יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
לא ברור מדוע מתרכזת כלכלת ישראל בתל אביב ולא בעיר הבירה ירושלים . האם זו סיבה טכנית בלבד ?
12:52 (02/02/09) גדעון חרלפ

לכאורה ירושלים קדמה לתל אביב ? במאמר יבואר על מיוחדותה של העיר תל אביב יפו שזוכה לעושר בגלל שורשיה בבריאת העולם ויצירת היבשה וכן מהסיבה כי דרכה הובאו חומרי הביניין למקדש ירושלים גבול הים ביפו תל-אביב על עושרו של שלמה והכלכלה התל-אביבית שנים רבות לא הבנתי את דעתו של ר' יהודה במסכת גיטין שקבע: "כל שכנגד ארץ ישראל הוא ארץ ישראל". וכי מי שעומד במרינה של תל אביב או בנתיב המזלות ביפו העתיקה ומשקיף אל מרחבי הים התיכון, האם ישנה אפשרות כל שהיא שהוא משקיף לארץ ישראל ולא רק למים הטריטוריאלים שלה ? לאחרונה קראתי את מה שכתב החסד לאברהם בעקבות מאמר חז"ל בירושלמי מסכת שקלים: "שתי פעמים עלה אוקיאנוס והציף את העולם, אחת בדור אנוש ואחת בדור הפלגה, עד היכן עלה בראשונה ועד היכן עלה בשנייה ? בראשונה עלה עד כיפי ברבריאה (גיברלטר) ובשנייה עד עכו ועד יפו ועמד שם לעולם". ובהמשך המדרש נאמר: "אומר עד פה תבוא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך (איוב, ל"ח) עד פה תבוא, עד עכו תבוא ולא תוסיף ופה ביפו ישית בגאון גליך". מסתבר כי בניגוד להבנה הפשוטה , הים ביפו איננו גבול ארץ ישראל אלא ארץ ישראל המתגלית סמוך לסלע אנדרומדה היא הגבול והמחסום האחרון בפני הים האוקיאנוס המתפשט והולך.מתבאר כי קרקעית הים הינה קרקעית ארץ ישראל לכל דבר ועניין לדעת רבי יהודה, אלא שנתכסתה זמנית על ידי מי הים. ממילא יש כאן נקודת מפגש קוסמית, בין הארץ אשר עיני ה' בה לבין מימי בראשית של התוהו שלפני בריאת העולם . . . בזמן הקמת המקדש שוב מוזכרת נקודת ההשקה זו בין הים ליבשה ביפו : חירם מלך צור ביקש להעביר דרך הים דוברות ורפסודות של עצי ארזים למקדש אולם לא ציין (במלכים א') להיכן. בדברי הימים מוזכר בפרוט כי שלמה המלך כיוון בחכמתו את הדוברות דווקא ליפו דהיינו הוא כיוון שחומרי הגלם למקדש יגיעו דווקא ממקום שם נברא המחסום בפני התפשטות האוקיאנוס. וממילא מקום המעבר של העצים למקדש דרך יפו הקדושה מתעצם והופך למעבר פיסי של עושר אל ארץ ישראל כפי שנכתב בהמשך : " הנה אותו הים מושבע להביא הכול אל ים יפו כי כל שנטבע מששת ימי בראשית עד זמן שלמה המלך עליו השלום הכול הקיא הים יפו אל שלמה המלך עליו השלום ומשם נתעשר ומן אותו עת שמת שלמה המלך עליו השלום עד עתה שהוא זמן קיבוץ גלויות הכול יבוא לעתיד לבוא אל ים יפו והוא יקיא אותה אל היבשה (חסד לאברהם , מעיין שלישי , עין הארץ , נהר כ"ב ) על כן אין להתפלא כי למרות קדושת ירושלים- עד היום, הכלכלה והניהול הפיננסי והמסחרי מתרחש דווקא בתל-אביב-יפו ולא בירושלים . והגדיל לכתוב הרב קוק תושב יפו שמכוח מאמר החסד לאברהם כתב כי יש ללמוד על הסגולות המקומיות האפשריות של כל מקום ספציפי בארץ ישראל. גדעון חרלפ , אדריכל לתגובות charlapg@inter.net.il יפו.doc