יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
אי אפשר שלא לחמם את הלב בקריאת מגילת שיר השירים בברכה. פה תמצא את טבעו השלם והקוהורנטי של כל המרחב, נחלה בלי מיצרים ...
12:54 (04/04/10) גדעון חרלפ

שיר השירים – מגילת ארץ ישראל אם קראת ושנית את מגילת שיר השירים בברכה, בשחרית של שבת חול המועד או כמנהג המקובלים בקבלת פני מלכת השבת – לא תמצא לנפשך כל מצרים, גבולות או מחסומים. לנגד עיניך משתרעת הארץ כולה, עולה מן המדבר ועד ראש אמנה, מצפון ועד תימן . אם ישנם כאלה המפקפקים בטבע הארץ, ההומוגניות שלה או הקוהרנטיות שלה, תמצא כאן את ראש אמנה בצפונה, דמשק באמצעיתה, חשבון במזרחה ותימן בדרומה. טבע האהבה של מגילת שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא מבחינה בכל חלוקות. אהבת הרעייה לדודה הינה היקפית וכוללת. כאן נזכרו 23 סוגי צמחים, 14 שמות בעלי חיים ו-15 מקומות נבחרים של הארץ הנבחרת – כולם כאחד. שניר וחרמון, אריות ונמרים, עופרים ואיילים, יונה ותור, כולם כאחד הם אבר מאבריה של אדמת הקודש, קודש הקודשים של כתבי הקודש וכולם לכבוד השכינה. כאן מתכללת כל התורה הקדושה בארציות ובחומר הקדוש. אין כאן קודש מתבדל אלא קודש קדשים אחדותי, אין כאן קודש וירטואלי הגותי אלא עצם הקודש של התעצמות החול הגשמי עם פנימיותו הקדושה, תמצית השירה הקדושה של המלך שהשלום שלו מאוחדת עם תפיסתו של רבי עקיבא בן יוסף, מייסד תורה שבעל פה עם כל התגין והדקדוקים של התורה שבכתב, הוא רבי עקיבא נושא כליו של בר כוכבא נשיא ישראל. שומרי החומות לא יוכלו לעולם לאהבה גדולה זו. מים רבים לא יוכלו לכסות אהבה גדולה זו.