יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
העיר דיבון בעבר הירדן המזרחי הייתה העיר הראשונה שכבשו בני ישראל בהיכנסם לארץ ישראל לאחר יציאת מצריים . מקובלים אנו מהקבלה והחסידות כי עם הכניסה לארץ ישראל מתגלה רובד נוסף של התורה - תורת ארץ ישראל . 
16:21 (01/02/09) גדעון חרלפ

על כן יש לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום כולל: "עטרות ודיבון " . על זכות הראשונים של דיבון , על מיקומה הגיאוגרפי , על זיקתה לנחל זרד והמים הפוסיליים של אגן ההיקוות של נהר הארנון המנקז את כל דרום מזרח ארץ ישראל . פיתחו בלחיצה קובץ מצורףדיבון.doc