יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
שני פסי התכלת בדגל ישראל ומגן דוד במרכזם מכוונים אל שיכותינו לכל מרחב הסהר הפורה בין הנילוס והפרת - נהרות גן העדן . רק בשליטה שלנו על כל המרחב השמי- ישראלי יביא לפריחת מזרח תיכון חדש .
14:51 (01/02/09) גדעון חרלפ

          "רחובות הנהר הגדול ...      בצאת גזע אב רם להיות שר ...     החל מגדות פרת עד ירדן ושיחור ...   והוא אדון החוקה החזון והכיסוף..."      (אורי צבי גרינברג, לוח במבוא ג')   חידת הדגל דגל מדינת  ישראל מנילוס מצריים ועד הנהר הגדול נהר פרת  נערך: כסלו התשס"ח   נובמבר 2007   חידת הדגל דגל מדינת  ישראל מנילוס מצריים ועד הנהר הגדול נהר פרת   א.      על ההתנתקות מסמלי המדינה           עם הסכמי אוסלו ולאחר הסכמי חברון והגרוש מגוש קטיף היו רבים מבינינו שקראו להתנתקות        מהמדינה ומסמליה, כולל קריאה לאי שרות צבאי ואי הכרה ביום העצמאות כחג דתי ולאומי.לדעתם יש להיתנתק כליל  מהחברה ומאליטה והתקשורת השמאלנית תומכיה וחבריה .  ב.       בין מדינה וממשלה טענת המתנגדים להתנתקות זו היתה כי יש להבדיל בין ממשלה למדינה. גם אם הממשלה והחלטותיה אינן לרוחנו והן מעכבות גאולה תורה  ויהדות , המדינה היא הישג לאומי, דתי ואלוקי,  ראשית צמיחת גאולתנו באחרית הימים .  יש לשמר את הנאמנות ל"מדינה" ולסמליה ולהכרה בתהליך הגאולה והשחרור של עם ישראל במדינתו המתחדשת. לטענתם  יש להפריד בין מדינה וממשלחה,  יש לשמור על חוקי המדינה וסמליה ודיגלה  על אף שהממשלה השולטת בהם היא אנטי יהודית, אנטי דמוקרטית ואנטי לאומית.   "לא יצלח עליו גוי קרדומים, שרשיו להכרית שוב שב בעקבות המהלך האיום אל הפרת בשחרית"                                                 (אורי צבי גרינברג, שם)  ג.       מאויבי תחכמני חיזוק לטענה כי אין להתנתק מהמדינה ומסמליה מצאנו לאחרונה בתקשורת הפלסטינית. בסרט וידאו-קליפ המשודר לאחרונה בטלוויזיה הפלסטינית ושדווח באתר האינטרנט – מבט לתקשורת פלסטינית  (ׂPMW BULLETINׁ)   מוצע לנו ויתור על דגל ישראל. שהרי שני פסי התכלת שבו הם סמל לשני נהרות גבולות ארץ ישראל, נילוס מצרים ונהר פרת. דהיינו, דגל ישראל, הכולל מגן דוד בין שני פסי התכלת  הוא הסימן והרצון שלנו להשתלט על כל מרחבי הקשת הפורייה בין עיראק למצריים. מוצע לנו על ידיהם  לוותר על הדגל הזה מפני הישות הפלסטינית המנכסת את המרחב הזה לעצמה.  ד.       חידת הדגל ושני הפסים על פי מה שלמדנו כולנו באזרחות, דגל ישראל של מגן דוד ושני פסי התכלת היה  בפועל הדגל של הקונגרס הציוני, אותו הניף וולפסון בקונגרס הציוני הראשון. וולפסון  טען שהטלית, איתה מתעטף היהודי בוקר בוקר, היא זאת שצריכה להיות דגלה של התנועה הציונית. בהמשך, אומץ דגל התנועה הציונית על ידי מדינת ישראל ואף נחקק "חוק הדגל" .   ה.      טלית התפילה ובאמת,  לידיעת כל המתעטפים בטלית הפסים בוקר בוקר, בכל הטליתות שלנו ישנם פסים רבים, שחורים או לבנים.אין כלל בנימצא טלית עם שני פסים .  גם סמל מגן דוד אינו מצוי כלל על טליתות התפילה שלנו. אם כן מאין הגיע צבע התכלת  ?, מאין הגיע המגן דוד אל הדגל ואיך נותרו 2 פסים בלבד , אם מהפסים הלבנים של יהודי המזרח ואם מהפסים השחורים של יהודי אירופה ?   ו.       פתרון חידת הדגל -ארץ ישראל – מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת           שוב נותנים לנו אויבינו הפלסטינים תזכורת לגבי האג'נדה שלהם והאג'נדה שלנו. הם בעד מחיקת הזהות היהודית, כולל מחיקת הדגל, כולל מחיקת הממשלה וכולל גם את מחיקת המדינה היהודית, חוקיה וסמליה. מאידך, מתברר כי הכרונטופ שלהם ,   המודע הקולקטיבי והשיח הארכיטיפלי שלהם  בנוגע לרצונותינו, גם אם נכחיש אותה, היא ארץ ישראל ומדינת ישראל והיהודים המשתרעת מנילוס מצריים ועד נהר הפרת – נהרות גן העדן. לא ברור מדוע תפשו תנועות ההתנגדות האיסלאמיות את עניין השליטה היהודית מנהר עד נהר כמוטיב עיקרי של מדינת ישראל העכשווית  ? לכאורה , נארטיב זה שלנו למדינה יהודית בין הפרת והנילוס הוא שקוע ומוצנע . לא ידוע היום על  אף יהודי שמרים אותו לראש הדגל, ולא ברור כלל אם הוא מצוי בתת המודע הקולקטיבי שלנו   מכאן מתברר ולמרות הכחשתינו ,  לאחר  יותר ממאה שנה של דגל ישראל והתנועה הציונית, כי לא פסה התקווה וכי לא נעקרה ההבטחה האלוקית המובאת ארבע עשר פעמים בתורה על גבולות הארץ המובטחת , ואם לא אצלינו  ,לפחות היא חיה ,קיימת ופועמת אצל אויבינו.                                                                                                    "ויהי השליט על הפרת והנילוס אזי –             שליט על ירדן וירקון"                         (אורי צבי גרינברג, פרקים בתורת המדינה)   ז.       ארץ ישראל לגבולותיה-כין שני נהרות התכלת ארץ ישראל לגבולותיה, היא מדינת ישראל, בעבר ובעתיד, גבולותיה ברורים ומשתרעים על פני כל המרחב השמי.  מממלכות ירדן, סוריה ופלסטין אין להם מקום כלל ועיקר , כולן הן פיקציה ושאריות של האימפריות ששלטו בעבר במזרח התיכון.   אין כאן  מקום לא למדינה פלסטינית – כרצון אולמרט וברק ולא לכל שיתוף פעולה סימביוטי  עם ממלכת ירדן, כשיטתו של ידידי הרב בנימין אלון. נרים את הדגל, דגל מגן דוד עם שני הפסים: פס תחתון (דרומי) לכחול נהר הנילוס ופס עליון צפוני לתכלת הפרת.  כמובטח לנו והיא מציאות חיה וקיימת בכל המרחב. נחדש את הברית עם המדינה ,  הארץ, הריה , נהרותיה וכל מרחביה ,על פי דגל פסי התכלת שלנו . גם אם הממשלה הזמנית מתנכרת לנו ,לערכיה ולדגלה .           כדברי המשורר: " לכולם קראתי, כי כולכם נקראים למעמד העתיד בין היאור והפרת ולמעמד הר סיני ... (אצ"ג, שיר    לכולם יחד, כרך ו', עמ' 160).