יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
אמנם יום ראשון של חג הסוכות שחל בשבת צפוי לנו רק בעוד כעשר שנים ,אולם אי אפשר להתעלם מהעובדה כי ביטול לקיחת לולב ביום הראשון של חג הסוכות הוא עיניין מחודש שלא היה נהוג בארץ ישראל בימים קדמונים . זעקת ארבעת המינים להתכלל בתפילת ההלל של חג האסיף חיה ופועמת ומצפה לתיקון בצומח של מימי ארץ ישראל העולים מעלה מעלה בצמחיתה המבורכת !!!
12:35 (12/10/09) גדעון חרלפ

"..ונודע כי בזמן שבית המקדש היה קיים , היה הלולב ניטל כל ז'. אבל במדינה אין בידינו כוח להמשיך החסדים אלא ביום א'. בלבד שהוא יום טוב ומשם והלאה הוא נעשה מאליו". האר"י , שער הכוונות ענין סוכות דרוש ה ' שבת לולב הנזוף התשס"ז- התשס"ט ( ירושלמי , הדס וערבה , הלכה ח , ) אלה ורק אלה מועדי שיועדו ונתכנו מראש ה' מועדים של ה' -לא שלנו , מועדים של יוצר עלילות אשר תקראו אותם מועדים שלו שאנו יוצרים אותם מקראי קריאה הידועה , מעבר להווה המתמשך קודש קריאת בני ישראל העתידית היא ההופכת אותם קודש להקריב ועדיין הקורבן העתידי לא פורט ... אך בכוח , בהדגשה בחמישה אמצע של העשירייה עשר השיטה העשרונית הקדושה ביום התגלות יחידת הספירה עם זריחת השמש לחודש להתחדשות הלבנה השביעי לגאולת פסח מצרים באוספכם הגיע העת לאסיפה ציבורית את תבואת הארץ הידועה והנבחרת תחוגו תיצרו את מעגל הזמן הקדוש את – חג- ה' חוזר וטוען: שלא תחשבו שהחג הזה שלכם שבעת ימים , בסמיכות , חלות החג – ביטול נבדלות ימי החול מהשבת שבעת ימים - יצירת קבוצה חדשה של מעגל השבוע הקדוש ביום ולא בלילה הראשון , ה' הידיעה , הראשון הידוע , למרות מהות החג המתמשכת - יש ליום הראשון מהות משלו הראשון הוא היום ההופך ליום המהותי - ולא שבת בראשית שבתון שבת מיוחדת במינה השונה משבת רגילה שבתון שבת של און וכוח וביום השמיני מעבר לחלות החג הקודם של שבעת ימים אולם בהמשך לו שבתון כעין השבתון של יום החג הראשון : ולקחתם ו' החיבור , לקשר את מהות לקיחת ארבעת המינים למהות חג " שבעת " ולקחתם לקיחה שיש בה משום התגברות על מעצורים פנימיים ולמרות מגבלות ואיסורים חיצוניים ולקחתם כריתת הלולב יש בה משום הקטנת כוח הצמיחה העתידי של דקל התמר ולקחתם הלקיחה היא ציווי ציבורי , בית הדין לוקח מהעשיר ונותן לעני ,לוקח מן הפרט ומעביר לכלל לכם לכם ובשבילכם , לתועלת האגואיסטית שלכם ביום ללא הכנה מוקדמת ביום לעיני כול ביום ולא בשני , עם עליית השמש ולא עם התקדשות החג הראשון לא בשלישי ולא בשביעי פרי מעץ בראשיתי שבכוחו נתינת זרע לעתיד עץ ולא שיח מתנדנד ברוח , עם גזע עבה וחזק ועם ענפים ושורשים עמוקים הדר אצילות שמעבר ליופי הדר יפיות פנימית שלא נודעת כפות סוף היד ושורש התפרטות האצבעות כפות ולא פרי יחיד , התפרטות של העץ המוזכר לעיל וענף ו' החיבור – מקושר לעץ ולכפות תמרים , שמא תחשוב כפות סתם אלא כף המיוחדת לתמרים תמרים של תמירות תמרים של מרירות תמרים בניגוד לפרי הבודד של האתרוג וערבי מעורב עם שאר המינים וערבי מלשון ערבות הדדית וערבי לעת ערב ,לעת סיום וערבי לעת ערבו של החג בהושענא רבה כפי מצוות נביאים וערבי לא רק ערבה בודדת רמז למנהג נביאים וערבי- נחל כך תזכו לנחלה בלי מיצרים נחל – נחל מצריים תזכורת לגבולכם המערבי ושמחתם השמחה מקושרת היא ללקיחה ,אין לקיחה ללא שמחה ואין שמחה ללא לקיחה ושמחתם שמחה ציבורית מקדשית לפני התגלות הפנים הקדושות לפני התגלות הפנימיות ה' לפני מידת הדין אלוקיכם לפני מידת הרחמים אלוקיכם אלוק ציבורי השייך לכולם שבעת ימים הלקיחה והשמחה הם בהתמדה גם בלילות שבעת ימים כולל שבת קודש וחגותם ושמחתם וחגותם השמחה מקושרת היא למעגל חגיגת השנה וחגותם עם קורבן החגיגה וחגותם את המעגליות הכוללת הציבורית אותו את לקיחת אגד הלולב אותו את – החג שלו, חג השכינה! חג אל תחשבו שתוכלו לחוג ללא מעגל חג ממשי אין עבודת ה' פרטית או ווירטואלית לה' לפני מידת הדין לה' לקיחת הלולב והשמחה לא לכם היא שבעת ימים כאמור לעיל מהות ומופע החג – אחת היא בשנה במעגל השנה בשנה זאת ההזדמנות האחת והיחידה לנטילת לולב חוקת כעין חוקת התורה חוקת כעין חוקת פרה אדומה ,ללא טעם והסבר עולם החגיגה היא אוניברסאלית וכלל עולמית עולם של העלם ללא טעם והסבר עולם לעולמי עד ולנצח נצחים עולם מצוות סוכה ולולב הן ישראליות פנימיות בניגוד לקורבנות חג הסוכות שלהם מסר אוניברסאלי לדורותיכם החגיגה היא בכול דור ודור ואיננה מאורע חד פעמי כמעמד הר סיני או הר עיבל לדורותיכם לדורות שלכם שיש להם שייכות אליהם לדורות המכירים את יחודכם בחודש עם התחדשות מולד הלבנה הידוע השביעי אף על פי שאתם חוגגים בסתיו תזכרו שזהוא החודש השביעי לגאולת פסח מצריים תחוגו אפילו שלא אספתם עדיין את כול תבואתכם תחוגו סוכות איננו חג חקלאי הוא חג אלוקי תחוגו בטלטול מעגלי של נפש גוף ולולב תחוגו עם מחוג עם כיוון למרכז תחוגו סביב מרכז סביב מזבח תחוגו תנועה ללא הפסקה תחוגו עם משיכה למרכז למרות רצונכם לתנועה קווית השואפת לצאת מן המעגל - אין לכם אלא תנועה סיבובית תחוגו את מעגל השנה הקדוש תחוגו את החגיגה הציבורית אותו את החג הציבורי הידוע , אין חג אחר : מאות אלפי לולבים מגיעים במשאיות ענק מכול מרחבי הארץ הקדושה . ממרחבי סיני, מעמק הירדן הקדוש ומערבות מואב . מעמק סוכות הסמוך לאגם המר ואגם תמסח . יש שהתקבצו גם מעמק הנהר הרביעי הוא נהר פרת , הוא נהר גזירת רבה . נוכחותם בעציץ השבת רק מעצימים את הביזיון של חג ללא מקדש , חג ללא לולב , חג ללא חגיגה ,ללא הקפת מזבח ומקדש . להפרת תורה שבכתב ולהפרת משנת רבי יהודה – נשיא ישראל . רבן יוחנן בן זכאי בא לעשות זכר למקדש ובא רבה כנגדו- ולצמצמו . להפרת ציווי הא-ל :ו ל ק ח ת ם א ו ת ו ! , בדווקא , על אף רבניכם , על אף מורי ההוראה שבכם !! גדעון חרלפ , ערב סוכות התשס"ז - התשס"ט