יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
לכאן הוא הגיע,בודד ומתוסכל,ללוא כול סיכוי.אל ראש ההר הצופה יזרעאלה-שחט כאן את הפרות הקדושות! מי יוכל להזוי הזה עם אדרת השיער!
18:23 (24/05/13) גדעון חרלפ

GIDEON CHARLAP, Architect גדעון חרלפ, אדריכלרח' הסו ר ג 2ירושלים 54149Tel. 2233325-22 : טלפוןCell.9423233-292 : ניידFax. 2233322-22 : פקס2, Hassoreg St .Jerusalem 94145charlapg@inter.net.ilhttp://www.charlap-architects.comלמה ומדוע הגיע אליהו הנביא לחיפה ומדוע לא יגיע אליה שוב דרך היםרשמים מכנס האדריכלים הבינלאומי waterfront-reviving a coastal metropolisא. לא במקרה לא ניתן לכנס האדריכלים הבינלאומי שנערך השבוע בחיפה שם עברי. בכנס ,שעסק -ברעיון של פיתוח עירוני אורבאני צמוד ים וחוף, הוצג בהרחבה הרעיון של עיריית חיפה הנוכחיתןהשקפת אגף מהנדס העיר שלה לתכנן המשך ריקמה עירונית ברצף בלתי מופרע עד קו המים,ברצועת הנמל המערבית והבלתי מנוצלת של הנמל הישן הצמודה לקו המים. כאן מתכנן עמיתיאדריכל עמי שנער שימוש מסחרי ותיירותי במחסני המכס העומדים נטושים זה שנים ועמיתיאדריכל בני איזק שכונת מגורים ותיירות צמודת חוף על חורבות בסיס חיל הים והנמל הצבאי.הרעיון בכללותו הינו להיפוך מגמה בשימושי הקרקע העירוניים הצמודים לחוף .שינוי היעודשל רציפי נמל הסגורים לציבור, לטיילת עירונית ומסחרית פתוחה וברצף ובהמשך לשכונההגרמנית ועד בת גלים ושקמונה.כל המרצים והאדריכלים הבינלאומיים בכנס, ביניהם דניאל ליבסקינד המפורסם , מרתה שוורץמהארוורד, וונסה קאסביאן מניו יורק ואדריכל גרג פאסקראלי מניו יורק, הציגו דוגמאות שלהחייאת ערי נמל באמצעות מגה פרויקטים על קו המים כדוגמא הרצויה להפיכתה של חיפה מעירנמל לעיר חוף .בכנס הוצגו מתווים של שיתוף פעולה עם משרד התחבורה לשיקוע הרכבת בקטעים לאורךהחוף , חסם המפריע לחיבורה של העיר עם קו המים ו'איחודה מחדש של העיר עם המרחב הימישלה ,מעין mare nostrum מודרני.לכורה היה ניתן להבין ומוסכם היה לכאורה בבסיס הכנס כי זאת הינה המגמה הרצויהוהחיונית והתיכנון המיטבי להמשך פיתוחה הכלכלי והתיירותי של העיר ,אולם מספרים הקשוריםלהשקעה הלאומית האדירה מצד ממשלת ישראל ומשרד התחבורה באמצעות מנכ"ל משרדהתחבורה עוזי יצחקי, לא נאמרו ואולי אפילו הוסוו במתכוון . -מאידך נאמר כי ההכנסות העתידיות מצד תיירי אניות הקרוז הרבות העתידות לפקוד את הנמלבתוספת עליית ערכי הקרקע ומחירי הדירות הקרובות לחוף הן יהיו , לדעת היועץ הכלכלי שלהמגה פרויקט , רן חקלאי , התמורה הכלכלית ההולמת. והחזר ההשקעה של ממשלת ישראל –לדורותיה בפיתוח רצועת החוף החיפאית.האם נפסיק לשמוע את שקשוק גלגלי הרכבת וצפירת הקטר של רכבת ישראל ?הרעיון הציבורי תכנוני כי ניתן ל'הפוך מגמה ' בפיתוח עירוני בחיפה הוא אבסורדי.על פי המצב -הקיים בחיפה בעשרות השנים האחרונות,עם שקיעת המרכזים העירונייםהקלאסייםשל רחובהעצמאות ושכונת הדר נפתחו מרכזים מודרננים חדשים בלב המפרץובכניסה הדרומית של העיר,GIDEON CHARLAP, Architect גדעון חרלפ, אדריכלנבנו קניונים אדירים המבזרים את הפעילות העירונית. כמו בהרבה ערים בישראל ובעולם, ננטשומרכזי הערים הקלאסיות לטובת מרכזים חדשים בפריפריות העירוניות שם ישנם שטחי מקרקעיןנרחבים לפיתוח עסקי ואפשרויות גישה וחניה נוחים.לא נראה אצל יוזמי הכנס ואצל עמיתי האדריכלים כל רעיון חדשני מבריק שיכול אפילולגרום למרכז חדש 'ברצלונאי' לפרוח, לא דרכי גישה וחניה תומכות לעשרות האלפים שיבואו -לחגוג על שפת הים.לא רכבת מחשמלת ומשקשקת .אם הייתי במקומו של עוזי יצחקי הייתי מפליג -מכאן במהירות. וכמו שאמר אדריכל גרג פאסקראלי מניו יורק בכנס :"לא הזמנתם אותי לתכנןלכם". המפורסתם דניאל ליבסקינד הנמרץ והמעניין הוזמן להרצות בלבד. מה הבטיח לו מכובדנויונה יהב מלבד מתת שמנה זאת לא נדע. –- מסתבר כי היחיד שהגיע לכאן, ללוא מרינה ומחסני ערובה היה אליהו הנביא. לפני כ 2222שנה הוא הגיע לכאן ,עטוף באדרת שיער מסיבות שאינן נהירות לנו. האם הגיע לכאן לשחוט אתה'פרות הקדושות' של נביאי הבעל ? האם הגיע לכאן ללמד זכויות על עם ישראל ? למה חשבשהוא לבדו יוכל למגמה הכללית של האלילות בחיפה ?גם לא היה ברור לבאי הכנס מדוע הגיע לחוף החיפאי רבי נחמן מברסלב ,שהגיע לכאן, ירדלחוף, והכריז מיד על רצונו לחזור. כוס קפה מהביל על החוף ודאי הייתה גורמת לו להישאר.בכול אופן יש למגע המים עם החוף הכרמלי 'אף האילה ' ,קסם מיוחד שלא התברר כול –צרכו.גדעון חרלפ ,אדריכל ובונה עריםלתגובות