יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
הירדן , הזורם מצפון לדרום , הוא חוט השידרה של ארץ ישראל . אולם במרכזו , ליד גשר אדם של היום , אנו מוצאים את מפגשו עם ציר מזרח - מערב של ארץ ישראל . ממזרח נשפך לירדן נהר היבוק 'וממערב , נחל תירצה . כאן בכיכר הירדן , במפגש נהרות הרוחב עם הירדן הקדוש נמצאת כיכר הירדן . כאן ליבה של ארץ ישראל הגיאוגרפית . כאן , באדם העיר , נפסקה זרימתו של הנהר הקדוש ואיפשרה את מעבר בני ישראל בהנהגת הכובש יהושוע , מקדושת ארץ ישראל המזרחית לקדושת ארץ ישראל המערבית והעיקרית . כאן גם היה מעבר יבוק שהוא מעבר הנשמות לעולם העליון ולכן נלחם כאן שרו של עשיו ביעקוב החוזר מהגלות .
15:05 (05/05/09) גדעון חרלפ

D:\My Documents\מאמרים\ככר הירדן.doc ככר הירדן הוא מעבר יבוק ליד אדם העיר ראשי דברים 1. נהר הירדן חוצה את ארץ ישראל לאורכה בתוך השבר הסורי-אפריקאי. במסגרת השבר הנ"ל היה העתק מישני נוסף דרום-מזרח – צפון-מערב ונוצרו הנחלים יבוק (זרקא) ונחל תרצה (פרעה) שכוונם הראשי צפון-מערב – דרום-מזרח. במפגש הנהרות נמצאת ככר הירדן. 2. בככר הירדן היתה עיר בשם אדם, מלכות בשם אדמה, וערים נוספות כמו צרתן (סרטבה ?) וסוכות (דיר עלא). הירושלמי מתרגם סוכות – תרעלה. על הפסוק היו דומן ל"אדמה" – יש מפרשים – לאדם העיר. 3. התהוו שני עמקים בפיתחת הואדיות, עמק סוכות ממזרח, ועמק מערבי, בו שוכנים כיום המחנות הצבאיים גדי ואריה ( נחל תרצה ). דרך המלך העוברת משכם מזרחה חוצה את הירדן סמוך לגשר אדם ועוברת משם מזרחה להרי הגלעד. דרך זו נקראת ביהושע "דרך מבוא השמש". 4. כך שמעבר יבוק יכול שהיה מעבר על נהר הירדן שהוא ליד גשר אדם והוא במרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל (צומת דרך אורך,צפון- דרום, ודרך רוחב , מזרח – מערב ). 5. אפשרות נוספת לביאור ומיקום מעבר יבוק היא האפשרות שמעבר יבוק הוא מעבר יבוק בכללותו, מעבר בין מחוז גלעד של ארץ ישראל למחוז עמון של ארץ ישראל, מכונה גם המעבר של הנשמות לעולם האמת, ויבו"ק הוא ראשי תיבות של: יחוד, ברכה וקדושה. 6. מאבקו של יעקב בשרו של עשיו היה על מעבר בין קדושת מחוז גלעד של ארץ ישראל לקדושת מחוז עמון של ארץ ישראל או על מעבר בין קדושת ארץ ישראל המזרחית לקדושת ארץ ישראל המערבית. 7. אברהם אבינו וויתר על כיכר הירדן לטובת לוט ולא התבררה משמעות הוויתור (לכאורה היה מוכן לוותר גם על גב ההר לטובת ככר הירדן). אולם עם מעבר הירדן בזמן יהושע הכובש , חזרה ככר הירדן לרשותם של בני ישראל. (יש הטוענים שאברהם ולוט עמדו על הר הזיתים וביקשו לחלק בהסכמה את ארץ ישראל, צפונה מציר המקדש ודרומה לציר המקדש – פרופ' מיכלסון). 8. הנס שנעשה לבני ישראל בערבות יריחו, המים הפסיקו כאן באדם העיר הרחק צפונה ולא היו נד נוזלים כמו בבקיעת ים סוף שם היו המים חומה מימינם ומשמאלם בסמוך ונראה. 9. "עד יעבור עם זו קנית" – המתרגם מתרגם "במעבר הירדן", הנס במעברות – הירדן הינו המשך נס קריעת ים סוף. אולי זה מסביר מדוע לא נאמרה שירה במעבר הירדן כמו בשירת הים או בשירת דבורה שהרי הנס כאן הוא נס המשכי. 10. שלמה המלך יצק את ים הנחושת (שהוא גליל בקוטר 10 אמות = 5 מ') במעבה האדמה בין סוכות ובין צרתן. כלי הנחושת לטהרה במקדש נוצרו כאן, משמע שהמקום מיוחד לטהרה, ואולי זה סוד יעקב "שטבל" בירדן במעברו לארץ ישראל וסוד מאבקו בשרו של עשו, דווקא כאן. יש לבדוק את המשמעות הרוחנית של נחושת וכלי נחושת במזבח במקדש ובמשכן (נחש, נחוש, נחושת). 11. הירושלמי אומר שצרתן ואדם הן שתי ערים במרחק של 12 מיל ביניהן. צרתן אולי היא סרתבה – ממערב לירדן ואולי מקומה בעבר הירדן המזרחי כמו שנאמר במלכים "בין סוכות ובין צרתן". 12. לא נמצאו שרידים של בתי יציקה קדומים לנחושת בקרבת מקום ולא התברר מדוע אדמת החוואר (גרגישתא) מסוגלת ליציקה יותר מאדמה אחרת. לאחרונה התגלה כי ב"דיר עלא" היא סוכות המקראית. נתגלו בה בתי יציקה לנחושת. 13. במסגרת שרות מילואים בגשר אדם (מוצב חוחית וקיפוד חוחית ), הועלו הנקודות לעיל ועיקר הספק היה הא יש לברך במקום ברוך שעשה לאבותי נס במקום הזה ומהו רוחניותו של מקום זה.