר ההר על פי שיטתו של חיים בר דרומא, כולל את כל חבל אנטליה – מקום הנופש המועדף של תושבי מדינת ישראל, את מפעל המלט הלבן במרסין – במפרץ אלכסנדרטה, הוא המפעל שממנו יילקח המלט הלבן נטול ברזל לבנין המקדש והמזבח.צלעו המערבית של ריבוע ארץ ישראל יורדת וחוצה את הים התיכון ממערב לאנטליה עד למערב אלכסנדריה שהיא בכלל ארץ ישראל על פי שיטתו של הר"ש סירילאו .נקודת האמצע של הצלע הדרומית של הריבוע היא באזור העיר ברניקי (ראס באנס) כשמה של ברניקי – על שפת ים סוף. המלכה היהודיה – אחותו של אגריפס המלך, מקום המזוהה על ידי בר דרומא כעציון גבר. קדקוד דרום מערבי של הריבוע הוא על גבול מצרים לוב של היום .הצלע הדרומית כוללת בתוך ריבוע ארץ ישראל את העיר מדינה ואיננה כוללת את העיר מכה וכן את נמל ינבוע בחוף ערב הסעודית.במצרים הידועה כולל הריבוע בדרומו את אסואן עיר המקדש של האי יב, מושבה יהודית צבאית על הנילוס. שמתברר כי היא מושבה על גבול ארץ ישראל הדרומי בדיוק קדקוד דרומי מזרחי של ריבוע ארץ ישראל הוא ממערב לריאד כך שריבוע ארץ ישראל זה כולל את כל צפון חצי האי ערב כמו שכתב ספר היובלות וכן חיים בר דרומא בספרו המונומנטלי "וזה גבול הארץ שכתב כי קדש ברנע ומקום מסעות בני ישראל היו בצפון חצי הערב , זאת על פי שיטת השפת אמת ופרופסור הרב דניאל מיכלסון כי מטרת המסעות היא להכשיר את המדבר והפריפריה של ארץ ישראל . ו. ולעניין שאלתו של הר"ן בתענית והתוספות (בפסחים ובתענית) באם רוחבה של ארץ ישראל הוא ארבע מאות פרסה, דהיינו מאתיים פרסה לכוון מזרח מירושלים. אם כן בט"ו הימים בין שמיני עצרת עד לז' בחשוון יהיה מהלך אדם ההולך עשר פרסאות ליום רק מאה חמישים פרסאות שהם 600 ק"מ ואם כן יוותר רוחב של חמישים פרסאות מעבר לנהר פרת, אפשר לתרץ ולומר על פי מפת המזרח התיכון = ארץ ישראל , כי במרחק של 600 ק"מ מירושלים מצפונה מזרחה בקו אווירי נמצאת גזרת נהר פרת בצורת קשת. שם נמצאים הישובים אל קאים, דיר אל זור ואל בקה הנמצאים ק"מ על קשת שמרכזה ירושלים ואורך הרדיוס שלה 600 ק"מ. ז. על פי דעה זו , נמצאנו גם למדים כי ארץ ישראל נמשכת 50 פרסאות מצפונה ומזרחה לפרת שהם 200 ק"מ מעבר לקשת נהר פרת. דהיינו, עבר הנהר בין נהרות הפרת והחידקל , המכונה גם סוריא , – הם בכלל ריבוע ארץ ישראל.אפשרות נוספת לתרץ את קושיות הראשונים כי מאחר שהפרת נמצא 887 ק"מ ממזרח לירושלים מאתיים פרסה למזרח מתחילים החל מעבר הירדן ואינם כוללים את ירושלים, הירדן ועבר הירדן.ונוכל להמשיך ולמדוד באמה שהיא קטנה מ-54 ס"מ . ז. ןלשאלת רבינו תם: "והלא ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ? "ומשמע ממנו שאולי ארבע מאות פרסה הם לכל כיוון , מצאנו דעה כי ארץ ישראל משתרעת וחובקת עולם ומלואו . !!!!