יום ו', יב’ בתשרי תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
אחד המחוזות הגדולים מצד אחד והבלתי ידועים של ארץ ישראל מצד שני הוא מדבר התועים , במרכז חצי האי סיני. מדבר התועים או בשמו הערבי בדיית- א- תייה הוא רמה המטפסת מאל עריש הוא נחל גרר המקראי ודרומה עד לגובה של כ-1500 מ'. ולפלא כי הגבול הדרומי של ארץ ישראל על פי הרמב"ם מתאים להפליא למצוק בגבולה הדרומי של הרמה . יש תקווה לחידוש ההיתישבות היהודית - ישראלית במחוז רמתי זה !!
22:20 (24/02/10) גדעון חרלפ

בין מדבר התועים למדבר הטועים מצוק א- תייה הוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל על פי הרמב"ם אחד המחוזות הנידחים והבלתי נחקרים ביותר של ארץ ישראל הוא מדבר התועים במרכז חצי האי סיני . מדבר התועים הוא מחוז בשטח של כ-20,000 קמ"ר ,כגודלה של מדינת ישראל הישנה והטובה ,שטח בלתי ידוע , בלתי נחקר ובלתי נגיש . רמת מדבר התועים כשמה, הלקוח משמה בערבית בדיית –א תייה , היא אולי חלק מאיזור מסע בני ישראל ממצרים לארץ ישראל בזמן יציאת מצרים שהייתה בשנת 1474 לפני הספירה הידועה . אולם מפליא ביותר הוא גבולה הדרומי של רמת התועים, גבול גיאוגרפי ברור של מצוק המתנשא בגובה ממוצע של עד 600 מטר מעל החולות שמדרום לו ( רמלת חימייר )והמתמשך החל מסמוך לנביעות במזרח ועד למפרץ סואץ ואבו זנימה במערב . גובה המצוק במרכז הרמה מגיע עד לגובה של 1600 מטר מעל פני הים . מהמצוק וצפונה משתרעת במזרחו רמת העיג'מה שהיא מעין "רמה מעל רמה " . שתי הרמות כאחד משתפלות בשיפוע מתון עד לשפת ים פלישתים הוא ים התיכון של חופי הזהב של צפון חצי האי . את רובה ככולה של הרמה מנקז ואדי אל עריש, הוא נחל גרר המקראי . על פי החוקר פרופסור יהושע גרינץ בצפון ובמרכז הרמה היו מקומם של אבימלך והפלישתים של ימי אברהם ויצחק ( השונים מהפלשתים של ימי שמשון שמואל ושאול = סרני פלישתים ) ואולי גם נגב הירחמיאלי , העמלקי והגריזי-גשורי של הדרום המוזכרים בנביאים ראשונים . ההסבר הגיאומורפולוגי של היווצרות מצוק מדבר התועים לא נודע . אין כאן סימנים של שבר גיאולוגי או פעילות טקטונית כזו או אחרת . ישנה השערה קלושה כי "קו המצוק הוא שריד לשוליו הצפוניים של עמק אירוסיבי גדול שהתנקז למפרץ סואץ "(רפי נצר , מדריך ישראל הישן, סיני עמוד 113 ). אם נחזור למקורות , לתנ"ך ולדברי חכמים, ונחפש אזכור למדבר התועים ולמצוק מדבר הטועים נמצא מעט מאוד . יש שכתבו כי כאן הוא "ההר החלק העולה שעירה" המוזכר בדברים . לדבריהם, " ההר החלק" הוא רמת מדבר הטועים העולה לאיטה בגובהה כלפי דרום ונסמכת אל "שעיר " , הוא האזור ההררי של דרום סיני והריו וסלעיו וצוקיו המשוננים מתקופת הפרה-קמבריום . פלמר,חוקר סיני, כתב כי קימת דעה ( לא שלו ) כי כאן- בג'בל אל עג'מה הוא הר סיני - ניתנה תורה לישראל . אולם מפליאה ביותר היא העובדה כי קו מצוק רמת התועים הוא זהה ברובו לקו הרוחב 29 שהוא שלוש מעלות דרומה מירושלים הנמצאת בקו הרוחב 32 . על פי הרמב"ם, קו רוחב זה החוצה את סיני ממפרץ אילת למפרץ סואץ הוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל , לפחות לעניין גבולות ארץ ישראל המאפשרות עדות ראייה על התחדשות ירח חדש וחודש חדש . החל ממצוק זה, שהגיאומורפולוגיה שלו נשארה בצריך עיון , אפשר להגיע לסנהדרין ירושלים למסירת עדות על הלבנה הנצפית החדשה של ראש החודש העברי-ירחי . על פי נבואת יחזקאל על חלוקת ארץ ישראל העתידית לשבטים , ארץ ישראל המשתרעת מראס מוחמד בדרום ועד אנטיוכיה בצפון מתחלקת ל-13 רצועות מצפון לדרום כאשר רוחב כל רצועה 75 מיל . על פי חלוקה זו , גבול הנחלות בין נחלת זבולון לנחלת שבט יששכר עובר בקו הרוחב 29.15 הוא קו הרוחב של מצוק התועים . ממדבר התועים למדבר הטועים !!! יש תקווה ליישובו ופריחתו של מחוז מדבר התועים על אף שממונו הנראה לעיין . בגלל גובהו אקלימו יחסית נוח . בערוצי נחל אל עריש הרחבים אפשר לפתח חקלאות .והמים נמצאים בקידוחים לא עמוקים מתחתיו. כאן יהיה אפשר לישב ולפתח מרחב גדול של ישוב יהודי ישראלי פורח . מרחב הקשור להמשך דרך מלכי יהודה בין קדש ברנע , כונתילת עג'רוד לאילת על ים סוף . C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\Downloads\בין מדבר התועים למדבר הטועים מתוקן .doc