יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
קובעת נילי וזאנה כי כל איזכורי גבולות ארץ ישראל הנילוס ועד פרת , הם גבולות הזויים שהומצאו על ידי זייפנים של המקרא מזמן עזרא.האם שקרו לנו אבותינו , אברהם העברי , משה רבינו והכובש יהושע בן נון ?או שדוקא הפרופסור המלומדת היא שנכנעה לטרנדים ונארטיב שמאלני וחילוני . האם אימץ העורך המקראי מזמן עזרא חוזי חכירה של מלכי החיתים משנת 1500 לפני הספירה ? איך הפך מונותאיזמוס למריזמוס ?
15:53 (18/08/09) גדעון חרלפ

ארץ גדולה לעם גדול - כל גבולות ארץ היעוד הממשות הגיאוגרפית היא הריאליה של קדושת המקום מאמר לכבוד הוצאת ספרה של פרופסור נילי וזאנה , ראש החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים " כל גבולות ארץ ", הוצאת מוסד ביאליק , בסדרת האנציקלופדיה המקראית נערך: סיון התשס"ט יוני 2009 D:\My Documents\מאמרים\גבולות ארץ היעוד.doc לספרה של פרופסור נילי וזאנה "כל גבולות ארץ" , לא מצורפות לא מפות ולא תמונות, רק פיקטוגרם שומרי המופיע באופן סדרתי בכל סדרת ספריית האנציקלופדיה המקראית שספר זה הוצא במסגרתה . כאשר משום מה בחרו להם מחברי סדרה חשובה זאת דווקא בסמל זר, ולא יהודי וישראלי כמאפיין את המקרא ועולמו. האם יתכן דיון רציני של "גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא – על רקע המזרח הקדום" ללא מפות ותמונות ? מתברר שזה אפשרי ! שהרי גם במקרא, בתורה בנביאים ובכתובים לא צורפו לא מפות של גבולות הארץ, לא מפות של גבולות נחלת השבטים ולא שרטוטי תכנית ביצוע של המשכן והמקדש. מתברר כי אפשר על ידי תיאור מילולי בלבד ללא מצגות מודרניות, תרשימים, מפות וסרטים לאפיין ולהציג נושא ובייחוד נושא מקראי גיאוגרפי תנכ"י חשוב זה !!! על אף השלכותיו האקטואליות העכשוויות לכאורה .. ואכן ה"מפה" האבסטרקטית הגיאוגרפית הקיימת בתודעה הלאומית של מ"דן ועד באר שבע" או חלילה וחס מ"נהר פרת עד נהר מצרים" הופכת אצל נילי וזאנה ל"מרימזמוס מרחבי". אפיון המציאות הגיאוגרפית והיכללותה במילים גרידא או בביטויים תאוריים - גיאוגרפיים של " מ... ועד .".. ועלה הגבול ... ונסב, והיו תוצאותיו ...". האם העורך המקראי לא היה יכול פשוט לצרף מפה ולהציל אותנו מקושיות, מתיאוריות אקדמיות מופשטות, מוצלחות ככל שיהיו ?!! האם הניתוח הספרותי השיטתי והיסודי של הביטויים שמופיע בתנ"ך על גבולות ארץ ישראל יביא להבנת יתר של מקומה ומיקומה של ארץ ישראל במרחב השמי הקדמון העכשווי והעתידי ? בספרה של נילי וזאנה יש ניסיון רציני ראשון במעלה לנסות להגיע על פי ניתוח ספרותי השוואתי פנימי- תנכ"י וחיצוני – של השוואה עם חוזי מקרקעין חיתיים, למסקנות בדבר מהות גבולותיה של ארצנו. כבר בראשית ספר יהושע, ספר הכיבוש וההתנחלות, עליו נאמר בחז"ל (נדרים, כ"ב):" אלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע", נכתבו או שוכתבו[1] גבולותיה של הארץ המובטחת לפני כיבושה וכך נכתב ביהושע : "כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו – לכם נתתיו !! כאשר דברתי עם משה !!! מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול – נהר פרת כל ארץ החיתים ועד הים האחרון – מבוא השמש ! יהיה גבולכם". האם נכבשה ארץ החיתים הצפונית על ידי בני ישראל ? נראה שלא. אולם לדעת נילי וזאנה יש למצוא בתיאורים ובביטויים אודות גבולות ארץ ישראל הד לחוזים של מלכי החיתים ל"ואסלים שלהם". פשוט היה יותר להביא ראיות אולי מחוזה הקניה של מערת המכפלה של אברהם אבינו מבני חת. אם ספרי יהושע ושופטים שוכתבו בתקופת יאשיהו, במאה ה- 7 לפני הספירה, על פי דעתם של מעקרי = מבקרי המקרא , אותה מאמצת פרופסור נילי וזאנה, ואם גבולות ארץ ישראל מנהר מצרים ועד נהר פרת אומצו מתחומי פחוות עבר הנהר של ממלכת פרס , או שהם תגובה מקראית נגד "טרמינולוגיה מלכותית אוטופית שנפוצה במזרח הקדום בתקופה ניאו- אשורית[2] ", איך אפשר להשוות את ביטויי התיאור המרחבי גיאוגרפי של ספרי יהושע ושופטי לחוזים חיתיים מרמת אנטוליה מהמאה ה- 13 לפני הספירה ?[3] ובאמת איזה בשורה מביאה לנו נילי וזאנה שלא הייתה ידועה לנו קודם. ידענו קודם על פי מבקרי המקרא יש לבטל את הכיבושים הלאומיים של צבא יהושע מפני הכיבושים החלקיים והשבטיים המופיעים בתחילת ספר שופטים. ידענו קודם כי "הארץ הנשארת" המוזכרת כחבלי הארץ שלא נכבשה בתחילת ספר שופטים, בין כיבושי השבטים לבין גבולות ההבטחה, היא הזיה מאוחרת מתקופת מלכי ישראל או אפילו מזמן בית שני . אולם למחיקה מוחלטת של גבולות ההבטחה המופיעים עשרות פעמים , בתורה ובנביאים ובכתובים והפיכתם להזיות העורך השוטה והמאוחר - טרם הגענו. וכבר כתב על זה חוקר המקרא המנוח פרופ' יחזקאל קויפמן: "מי שלא נשתחרר מן הפיוט המחקרי הרווח על מהלך כיבוש הארץ, לא יוכל לעמוד כהלכה על תולדות היצירה התרבותית הישראלית. למדע המקראי משמש הפיוט על מהלך כיבוש הארץ הנחה מוקדמת לתפיסה הפגניסטית של האמונה הישראלית וממילא לזיוף כל תולדות ישראל". אם אלוקים איננו , גם הבטחת ארץ ישראל הגדולה איננה , והיא אם כן בבואה של נציבות פרסית במוחו היגע של עורך הזוי . אי אפשר לכתוב על הורשת הארץ במקום כיבוש הארץ הממשי והריאלי (שם, עמ' 8 במבוא) ואי אפשר למחוק את גבולות ארץ ישראל באופן סיזיפי וכוללני מכל התעודות השונות המרכיבות את התנ"ך על פי ביקורת המקרא. הבטחת הארץ על ידי הקב"ה איננה ולא תהיה כדוגמת מענק אדמה מלכותי חד צדדי של מלך חיתי[4] לואסאלים שלו (וזאנה, עמ' 92). גם אין ליחס ליהושע משרת משה, כל אימפוטנציה מינית כסיבה להפסקת מסעי הכיבוש שלו (שם, עמ' 218) . כל השוואה ספרותית לא תוכל למחוק את ארץ התנ"ך מהתנ"ך [5]. אמנם אין ליחס לוזאנה , הנושאת בתפקיד חשוב באקדמיה ,כל השתייכות פוליטית עכשווית ,אולם מחקרה נגוע בהנחות המחסלות את כל בסיס הזכויות של עם ישראל לארצו הגיאוגרפית והממשית של היום . . השימוש במינוח "כיבוש הארץ " , גם אם הוא איננו אקדמי מספיק לדעתה של וזאנה , אין פירושו כיבוש משחית , אלא כיבוש ריאלי וממשי של אדם ואדמה . הפיצול בין תיאורי גבול פרטניים הידידותיים כביכול לעמים האחרים , שמקורם באידיאולוגיה רב- מרכזית הפתוחה מבחינה רעיונית , לבין גבולות המתוארים על ידי מריזמוס מרחבי , שנכתבו על ידי אידאולוג מהאסכולה הכוהנית החד - מרכזית , היא השערה קלושה ביותר ואין לה הסבר אלא בהגיונותיה של המחברת המושפעת לצערינו בעקיפין מהרוחות הפוליטיות הנושבות היום . אם יש מקום להשוואה בין חוזים של המלך החיתי במאה ה-13 לבין תיאור גבולות הארץ שנכתבו לדעתה 600 שנה לאחר מכן בארץ ישראל , יש גם להשוות השוואה מעין זאת גם למחקרה והגיונותיה של וזאנה, שאי אפשר לומר שמחקרה איננו נגוע בהנחות ובהשקפות הפוליטיות הרווחות כיום . אני מקווה שגם לדעתה של וזאנה , כפי שכתבה , שאין להקיש ממחקרה אל המציאות הפוליטית של היום, לא יעלה על הדעת כי נשלים עם גבולות מינימאליים כדוגמת גבולות פרשת מסעי, עם ערבים שהיגרו לכאן מערב . לעצם העניין, וזאנה כמעט ואיננה מתמודדת עם גישות אקדמיות מחקריות של עמיתיה לשעבר כמו מזר[6] (שם, עמ' 127 ) והמנוח פרופסור יהושע מאיר גרינץ [7] , שכתבו כי "ארץ כנען" היא מקום גיאוגרפי מוגדר, ברור ומיוחד שהיה ידוע וברור בכל המזרח התיכון : משיחור מצריים, היא הזרוע המזרחית של הנילוס שהתייבשה ולאורך תעלת סואץ של היום[8], ועד הור ההר ולבוא חמת[9] בואכה אנטוליה , ארץ[10] מוגדרת ומיוחדת במזרח הקדמון . לתיאוריה זו נמצאו עשרות סימוכין באגרות תל- עמרנה, בכתובות המצריות , בכתובות האשוריות, על פי המגילה החיצונית לספר בראשית ועל פי ספר היובלות, בספרות המצרית, הבבלית והאכדית. הפער במרחב הגיאוגרפי , בין "הארץ הנשארת" בין כיבושי יהושע ועד גבולות ההבטחה איננו יכול להתפרש אלא כדברי הרמב"ם : "ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל ... ומפני זה חילק יהושע ובית דינו כל ארץ ישראל לשבטים אע"פ שלא נכבשה כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו"[11]. כל הסבר אחר הוא בבחינת שטות גמורה כמו שכתב המנוח פרופסור קויפמן : "ההנחה שאת הטקסט עבדו שוטים גמורים שלא הבינו בו כלום, היא שיטה נפסדת ונלעגת[12]. גם ההתעלמות השיטתית של וזאנה מחוקרי ארץ ישראל הקודמים[13] , החל מאשתורי הפרחי, חכמי התלמוד, ראשונים ואחרונים שדנו בסוגית הגבולות , אלפיים וחמש מאות שנה של הגות סביב נושא זה , לא מוסיפה כל כבוד ורצינות לספר זה. גם אם אנחנו מקבלים את תורת התעודות , מדוע בפשטות לא נקבל את דעת חז"ל והראשונים והאחרונים כי גבולות פרשת מסעי הם גבולות ההתנחלות וחלוקת הארץ החקלאית והנושבת ,כאשר גבול הפרת והנילוס הם גבולות ההבטחה העתידיים ?!! לכן בספר במדבר מפורט מריזמוס מרחבי , תיאור מילולי המחליף מפה גיאוגרפית מפורטת וממשית , כאשר גבולות ההבטחה הם המתוארים בצורה יותר כללית ? קיימים גם קשיים פנימיים ומתודיים חמורים בתיאוריה של נילי וזאנה. אם המחבר המאוחר של תעודת גבולות פרשת מסעי העתיק את הגבול הדרומי של הארץ מגבול נחלת יהודה הדרומי המופיע בספר יהושע, למה לא העתיק גם את הגבולות הצפוניים ? גם תעודת "הארץ הנשארת" בתחילת ספר שופטים איננה מעידה על רצון לפשרה טריטוריאלית ולהשאיר לאל את ההגשמה המלאה בעתיד (שם, עמ' 228) בדיוק להיפך ממה שנכתב בצוואתו של יהושע על הציווי להשלמת כיבוש מרחבי ארץ ישראל. מדוע להניח כי עורך או כותב התעודה, בזמן יאשיהו או בתקופה הפרסית ,התכוון בגבולות השבטים בספר יהושע להגדיר את חלוקת השטח לצרכי מס ( שם עמ' 265) ולא למשל לשחזר את גבולות מחוזות שלמה , הרי לדעתה של וזאנה עצמה [14], אם הטכסט איננו מקודש ומפי הגבורה , יש לחפש אחר הפונקציה הריאלית והמעשית שלשמה נכתבה התעודה ? מה ההיגיון שחלום "הארץ הנשארת" , עד לגבולות נהר אברהם הקדמון , יעסיק וייכתב דווקא על ידי עורך בזמן שבי ציון, שבקושי רב הצליחו לישב את ירושלים וסביבתה ? אין זאת כי צדקה פרופסור וזאנה . אם הגבול מנהר מצרים ועד נהר פרת הוא גבול הפנטזיה – אין צורך בספר זה במפות כלל !!! יש לציין , כי באופן מפתיע , מי שהחזיק עד למותו כממשיים וכריאליים את גבולות ההבטחה מן הנילוס והפרת היה דווקא יאסר ערפאת ,שדיבר רבות כי שני פסי התכלת של דגל ישראל מסמלים את נהרות גן העדן , הנילוס והפרת, אליהם שואפת מדינת ישראל להגיע . ידוע כי הוא החזיק בכיסו מטבע של 10 אגורות וטען כי חרותה עליה מפת הכיבוש וגבולות ההבטחה . כן טען כי בכנסת תלויה תמונה או מפה של גבולות ההבטחה. לפניו כתב המשורר הלאומי אורי צבי גרינברג, עשרות שירים על אברהם "בן הפרת" וכי עלינו להגיע ולסגור את המעגל הגיאוגרפי - היסטורי "מן הפרת אל הפרת[15] ". כך קרא אצ"ג לקובץ שיריו על השואה "רחובות הנהר ", תוך כוונה ברורה כי רק בהגעה אל גדות הפרת יהיה ה"תיקון" השלם לשואה הנוראה . אם נזכור כי למשוררים לאומיים יש את החזון והיכולת להתחבר לשורשי האומה , נמצאנו למדים כי החזון להגעה אל הפרת עדיין גנוז בנשמת האומה והוא ראוי ונכון וממשי- גיאוגרפי , ולא כמו שכתבה פרופסור נילי וזאנה . מעניין כי דווקא בשם שנתנה לספרה "כל גבולות ארץ " , היא מצטטת דווקא את משורר התהילים (תהלים ע"ד ) :" אתה הצבת כל גבולות ארץ ",להשמיענו , כי גבול ארצנו המקודשת היא מפי השכינה, כשאר מצוות האלוקים . ארץ גדולה לעם גדול . גדעון חרלפ,אדריכל ראה בהרחבה באתר המחבר ישראל המקדשית http://www.gideon.022.co.il לתגובות charlapg@inter.net.il [1] לדבריה של וזאנה , זמנה של תעודה זו שיך למקור הדבטרונומיסטי של המקרא שנמצא בזמן יאשיהו וששוכתב בזמן עזרא . [2] וזאנה , כל גבולות ארץ , סידרת האנציקלופדיה המקראית , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים , עמוד 120 . [3] חוקר המקרא הידוע ר.הס כתב להיפך מדעתה של וזאנה ומבקרי המקרא ומההשוואה לחוזי החכירה החתיים כתב והסיק כי ספר יהושע אכן הוא מקורי ונכתב סמוך למאה ה-י"ג !!! [4] תרחתוש ," תרח"- מהעיר הבירה "חתושש" =בועזקוי , ממזרח לאנקרה שבטורקיה . [5] הסיפור המקראי על כיבוש הארץ, עמ' 9. [6] ארץ כנען בימי הממלכה התיכונה של מצרים . בנימין מזר , כנען וישראל . [7] ארץ היעוד, מוצאי דורות , מחקרים בקדמוניות המקרא וראשית תולדות ישראל וספרותו, הקיבוץ המאוחד, תשכ"ט. [8] וזאנה עצמה מזכירה גבול זה שנקרא :" חומות המושל " ,שם 51 . [9] גם וזאנה מודה כי לבוא חמת היא הקצה הצפוני של ארץ היעוד- היא ארץ כנען !!! [10] כך בפשטות אפשר להסביר את עשרות המקומות בהם מוזכרת ארץ ישראל סתמית "ארץ " ,כמו "אל הארץ אשר אראך",לזרעך אתן את הארץ הזאת ".וזאנה שם 86 . לדעת וזאנה , הזכרת המונח ארץ , ללא תוספת של מריזמוס מרחבי ,מעידה על השתנות הגבולות לאורך ציר הזמן , ההיפך מההבנה הפשוטה . [11] רמב"ם , היד החזקה , בפתיח להלכות תרומות . [12] יחזקאל קויפמן, ספר שופטים, מבוא לשופטים. [13] וזאנה מביאה מעט מאוד מקורות הלכתיים,למרות שהסוגיה נדונה במאות מקורות ומאמרים . המעט שהיא מביאה מובא רק כאשר הם משרתים לכאורה את מסקנותיה . וזאנה 226 . [14] וזאנה , במבוא עמוד 5 . [15] ראה בהרחבה באתר המחבר , ישראל המקדשית , http://www.gideon.022.co.il על נהר פרת בשירתו של אורי צבי גרינברג .