יום ג', ה’ בכסלו תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
אישיות יוצאת דופן בהבנתה את המרחב השמי,החוקר הראשון של סיני= הנגב.איש רב אנפין שהנחיל לנו לראשונה ראייה מודרנית של גבולות ארץ ישראל,תוך בקיאות עצומה בשמות ובמקומות של המזרח התיכון.כאן נמצא לראשונה את הזיהויים של המקומות המופיעים ב'כתובת רחוב' ,היא ברייתת התחומין.ארץ ישראל במלוא מרחביה
15:45 (19/08/14) גדעון חרלפ
תגיות: חיים בר דרומא, וזה גבול הארץ, גבולות ארץ ישראל, רכס סינג'אר, ישראל אריאל, ברייתת התחומין, שבעה ימים וארבעה נהרות, ארם נהרים

מפת מרחב ארץ ישראל וגבולותיה על פי החוקר והמלומד ד"ר חיים בר – דרומא בספרו 'וזה גבול הארץ': · "כי אתא רב דימי א"ר יוחנן מאי דכתיב כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה ? אלו שבעה ימים וארבעה נהרות שמקיפין את ארץ ישראל . ואלו הן שבעה ימים: ימה של טבריא וימה של סדום וימה של חילת וימה של סיבכי וים אספמיא וים הגדול. ואלו הן ארבעה נהרות : ירדן וירמוך וקירומיון ופיגה" בבלי , בבא בתרא דף עד/ב · "תחומי א"י :כל שהחזיקו עולי בבל- פרשת חומת מגדול שיר ושינא דרור ושורא דעכו וקצירייא דגלילא וכברתה ובית זניתה וקובעיא ומילתא דכור ובירייא רבתא תפנית וספנתה מחרתה דייתיר וממציא דאבהתא וראש מי געתן וגעתן עצמה מי ספר ומרחשת ומגדול חרוב ואילים רבתא ונוקבתא דעיון ותיקרת ברכה רבא ובר סנגרא ותרנגולא עילאה דלמעלן מקיסרין וטרכונא דמתחם לבוצרה ומלח דזרכאי וגומרין ובית סבל וקנת ורפיח דחגרא ודרך הגדולה ההולכת למדבר חשבון ויבקא ונחלא דזרד ויגר שהדות' ורקם רגיעה וגניא דאשקלון אשקלון עצמה רבי יעקב בר אחא בשם רבי זעירא מן מה דתני גנייא דאשקלון הדא אמרה אשקלון כלחוץ רבי סימן בשם חולפייא רבי רבי ישמעאל ב"ר יוסי ובן הקפר נמנו על אויר אשקלון וטיהרוהו ". ירושלמי שביעית פרק ו' הלכה א עיקרי דרכו ופרשנותו את ברייתת התחומין וברייתת שבעת הימות : טורי אמנון=הרי הטורוס=טורוס מנוס המערבי ,על פי הירושלמי כל ששופע ויורד מטורי אמנון- כל המדרונות הדרומיים של רכס הרי הטורוס והאנטי טאורוס הור ההר=ארג'יאס דאג,ההר הגבוה ביותר במרכז טורקיה נחל מצרים=נילוס קדש ברנע= מדאין צלח ימת ון-אחת משבעה הימים המקיפים את ארץ ישראל אשקלון-באיזור מדיין ,ממזרח למפרץ אילת הדרך הגדולה ההולכת למדבר- הדרך הראשית לערב זיהויים בצפון מסופוטמיה= ארם נהרים :סנגורא= סינג'אר,קרן זכותא=זכו ,קיסרין= גזרה,לשע=אורפה= קלירוהי: מפת גבולות ארץ ישראל -דר חיים בר דרומא.pdf