יום ג', ה’ בכסלו תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
מדוע נבנה המקדש בחלקו של בינימין ,הקטן שבשבטים ולא בחלקו של שבט יהודה - שבט מלכות ישראל , מדוע קדם המשכן בשילה , בגבעון וברמה למקדש ירושלים ?
17:42 (08/02/09) גדעון חרלפ

מה פשר היות מקדש לה' בעיר שכם ? ומדוע לא היה יסוד למזבח שהיה בנוי בחלקו על מקרקעין השייכים לשבט יהודה ?    " בנימין  זאב יטרף   - בארעיה תשרי שכינתא ובאחסנתיה יתבני מקדשא  "                                                                             ( אונקלוס לבראשית  מ"ט  )   על בניית המקדש בנחלתו של בנימין   על אף שמקום המקדש , בגורן ארוונה  היבוסי , נרכש על ידי דוד המלך בכספם של כל שבטי ישראל , המקדש נבנה בתחום הנחלה המקורית  של שבט בנימין . כל זאת על פי צוואת – ברכת יעקב לבנימין , כי בנחלתו תשרה השכינה ודווקא בחלקו של בן הזקונים – יבנה המקדש העתידי .  אולם אי אפשר לבנות את המקדש ללא שיתוף שבט יהודה – בכור- בחיר יעקב למלכות ישראל .  כך כותבת הגמרא במסכת זבחים :      רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין ...והיה בנימין  הצדיק מצטער בכל  יום לנוטלה שנאמר " חופף עליו כל היום " לפיכך זכה בנימין הצדיק להיות אושפיזכן לקדוש ברוך הוא  שנאמר : "ובין כתיפיו שכן " .        בהמשך כתבה הגמרא  כי בגלל רצועת נחלה של יהודה החודרת לתוך המקדש  לא היה יסוד למזבח העולה בצד המזרחי ובצד הדרומי שלו ולכן לא הייתה גם זריקת הדם על מקצוע זה . רצועת יהודה  המשיכה ופלשה צפונה וכללה גם את לשכת הגזית ולשכות אחרות .      במה זכה  דווקא בנימין לבניית המקדש בנחלתו ??!!   בנימין לא השתחווה לעשו. הורתו הייתה בסוכות , בעבר הירדן המזרחי- בארץ ישראל. לידתו- בסמוך לירושלים הקדושה. בנימין נבחר גם להיות השליח של ההשגחה ועם ישראל למחיית עמלק  והמן .  לכן גם קדמה שילה לירושלים – נחלת אפרים  והבמות נבנו בנוב ובגבעון – ערי בנימין ,כולם בנחלות  בני רחל .     אולם על המקדש להיבנות דווקא על קו ההשקה של נחלות יהודה ובנימין ודווקא בחלק בנימין – בעל תכונת הזאב הטורף  , העשוי לא חת , בעל תכונת ה" זאביות "  כוח החיות והפראות, הטבעית  והרענה הבאה להיסתופף בצל השכינה . בנימין חשב כי כל מכלול המקדש והעזרות צריכים להתכלל בחלקו, אולם הוא לא הבין שללא שיתוף מלכות שבט יהודה ישנו חיסרון בבינין המקדש .       אמנם המזבח , הבנוי בחלק בנימין החודר דרומה לתחום שבט יהודה ,  מכלה את ממונם וקורבנם של ישראל , אולם כילוי זה  הוא מיסוד התיקון , תיקון הגשמיות,החומר והחטא שירד לעולם, שיכול לבוא לידי מימוש רק על ידי כוח בנימין , בן האם רחל אהובת יעקב הראשונה ,  כוח בן יעקב אבינו ש" נפשו קשורה בנפשו "         אין זריקת דם הנפש אלא על  קרנות המזבח שבחלקו של בנימין – ידיד ה ' !!!      גדעון חרלפ , אדריכל ובונה ערים              לתגובות  charlapg@inter.net.il        על בניית המקדש בנחלתו של בנימין.doc