יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
אתר זה בא להמחיש ולהגשים כי מרחב הפיתרונות לבעיות הפנים, החוץ והביטחון של מדינת ישראל כרוך בחזרתה למימדיה הטבעיים והמובטחים והמעוגנים במציאות הגיאוגרפית. מרחב המדינה כולל הוא את כל איזור הסהר הפורה כאשר במרכזה מקדש ירושלים, מלכות וסנהדרין, תרבות יהודית הנובעת מדעת אלוקים, תורה ומורשת. ארץ גדולה לעם גדול !!! הפתרון לבעיות מדינת ישראל היא ההבנה כי מרכיביה,כמו מחוז יהודה ומחוז שומרון, הינם רק מרכיב מרכזי חלקי של המרחב האברהמי של המזרח התיכון החדש.טריטוריה -היא המולדת !
12:35 (26/04/12) גדעון חרלפ