יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
כל מי שחושב כי גבולות ההבטחה הינם גבולות הזויים , בא המשט התורכי בזמן קריאת פרשת המרגלים והוכיח לכול כי אין מנוס אלא לחתירה למגע עם המדינות האמיתיות הגובלות בסהר הפורה אל מעבר למדינות הזמניות השכנות כרגע בתוך המקרקעין של ארץ ישראל הגשמית .ארץ ישראל הצפונית , מתחילה מלבוא חמת - אי שם לחוף מפרץ איסכנדרון ,היא הממשות והיא הראליה !!!!במרכז העיר הרמל בבקעת הלבנון של חיזבללה עומדת הפירמידה של הורדוס הגדול !!!!
16:08 (09/06/10) גדעון חרלפ

"ר' אליעזר בן יעקב אומר: קיני קניזי וקדמוני – אסיא ותרקי וקרתגני" (בראשית רבה, מ"ד) לבנון – לנו היא ! הגבול הצפוני של ארץ ישראל נערך: התשס"ג 2003 עודכן: סיון התשס"ו יוני 2006 עודכן: אדר התשס"ז מרץ 2007 עודכן: תשרי התשס"ח ספטמבר 2007 עודכן : סיוון התש"ע יוני 2010 D:\My Documents\גדעון\גיאוגרפיה של ארץ ישראל\לבנון.doc "ואולם (התחום) הצפוני לארץ ישראל לפי דברי התורה הוא בבל ומדי ומקצת ארם וליציה (ליקיה) וציליציה עד קילקיה" (ר' אברהם פאריצול, ארחות עולם) אני נוח איש צדיק הייתי בדורותי ואלהים חזיתי בענן קשתם אות בריתם באררט ... ... איה עתה דורותי בהפלגה איה תיבתי במים עזים איה אלהי איה הרי באררט ... אהרן אמיר, 1980. "סוריא כמה מדינות היא, כגון דמשק וחלב ומנבג ועד חרן אותם מקומות של עליונות הפרת קרויים סוריא ויש שם מדינה שהייתה מחוז גבול, לאותם מקומות קוראין סוריא ..." (אוצר הגאונים, גיטין) מפתחות פתיחה והצגת הנושא. גבול הצפון של ארץ ישראל על פי הרב ישראל אריאל שליט"א. גבול הצפון של ארץ ישראל על פי החוקר בר דרומא. גבול הצפון של ארץ ישראל על פי הרב פרופ' דניאל מיכלסון שליט"א. ברייתת התחומין בזיקתה לגבול הצפון. ברייתת שבעת הימים וארבעת הנהרות בזיקתם לגבול הצפון. סוריא – על פי הרב הצדיק זבולון חרלפ זיע"א. מסקנות. הגיאוגרפיה הפנימית וזיהוי מקומות של ארץ ישראל הצפונית: 9.1 טורי אמנון – הרי הטורוס – חמון 9.2 הר ההר – ארג'יאס דאג, ראש אמנה (הירונימוס) 9.3 קיסרין 9.4 תרנגולה עילאה דקיסרי 9.5 צדדה 9.6 שפמה 9.7 חצר עינן 9.8 תפסח 9.9 חמת – אנטיוכיה 9.10 חמת צובה 9.11 חמת – דיארבקר – עמעד 9.12 כיריא דבית סכל – סבחת אל סהיל 9.13 תושפה – ימת ואן – ימא דחילת-אחלת 9.14 גבתא דחתמונא טור חג'י – אי בתוך ים עטוניא מצפון מערב לג'בל סינגר 9.15 אורפה, חרן ואור כשדים 9.16 דרתא רבתא – דיר א-זור-דורא אורופוס 9.17 סניגורא דבר כרכוי – ג'בל סנגר (פרת 10, ומורד 10) 9.18 עירא ההררי 9.19 כרכור דבר זעמא – גרגר על שפת נהר פרת במקום שהלה יוצא מהרי הטורוס 9.20 דרתא רבה – 9.21 זפרון 9.22 קרן דבר זכותא 9.23 בטן – בטנה במחוז סרוג' 9.24 משאל – שמאל – סנגירלי 9.25 חסה – חסה בעמק קרה – 10 9.26 אפק – אפקו במחוז רצפפה מצפון מערב לנינוה 9.27 הכרמל – תל גרממו (כממנו בין מול הטורוס ובין הפרת) 9.28 בית העמק – בית אמיקנו 9.29 חלף – חלפי (במחוז קומוח), חלופתו על הפרת צפונה לבורג'ק 9.30 לקום – לקה – דיר א זור 9.31 דרך חתלון – 9.32 אסיא = אנטוליה 9.33 שערי קיליקיה (PYLAE CILICIAE) 9.34 שערי אמנוס (סוריה) (בילאן) (PYLAE AMANI, SYRIAE) 9.35 הר אררט 9.36 בקעת הלבנון – בין בקעת הירדן לבקעת האורונטס 9.37 הפירמידה המסתורית בהרמל 9.38 הזהב בהרי הטאורוס. 9.39 העיר חרלפ באנטליה "אותו הרי אררט - זו ארץ ישראל" (מדרש אור האפילה, תורה שלימה) 1. פתיחה והצגת הבעיה הגבול הצפוני של ארץ ישראל חובק את כל אגן ההיקוות של נהרות הפרת והחידקל. ראשיתו במזרח, בהר אררט, הוא עובר דרך ימת ון, ולאורך רכס הטאורוס המזרחי, עובר מצפון לחרן ואורפה עד להר ארג'יאס דאג[1] - הוא הר אמנה – הור ההר, הנמצא בראש רכס הטאורוס המערבי, משם יורד הוא דרומה לבקעת קיליקיה, לאנטליה הידועה, מקום הנופש המועדף לאחרונה של תושבי מדינת ישראל, לחוף הים התיכון. אם נסתמך על תרגום יונתן המציין "הר ההר" – "טאורוס אמנוס", ועל תרגום הירושלמי המציין ומזהה את הר ההר - "טוורוס מנוס" (במדבר, שם), מתברר כי גבול ארץ ישראל הצפוני חובק את כל האזור הדרומי של טורקיה העכשווית. תמיד התפלאתי על הרמב"ם שכתב בפשטות כי ארץ ישראל הצפונית כוללת את ארץ "חרן וצוהר[2]" לכאורה על פי רמב"ם זה לא ברור לאן יצא אברהם אבינו, שהרי חרן היא ארץ ישראל ? (רמב"ם הלכות תרומות,) אולם כנראה קושיא אלימתא זו לא היוותה לרמב"ם כל בעיה. מתברר כי אף על פי שלכאורה שבימי בית ראשון, דוד ושלמה לא נכבשה כל ארץ ישראל המובטחת ואף שהיו חלקים שהם בכלל כיבוש יחיד, המכונה סוריא, בכל אופן היה כנראה ישוב יהודי בכל המרחב של "שמיה" – היא עבר הנהר. יוסף בן מתיתיהו כתב מפיו של ההיסטוריון ניקולאוס איש דמשק (קדמוניות א', ז', ב') כי אברהם אבינו משל בדמשק, דהיינו, בדמשק וסביבתה הייתה השפעה פיסית ורוחנית עוד מימי אברהם אבינו. גם כאשר יושב האזור הצפוני מחדש החל מתקופת יהושע בן נון, הייתה שם אוכלוסיה מתייהדת תומכת ביהודים. כל זה עולה ממחקריו של חוקר המקרא בן ציון לוריא, כאשר עיקר טענתו היא כי כמו שהיו יוצאי ירך אברהם גרים ומסתפחים לעם ישראל בכנען - "הנפש אשר עשו בחרן" - שלא ירדו למצרים עם ירידת בני יעקוב . כן היו עברים למחצה במרחב הצפוני של ארץ ישראל והמחוז הצפוני שלה הקרוי בשם סוריה , עוד מימי אברהם אבינו. יתרה מזו: יוסף בן מתתיהו כותב (קדמוניות היהודים א', ו', ד') כי עוץ, בכורו של .נחור אחי אברהם בנה את "טרכון ואת דמשק" דהיינו, בני משפחת אברהם הם שיסדו את העיר דמשק !!! כך מובנת גם מלחמתו של שאול המלך בארם צובה (שמואל ....). לכאורה, מה למלך המתחיל והראשון של עם ישראל להרחיק ולהלחם כל כך צפונה ?! אין זאת כי הייתה שם אוכלוסיה עברית אוהדת יהדות ויהודים עוד מתקופות קודמות. גם קודמו, השופט עתניאל בן קנז נלחם שם ... בכושן רשעתיים מלך ארם נהריים ! גם שם לא ברור מה לשופט הראשון של עם ישראל לחפש אי שם צפונה. שלמה המלך מלך מתפסח ועד עזה ולהלן נברר גם את מקומה ומיקומה של תפסח על ברך הנהר פרת . ירבעם מלך ישראל חזר והרחיב את גבולות הארץ צפונה. גם אחאב לחם במלחמה המפורסמת בצפון – קרב קרקר (לא מוזכר בנביא) וניצח. לכאורה מה יש למלך אחאב לחפש צפונה צפונה ?! עם גייסות כה מרובים ? בימי בית שני ידוע שהיתה התישבות יהודית באסיא ... "ר' מאיר הלך לעבר שנים באסיא" ... ואיך אפשר לעבר שנים מחוץ לארץ ישראל ? גם בנו של הורדוס מלך על אזור ימת וון בארמניה, לכאורה, מדוע הרחיק ומה היה לו לחפש דווקא שם ? במאמר זה נוכיח ונתווה את הגבול הצפוני של ארץ ישראל, החל מזמן נוח, שם נחה תיבתו על הר אררט, הנקודה הצפונית מזרחית של ארץ ישראל השלמה והמובטחת, על גבול איראן וקרוב לערים הצפוניות שלה, מקומות היצור של נישקה הגרעיני, דרך מקורות נהרות גן העדן, הפרת והחידקל ועד למורדות הטאורוס, בריביירה של אנטליה. רק עם התפיסה הנכונה של מרחב ארץ ישראל תתאפשר מחדש שליטה של מדינת היהודים (מדינת ישראל ?!) על האזורים הצפוניים של איראן המאיימת בחימוש גרעיני על מדינת ישראל ההווית ועל מדרונות הרי הטאורוס בטורקיה הדרומית של היום . ממילא יתברר כי מדינות סוריא ולבנון אין להן קיום כלל לכשעצמן ותושביהן צריכים להתפנות בהדרגה ולחזור אל מדברות ערב הדרומית – צור מחצבתם. שליטה ישראלית עד גבול הארצות הגדולות והשכנות איראן וטורקיה הייה והינו צורך אסטרטגי עוד מימים קדומים . כיום ברור לכל כי המדינות הקטנות השכנות ירדן לבנון וסוריא הינן חייץ בלבד בין מדינת ישראל לבין המדינות האמיתיות מסביבנו מהוות מעין מחצה מנוצלת על ידי המדינות המשמעותיות להתחבא מאחריהן והינן רק מכשול לשלום בין הכוחות האמיתיים הפועלים בסהר הפורה . 2. גבול הצפון של ארץ ישראל על פי הגאון הרב ישראל אריאל שליט"א הרב ישראל אריאל, מומחה בגבולות ארץ ישראל, הר הבית והמקדש, פרסם ספר מונומנטלי על הנושא; "אטלס ארץ ישראל לגבולותיה". ספר בן שני כרכים עמוס במפות תרשימים, שם הוא מביא את כל דברי הראשונים והאחרונים בנושא זה. 2.1 עיקרי שיטתו על פי הרב אריאל, גבול ארץ ישראל הצפוני מגיע מן הים התיכון סמוך לחופי אנטיוכיה, היא העיר חמת המקראית. משם פונה הגבול מזרחה, דרומה לעיר חל'ב, כאשר חל'ב עצמה היא בירת ארם צובה המקראית, על אף שהיא שוכנת, לדעתו, ברובה צפונה לחל'ב והיא מחוץ לארץ ישראל המובטחת לדעתו . . ארם צובה עצמה, לדעתו, משתרעת צפונה וחובקת את מפרץ איסכנדרון ומזרחה עד צפונית לחרן. על פי דעתו, הגבול מדרום לחל'ב נמשך עד ברך הפרת. דהיינו, עד המקום אשר נהר פרת משנה את כוונו מכוון צפון-דרום לכוון מזרח-דרום מזרח. ארם נהרים (או סוריא) לדעתו הוא האזור בין שני הנהרות פרת וחידקל. מברך הפרת ומזרחה - גבול ארץ ישראל הצפוני והמזרחי נמשך לאורך הפרת עד שפך הנהר למפרץ הפרסי, הוא הים הקדמוני. לדעתו, הן ארם צובה והן ארם נהריים , על פי הגדרתו, הן מכיבושי דוד המלך ויואב שר צבאו אלא שאינם בגבולות ארץ ישראל המובטחת. 2.2 מקורותיו וזיהוי מקומות על פי שיטתו ארם צובה – על הזהוי היות חל'ב ארם צובה מביא הרב אריאל את דברי רב סעדיה גאון, בנימין מטודלה, הרמב"ם ותלמידו, ר' יוסף ברבי יהודה אבן עקנין, והנוסעים ר' יהודה אלחריזי, אשתורי הפרחי ורבי עובדיא מברטנורא. כמו כן ישנה מסורת על הקמת בית הכנסת ומצודת חל'ב על ידי יואב בן צרויה[3]. סוריא – חבל הארץ המכונה סוריא המובא בברייתא (גיטין, ח') על "שלשה דברים שוותא סוריא לארץ ישראל ובשלושה לחוץ לארץ". לדברי הרב אריאל המושג סוריא הוא כינוי גם לחלקי ארץ ישראל המובטחת בתוך הגבול (על פי המהרי"ט, א, מ"ז) וגם על חלקי ארם נהריים – מסופוטמיה – שמחוץ לגבולות ארץ ישראל המובטחת, אף על פי שנכבשו על ידי דוד - לא נחשבו כארץ ישראל אולם יש להם דין ארץ ישראל לענין מצוות התלויות בארץ כדין סוריא ההילכתית . . הור ההר וחמת – את הור ההר הנזכר בתורה (במדבר, ל"ד) ושהוא הגבול הצפוני של הארץ או הארץ המיושבת (הנחלה הניתנת לחלוקה, על פי הבנתו כי גבולות פרשת מסעי הם הארץ הנושבת שחולקה על ידי יהושע ואינם חופפים את גבולות הארץ המובטחת) מזהה הרב ישראל אריאל בהר מוסא דאג, מצפון לשפך האורונטס סמוך לשפת הים התיכון. בין מפרץ אלכסנדרטה לעיר (חמת) אנטיוכיה ושפך האורונטס. לדעתו הר מוסא דאג הוא חופף לאמנה הנזכר בתורה ובמשנה והוא גם טורי אמנון או טורוס אמנוס הנזכר בתרגומים על התורה. על זהות הר ההר לטורי אמנון כבר כתבו רש"י, רמב"ם, בעל הרוקח, ר' שמשון משאנץ, רבי עובדיה מברטנורא, מאירי, רמב"ן. אולם כל אלה לא הצביעו על הזהות הגיאוגרפית העכשווית, רש"י הוא היחיד המזהה בפרוש את חמת עם אנטיוכיה ובדרכו הלך גם הכפתור ופרח. מקורותיו של רש"י יכול שהינם גם בתרגומים הן בתרגום יונתן והן בתרגום ר' יוסף לדברי הימים. רבלה – את רבלה הנזכרת בפרשת אלה מסעי מזהה הרב אריאל עם דפני של אנטיוכיה, מקומה של עיר משנה הקרובה לאנטיוכיה. כמקור הוא מציין את משפטם של מלכי יהודה יהויקים ויהויכין לפני נבוכדנאצר מלך בבל (ויקרא רבה, י"ט, ו'). הרב אריאל לא מציע מקום גיאוגרפי עכשווי למיקום רבלה – דפני של אנטיוכיה ולא ברור לדעתו מדוע יש ציון בתורה כל כך סמוך חמת-רבלה. צדדה – זיפרונה, חצר עינן – הרב אריאל טוען שהם לאורך הקשת מלבוא חמת אל מדרום לחל'ב עד נהר פרת אולם לא מצא להם כל זיהוי עכשווי. תפסח – הרב אריאל טוען שהיא על ברך הפרת, גם כאן לא מוצע כל זיהוי עכשווי. 2.3 סיכום שיטתו מספר פעמים ניסיתי לשכנע את הרב אריאל לערוך מסע, כדרך הקדמונים, לאורך הגבול הצפוני לדעתו על מנת לאשש את שיטתו. מתוך שבע נקודות גבול, הר ההר, חמת, רבלה, זפרונה, צדדה, תפסח וחצר עינן הוא מזהה בברור רק את שתי נקודות הגבול הראשונות. קשה עליו שלכאורה גבול הצפון המוזכר בפרשת מסעי , גבולות הארץ הנושבת החקלאית לדעתו זהה בצפון לגבולות ארץ ישראל המובטחת. אולם מבחינה מציאותית חקלאית וגיאוגרפית כל אזור חאל'ב וסביבתה הוא גם אזור חקלאי ואיננו גבול טבעי כלל. אולי יש לומר לדעתו שבצפון, גבולות פרשת מסעי זהים לגבולות ארץ ישראל המובטחת לאברהם. כמו כן לפי דעתו לא ברור למה לא מוזכר בפרשת מסעי נהר פרת. גם דעתו כי המושג סוריא כולל חלקים בגבול ארץ ישראל המובטחת וגם חלקים מכיבושי יואב ודוד מחוץ לארץ ישראל המובטחת הוא לא נהיר וקשה מבחינה הלכתית. מה בדיוק הלכו יואב ודוד המלך לחפש מחוץ לגבולות ארץ ישראל המובטחת לפי דעתו של הרב ישראל אריאל ? אפשר אולי להסביר כי מה שכתוב בספר: "האיך אתה חוזר למכבש ארם נהריים וארם צובה" – כי דוד לא בא כאן אלא לחזור ולחבור וליצור קשר עם אוכלוסיה מתייהדת, מזמן אברהם אבינו, באזורים אלה ! מן המדרש בבראשית רבה (ע"ב) משמע כי היה כאן משלוח וציווי מיוחד של דוד ליואב לכבוש את ארם נהריים וארם צובה. וכך נכתב: "בשעה ששלח דוד את יואב לארם נהריים ולארם צובה פגש באדומיים, ביקש לזנבן, הוציאו להם אפיסטלות שלהם וכו'. שלח אצל דוד כל המאורע. באותה שעה לא נהג דוד בעצמו כמלך אלא עמד להעביר פורפירא מעליו ועטרה מעל ראשו ונתעטף והלך אצל סנהדרין וכו' אמר להם וכו' שלחתי את יואב לארם נהריים ולארם צובה ופגע באדומיים לזנבן וכו'. ד"א אמר יואב: אם נחריב את אדום עכשיו אין אנו מוצאים בחזרתינו לא אכילה ולא שתיה, אלא נוכיח אותם עד שנכבוש את ארם ונחזור עליהם וכו'. נמצאנו למדים כי היו "אדומיים" באזור זה קודם וכדברי תרגום רב יוסף לדברי הימים א' (א') "ומות הדר" – ופסק לנהון מלכותא ארום דאיתכבישת ארעא קדם בניי דעשיו והוו רברדי אדומאי שלטין בארעא דיבלא" – שאולי היא ארץ גבל שבצפון ?? 3. גבול צפון ארץ ישראל על פי החוקר חיים בר דרומא ע"ה 3.1 החוקר חיים בר דרומא ע"ה, בספרו המונומנטלי וזה גבול הארץ (תשי"ח), הוא אחד החוקרים הבודדים שפיתח תיאוריה מחודשת על גבולות ארץ ישראל הצפונית. בר דרומא, עם ידע עשיר מקיף של כל הספרות הגיאוגרפית וההיסטורית הקדומה של המזרח תיכון, מרחיב את גבולות ארץ ישראל הידועים צפונה עד להור ההר הוא הר ארג'יאס – דאג בהרי הטאורוס. משם ממשיך הגבול, לדעתו, לאנטליה היא שפלת קיליקיה במערב הרי הטאורוס. משם נמשך הגבול, לדעתו, דרומה. הוא מותח את החוט המתוח עד פורט סעיד ומשם דרך עצמון = סואץ לקו רוחב °27 לקדש ברנע = מדאין צלח, בצפון חצי האי ערב. משם סובב הגבול ועולה צפונה לאל-ג'וף בואדי סירחאן = נחל זרד, צפונה לרוטבה. משם צפונה חוצה הגבול את נהר פרת ליד צלחיה, משם צפונה לעיר תיזרה על שפת החידקל ומשם צפונה עד ימת וון. 3.2 מקורותיו נמצאנו למדים כי גבול ארץ ישראל הצפוני לדעתו עובר לאורך רכס הרי הטאורוס שהם לדעתו "הטאורוס מנוס" – הר ההר, המוזכר בתלמוד ירושלמי. ארץ ישראל הצפונית כוללת, לדעתו, את כל אגן ההיקוות של נהרות גן העדן, הפרת והחידקל, את מחוז אנטיוכיה – היא חמת, ואת כל מפרץ איסכנדרון והנהרות הנשפכים אליו סיהאן וג'יהאן. 3.3 זיהוי מקומות על פי שיטתו הור ההר – חמת – רבלה – צדדה – זיפרונה – חצר עינן – תפסח – 4. גבול ארץ ישראל הצפוני על פי הרב פרופ' דניאל מיכלסון 4.1 הרב פרופסור דניאל מיכלסון, מתימטיקאי מפורסם במכון וויצמן פיתח שיטה מחודשת להערכה של כל הגיאוגרפיה המקראית והתורנית. על פי שיטתו זו, כל נקודות הגבול, כל מיקומי המקדש וערי הקודש, יש בהם כוונה חז"לית – מתמטית והושקעה בהם מחשבה מתימטית הלכתית. שיטה זו מובאת בהרחבה באתר האינטרנט שהקים - אמת הארץ TRUTHOFLAND. הרב מיכלסון, שלדעתו גודל האמה הוא 51 ס"מ, בנה מפה חדשה הכוללת את גבולות ארץ ישראל על פי ספר יחזקאל והתואמת לדעתו את נקודות הגבול של ארץ ישראל המוזכרות בפרשת מסעי.אם ניצמד לדעתו למידות הרצועות של נחלות השבטים 25,000 קנים של שש אמות הקנה נקבל 13 רצועות ברוחב 75 קילומטר מצפון לדרום וסך הכול אורך של ארץ ישראל 875 קילומטר , מראס מוחמד בדרום ועד מפרץ איסכנדרון בצפון . 4.2 על פי דעתו זו, גבול ארץ ישראל הצפוני מתחיל מכף חנזיר. הר ההר הוא לדעתו בגבול הים התיכון בדרום מפרץ איסכנדרון. משם עובר הגבול צפונה לאורך רכס האמנוס עד לצדדה ומשם מזרחה לחצר עינן על זרוע נהר עפרין (או לחצר עינן ב' הנמצאת ליד העיר ג'רבלוס על שפת נהר פרת). משם חוזר הגבול וסובב לדרום מערב (מצפון לחל'ב) שם נמצאת שפם של גבולות אלה מסעי. 4.3 זיהוי מקומות על פי שיטתו הור ההר – חמת – רבלה – צדדה – זיפרונה – חצר עינן – תפסח – ברייתת התחומין בזיקתה לגבול הצפון בריתת שבעת הימים וארבעת הנהרות בזיקתם לגבול הצפון "אין מוציאין פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ ור"ש אמר שמעתי בפירוש שמוציאין לסוריא ואין מוציאים לחוץ לארץ" (ירושלמי, שביעית פ"ו, ה"ה) 7. סוריא על פי זקן זקני הצדיק זבולון בן יצחק חרלפ (אבי הרה"ג יעקב משה חרלפ זצוקלל"ה) אחד האלמנטים העשויים להוביל לפתרון מקום גבולות ארץ ישראל הצפונית הוא הבהרת מקומו של חבל הארץ המכונה "סוריא", שאיננו נזכר בתורה שבכתב אולם מופיע במשנה ובגמרא. ידועה המשנה בשביעית האומרת: עושים (בשמיטה) בתלוש בסוריא" וכאן נבוא לברר על פי דעת זקני הנ"ל איפה היא סוריא, איפה מקומה הגיאוגרפי ואם היא ארץ ישראל על פי ההלכה, בתחום עולי מצריים או בתחום גבולות ההבטחה. 7.1 ובקונטרס יסוד המעלה (המובא בסוף בית זבול חלק ב' סימן ו', ז', ח') של זקני הנ"ל דן באריכות בענין וכותב כי סוריא איננה בגבול עולי מצרים וכדברי המשנה (פ"ו בשביעית); "עושים בתלוש בסוריא אבל לא במחובר" והטעם להלכה זו כדברי הירושלמי הוא כדי שלא ילכו מארץ ישראל וישתקעו בסוריא. סוריא אף על פי שנכבשה על ידי דוד המלך ויואב שר צבאו. לא נהגו בהם כלל מצוות התלויות בארץ מדאורייתא. אולם חז"ל (בבית ראשון ושני !) תיקנו שגם בסוריא יתחייבו בתרומות ומעשרות. לענין שביעית תיקנו שיהיה נאכל ולא נעבד. לדברי הרב זבולון חרלפ: "אף שהותרה עבודת האדמה בשביעית לכתחילה בתחום עולי מצריים גזרו אחר כך על תחום עולי מצריים לאסור עבודה בשביעית שלא יהיה כיבוש עולי מצריים קל מסוריא שהיא חוץ לארץ ממש". 7.2 לדעת ר' זבולון חרלפ, מאמנה לצפון מתחיל גבול סוריא ומשם ואילך היא משתרעת לצד מזרח, ומעכו ועד אמנה המוזכר במשנה, בגיטין, כולל ביירות העיר היא סוריא מכיבוש דוד אף על פי שהיא סמוכה לעכו". דהיינו, לדעתו הרצועה שנכתבה בסוגיה בגמרא בגיטין היא מעין סוריא אף על פי שהיא בתחום עולי מצריים. הנה מצאנו חבר להרב אריאל כי ישנה סוריא שהיא בתוך גבולות עולי מצריים אף על פי שעיקר סוריא הינה צפונית לאמנה היא הור ההר. אולם לפי הרמב"ם שכתב: "ארצות שכיבש דוד, דמשק ואחלב ארם צובא וארם נהריים עד שנער הכל נקרא בשם סוריא" לא משמע כדעתו. אולי סוריא המקורית היא מצפון להר אמנה וכדברי הרא"ש: "סוריא הוא כיבוש יחיד ולא היתה מעולם ארץ ישראל" (המקודשת ! ולאו דווקא מחוץ לגבולות ההבטחה). ומאחר שהרצועה המוזכרת בגיטין לא נכבשה מעולם גם על ידי דוד המלך בכיבוש ראשון היא נקראת בשם "סוריא" בעיקר בקשר לדיניה לענין המצוות התלויות בארץ. גם כאן חוזרת הקושיא שאין כל סימן טבעי בין דרום חל'ב היא ארם צובא, לכל האזור הגיאוגרפי המשתרע מצפון או מדרום לה ולא ניכר כאן כל סימן של מעבר גיאוגרפי מארץ ישראל של תחום עלי מצרים ודוד המלך לארץ אחרת. כמו כן חוזרת השאלה מדוע מכאן מתחיל כיבוש יחיד שהרי מהנימוק "סמוך לפלטרין שלך לא הורשת" – על אי "כיבוש" המקדש בירושלים היה יכול להתחיל אי שם דרומה ! ואולי זאת המחלוקת שהייתה בין דוד המלך ליואב בן צרויה שר צבאו שדווקא כאן קבע את משכנו ! ועיין במאמרי חאל'ב – עירו של יואב בן צרויה. מסקנות הגיאוגרפיה הפנימית וזיהוי מקומות של ארץ ישראל הצפונית מבוא להלן ההצעות לזיהוי מקומות באופן נקודתי כפי שעולה מדברי החוקרים ברשימה זו נזכרים כל המקומות המוזכרים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה עם ניסיון עכשווי לזיהויים. 9.1 טורי אמנון – הרי הטורוס – חמון 9.2 הר ההר – ארג'יאס דאג, ראש אמנה (הירונימוס) 9.3 קיסרין 9.4 תרנגולה עילאה דקיסרי 9.5 צדדה 9.6 שפמה 9.7 חצר עינן 9.8 תפסח 9.9 חמת – אנטיוכיה 9.10 חמת צובה 9.11 חמת – דיארבקר – עמעד 9.12 כיריא דבית סכל – סבחת אל סהיל 9.13 תושפה – ימת ואן – ימא דחילת-אחלת 9.14 גבתא דחתמונא טור חג'י – אי בתוך ים עטוניא מצפון מערב לג'בל סינגר 9.15 אורפה, חרן ואור כשדים 9.16 דרתא רבתא – דיר א-זור-דורא אורופוס 9.17 סניגורא דבר כרכוי – ג'בל סנגר (פרת 10, ומורד 10) 9.18 עירא ההררי 9.19 כרכור דבר זעמא – גרגר על שפת נהר פרת במקום שהלה יוצא מהרי הטורוס 9.20 דרתא רבה – 9.21 זפרון 9.22 קרן דבר זכותא 9.23 בטן – בטנה במחוז סרוג' 9.24 משאל – שמאל – סנגירלי 9.25 חסה – חסה בעמק קרה – 10 9.26 אפק – אפקו במחוז רצפפה מצפון מערב לנינוה 9.27 הכרמל – תל גרממו (כממנו בין מול הטורוס ובין הפרת) 9.28 בית העמק – בית אמיקנו 9.29 חלף – חלפי (במחוז קומוח), חלופתו על הפרת צפונה לבורג'ק 9.30 לקום – לקה – דיר א זור 9.31 דרך חתלון – 9.32 אסיא = אנטוליה 9.33 שערי קיליקיה (PYLAE CILICIAE) 9.34 שערי אמנוס (סוריה) (בילאן) (PYLAE AMANI, SYRIAE) 9.35 הר אררט 9.36 בקעת הלבנון – בין בקעת הירדן לבקעת האורונטס לאורך ארץ ישראל הנושבת שנחצתה על ידי השבר הסורי אפריקאי ישנן שלוש בקעות: בקעת האורונטס, בקעת הלבנון ובקעת הירדן (ומפרץ אילת). בקעת הלבנון היא הבקעה האמצעית. שוכנת בין הרי הלבנון המערביים לה לבין הרי מול הלבנון ממזרח לה. עומקה הממוצע של הבקעה הוא ....... מ' מעל פני הים כאשר במערב לה נמצא שיא הרי הלבנון, בג'בל קורנת א-סווידא (ההר השחור) כ- 3,090 מ' מעל פני הים. ממזרח לבקעת הלבנון נמצא שיא הרי מול הלבנון, שהוא בפסגת טלעת מוסא[4], 2,660 מ' מעל פני הים, הנמצא בגבול הנוכחי בין סוריה ללבנון. לאורך שרשרת הבקעות זורם הירדן דרומה. הליטני מנקז את בקעת הלבנון הדרומית עד שהוא שובר מערבה לים התיכון. נהר האורונטס זורם מבקעת הלבנון הצפונית לבקעת האורונטס עד שהוא שובר מערבה ליד העיר אנטיוכיה (היום בטורקיה) ונשפך לים התיכון. בפועל דרך הים ההיסטורית היוצאת ממצרים ופונה לאורך חוף הים התיכון צפונה מגיעה לאזור חדרה ומשם היא נוטשת את חוף הים ופונה מזרחה, דרך ואדי ערה = נחל עירון, דרך עמק יזרעאל לבקעת הירדן ומשם צפונה לבקעת הלבנון ולבקעת האורונטס. בקעת הלבנון נמצאת באמצע הדרך הבינלאומית של ארץ ישראל בין מצרים לאזור מקורות הפרת. 9.37 הרמל- הפירמידה המיסתורית בהרמל בצפון בקעת הלבנון, במחוז הרמל, המחוז בו קיבלה מפלגת חיזבאללה את רוב הקולות, נמצאת הפירמידה המיסתורית בהרמל. פירמידה זו שגובהה 29 מ' ובסיסה הוא בשטח 9 x 9 מ' נבנתה על פי החוקרים לפני כ- 2000 שנה. החוקרים מיחסים אותה ל"נסיך סורי" אולם לא ידוע על נסיכות סורית כל שהיא לפני כ- 2,000 שנה בו שלטה האימפריה הרומאית בשטח כשהמושל מטעמה היה כנראה המלך הורדוס. פירמידה זו דומה מאוד לקבר אבשלום, כאשר בסיסה מרובע וחלקה העליון פירמידלי. משלשת צדדיה שנשתמרו ישנם תבליטים של מסעות ציד – במזרח מכויר שור מותקף על ידי זאבים ודובים. במערב מכויר .......... מותקפים על ידי כלבי ציד. להערכתי, מאחר שידוע כי המלך הורדוס, הבנאי הגדול של הזמן העתיק , הוא זה שבנה גם את הדרך לאנטיוכיה הסמוכה, הנראית עד ימינו אלה , הוא זה שגם בנה מונומנט זה. כך שבלב האזור השיעי של בקעת הלבנון עומד עד היום מונומנט יהודי לתפארת, סמל לשליטה של עם ישראל בכל המרחב השמי. רק לאחר שחרור חבל ארץ זה נוכל לערוך בדיקה ארכיאולוגית מקצועית של פירמידה מסתורית זו. 9.38 הזהב בהרי הטאורוס 9.39 העיר חרלפ באנטליה ביביליוגרפיה: תאומי צביה, שמואל הלל הלוי איזקס. תשובת ר' משה עבאס בשאלת גבולה הצפוני של ארץ ישראל, ד"ר אליאב שוחטמן (תחומין ). לשאלת זהויים של מקומות הנזכרים בצפון בקשר לגבול הצפון. ד"ר אריה קימלמן (תחומין, שם). פעולת יהושע בן נון לביעור קיני האויבים מלבנון, הרב חיים שטיינר, רב צבאי, דואר צבאי 3358, במבצע שלום הגליל, סיון תשמ"ב. דפי מקורות בנושא הגבול הצפוני. ליקט וערך הרב חיים שטיינר. דמשק עירי, פרקי זכרונות, אסתר שטיינהורן חלוואני , ראובן מס, 1978. לוחמי הבזלת, מזכרת משרות צבאי במלחמת יום הכיפורים, פיקוד הצפון, צה"ל. זעקת יהודי דמשק, אסתר שטיינהורן חלוואני, ראובן מס, 1982. היהודים בסוריה בימי המשנה והתלמוד, בן ציון לוריא, קרית ספר, תשי"ז. אטלס ארץ ישראל, הרב ישראל אריאל. וזה גבול הארץ – חיים בר דרומא, תשי"ח. TRUTHOFLAND אתר האינטרנט של פרופ' הרב דניאל מיכלסון. תפוצה לתגובה: הרב ישראל אריאל, העיר העתיקה, ירושלים הרב אברהם איש שלום, אלוני הבשן נתן נתנזון, רמת מגשימים הרב יגאל אריאל, נוב הרב יהודה עציון, עפרה הרב אלחרר, שלומי הרב הלל וויס, אלקנה פרופ' אליאב שוחטמן ד"ר אריה קימלמן פרופ' דניאל מיכלסון, מכון וויצמן הרב פרופ' דניאל מיכלסון פרופ' גרינפלד נספחים: בחזרה לדמשק, עירו של אליעזר עבד אברהם, גדעון חרלפ חל'ב – עירו של יואב בן צרויה, גדעון חרלפ נחלת אשר – מלחמת מי מרום ומזבח יהושע בארץ המצפה הצפונית, גדעון חרלפ מחוז דרום הלבנון – לנו היא, גדעון חרלפ [1] בעיר קסרי הסמוכה להר זה מצפונו נבנה לאחרונה מפעל של התעשיה הצבאית הטורקית והישראלית ליצור טנק מרכבה . [2] מקור לדברי הרמב"ם לא נמצא . [3] ראה באתרי ישראל המקדשית במאמר "חאל'ב – עירו של יואב בן צרויה ". [4] לפלא הוא כי שם זה נשתמר ואולי על פי המדרש שכתב כי משה רבינו ניסה לעקוף את ציווי הקב"ה לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל המערבית ופנה צפונה לחרמון כדי לעקוף את הירדן מצפון !!!!