יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
בין צוקי היעלים במעלה עין גדי , סמוך למערת הבריכה בראש נחל דוד , משלים המלך הראשון שאול עם מלכות בית דוד הנצחית . למה כאן ולמה עכשיו . מתברר כי דווקא כאן בקניון נחל דוד במדבר יהודה , שם לא שלטו והתישבו מעולם אומות אחרות - זה קורה - הייתה יהודה ..... לקדשו , ישראל ממשלותיו !!!
15:26 (18/08/09) גדעון חרלפ

צורי היעלים עין גדי השלמת שאול עם העברת המלכות לבית דוד נערך: אב התשס"ט יולי 2009 D:\My Documents\מאמרים\עין גדי.doc עין גדי וחצריה, נחלת שבט יהודה[1] , היה מקום המסתור של דוד בבורחו מפני שאול המלך. לא פלא כי דוד המלך ברח דווקא אל אזור שבטו, בין הערוצים וחגווי הסלע הנפתלים והנסתרים ,במצוק ההעתקים מעל מעל מניפת הסחף של מישור עין גדי . כאן, בין כרמי עין גדי, שהיו עושים פרותיהם ארבע וחמש פעמים בשנה[2] היו מכינים יין לצרכי המקדש[3]. כאן היו מכינים שמן אפרסמון[4] , השמן למשיחת המלכים. גם לעתיד לבוא, עם המתקת מי ים המלח, שיומתק ממעין הנובע ממקדש ירושלים[5], יבואו גם הספינות הטעונות עושר וכבוד לצדיקים[6]. דווקא כאן, בין נקרות הצורים ואולי במערת הבריכה העליונה בנחל דוד, מערה בעומק 33 מ', שם נתגלו שרידים מתקופת מלכי יהודה (קערות חרס, סירי בישול), השלים שאול עם משיחת דוד למלך וסיום מלכותו. שאול, הידוע בצניעותו האישית[7] ובאישיותו המופנמת, שלא לימד לאחרים[8] הכיר כאן כי מלכותו עומדת להיפסק, לחלוף מן העולם ולהיות מועברת לדוד בן ישי. שלשת אלפים לוחמים, "בחור מכל ישראל"[9], לקח שאול על מנת ללכוד את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים בעין גדי, אולם דוד ואנשיו נחבאו בירכתי המערה הפנימית, אשר הייתה[10] "אל גדרות הצאן על הדרך", ודוד למרות מחאת אנשיו, כרת את כנף מעיל שאול בלבד ולא הרגו. שאול בוכה על החסד שנעשה עימו, שהרי היה לו דין רודף[11], שהיה ראוי להורגו. אולם כאן הוא מפנים את הידיעה "כי מלוך תמלוך(דוד)– וקמה בידך ממלכת ישראל". הנה נתברר כי דווקא כאן, על מצוק ההעתקים של עין גדי[12] מעל ים המלח, בתוככי מדבר יהודה, הוא המדבר אשר היה ליהודה ויהודים בלבד[13] ולא דרכה בו רגלו של שלטון זר מעולם – נכונה מלכות דוד. דוד מלך ישראל – חי וקיים ! ספירת היסוד[14] מוסרת, מטהרת ומאירה את ספירת המלכות התחתונה. אשכול הכופר דודי לי – בכרמי עין גדי[15] . כאן הכירה מלכות השעה במלכות הנצח. [1] יהושע ט"ו, ס"ד. [2] ילקוט שמעוני, שיר השירים תתקפ"ד. [3] ועושין שם יין בטהרה לנסכים ולקרבן., ירושלמי סוטה פ"ח, כ"ד, ד'. [4] שבת כ"ו: " כורמים- אלה מלקטי אפרסמון מעין גדי ". כריתות ה', ב' :"אפרסמון בכיא". [5] יחזקאל מ"ז, י'. [6] ספר אליהו ופרקי משיח, בית המדרש ג', 67. [7] שהיה מיסך רגליו, "אמר ר' אלעזר שהיה מיסך רגליו כסוכה", ברכות ס"ב. [8] דוד גלי מסכתא, שאול לא גלי מסכתא (ערובין כ"ג). [9] שמואל ב', שם. [10] מנשה הראל, מסעי מדבר יהודה וים המלח, 145 ועוד. [11] על אף משיחת דוד, דוד הכיר בשאול כ"משיח ה'" ולא רצה להרגו. מתוך החסד של מניעת מלחמת אחים מוצדקת קמה מלכות הנצח. [12] עין גדי נזכרה בתנ"ך 6 פעמים. [13] שמואל ב', כ"ה. [14] הארת המלכות אינה אלא מהארת היסוד, עץ חיים, שער ל"ה, פ"ג. [15] שיר השירים א', י"ד, "והוא עין גדי"-סוד עשו איש שעיר, וגדי הוא לשון מזלות, ומספר שניו היה כמספר "עין גדי",. מנחם מנדל משקלוב, דרושים על סדר ההשתלשלות, רצ"ד.