יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
החלופה היחידה לבעיה המוסלמית בשטחי ארץ ישראל ההיסטורית היא חזרתם של המוסלמים לאיזור מוצאם בערב הדרומית . רק שם קימים המשאבים והמקרקעין לקליטת המהגרים המוסלמים שהיגרו לארץ ישראל . רק בחזרתם לערב הדרומית יכול שיסגר חשבון היסטורי ארוך של עם ישראל עם מוחמד ויורשיו ,רוצחי השבטים היהודים בערב .
14:38 (01/02/09) גדעון חרלפ

  "מן בני שמעון הלכו להר שעיר ויכו את שארית הפליטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה"                                                                                                                         (דברי הימים א', ד')   "זכותינו לכתר, לחוסן, לחייל, לכל נימוסי מלכויות היפים. זכותינו לשלוט גם על שבטים ערביאים כאומה גדולה ורבת ענפים"   (אורי צבי גרינברג, על שלא עמדנו במשא, קטרוג ובכי, כרך ג', עמ' 164)           בחזרה לערב (הסעודית) ?!  החלופה הנבחרת לפיתרון פיסי ומדיני במזרח התיכון   מזרח תיכון חדש !  הי דרומה … מתחת לקו רוחב º26       נערך : ניסן התשס"ב עדכון: כסלו התשס"ג עדכון: אדר ב' התשס"ג עדכון: אייר התשס"ג עדכון: אלול התשס"ו    ספטמבר 2006   D:\My Documents\גדעון\דברי תורה\בחזרה לערב.doc     בחזרה לערב (הסעודית) ?! 1.             כי שם בערב היא ערש התרבות הישמעאלית איסלמית.   2.             כי שם השורשים והמקור של התושבים המוסלמים בארץ ישראל שהיגרו לכל המרחב השמי ולארץ ישראל בפרט.   3.             כי שם המקרקעין, המרחבים, האפשרויות  והמשאבים המתאימים לחזרתם לשרשיהם הרוחניים הדתיים והפיסיים.   4.             כי שם גבולה הדרומי של ארץ ישראל (וזה גבול הארץ, בר דרומא, 169).   5.             כי שם בקדש ברנע (מדאין צלח) ישבו בי ישראל בצאתם ממצרים תקופה ארוכה ושם קברות המוני יוצאי מצרים (וזה גבול הארץ, בר דרומא, 168-169, 546-547), וכי במדין – ג'בל אל לוז – היתה ההתגלות למשה רבנו בסנה ושם הר סיני.   6.             כי שם היתה מולדתם של השבטים היהודיים בני קוריטה, בני קינוקע ובני נוצייר ממחוז חייבר שנבגדו ונרצחו ע"י מוחמד, יש חשבון לדם יהודי שנשפך גם לאחר זמן וגם לביטול האפשרות של הפרת ברית נוספת מצד מי מצאצאיו.   7.             כי שם (מכה) באר לחי רואי (באר זמזם) מקום התגלות המלאך להגר אשת אברהם (אבן עזרא, בראשית  ) ושם ייסד אברהם אבינו את האבן השחורה.   8.             כי שם (ביתריב) (מדינה) היתה עיר הכהנים שברחו ערב החורבן לערב.     9.              כי שם היתה התישבות בני שמעון החל מתקופת יציאת מצרים דרך תקופת דוד המלך ומלכי יהודה שבהמשך.   10.       ( תגובה להצעת ערב הסעודית לתכנית שלום חדשה).             (חלופה נבחרת לפתרון פיסי-מדיני במזרח התיכון ולבעיות האיסלאם העולמי). בחזרה לערב הסעודית.doc