יום ג', ה’ בכסלו תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
לא יאמן כי יסופר.כי היזידים הנוצרים מחפשים חסות של מדינת ישראלאלפי קילומטר ממנה . כנראה שלבני אברהם העברי-יש מה לחפש כאן בסינג'אר- קצה גבול כיבוש דוד בארם נהריים,עמק שני נהרות גן העדן=פרת+חידקל
16:02 (19/08/14) גדעון חרלפ
תגיות: כתובת רחוב, יזידים, ישראל המקדשית, ארם נהרים, רכס הסינג'אר, גבולות הארץ, כל גבולות ארץ, מריזמוס

"ויתן ה' בידו (עתניאל בן קנז- השופט הראשון ) את כושן רשעתיים מלך ארם ..." (שופטים ג' ) "..ושאול לכד המלוכה ..וילחם סביב בכל אויביו...ובמלכי צובה..." (שמואל א' י"ד ) " ויך דוד את הדדעזר מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר פרת " (שמואל ב' ח' ) "...כי הוא (שלמה המלך )רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר..." ( מלכים א' ה') סינג'אר- עיר גבול ארץ ישראל התגלות סוד ברייתת תחומי ארץ ישראל נערך : אב התשע"ד אוגוסט 2014 סינג'אר ,העיר ורכס ההרים שמצפונה , השוכנים בעמק שני הנהרות, נהר חבור,יובל נהר פרת , ממערב והחידקל ממזרח ,הינה נקודת גבול של ארץ ישראל המובטחת. העיר סינג'אר ,וההר שמצפונה הנמצאת על כביש מס' 47 , המתחיל במוסול במערב לכיוון העיר חסאקה במזרח ,עיירת האטום בסוריה העכשווית, ומשם מזרחה עד ח'אלב, נכבשה לאחרונה על ידי צבא החליפות האסלאמית החדשה ואוכלוסיתה ה'יזידית ' הוכרחה להתאסלם או לברוח. חלק גדול מאזרחיה ה'יזידים עלו לראש הר סינג'אר והתבצרו שם ,כאשר כוחות אמריקאיים מצניחים להם אספקה. רכס הסינג'אר מצפונה של העיר סינג'אר משתרע ממזרח למערב והוא הגדול והבולט (1460 מ' מעל פני הים ) בהתרוממויות הטקטוניות בצפון ארם נהריים ההיסטורית, רם ונישא מעל ובלב האזור המישורי העצום בין נהר פרת ונהר חידקל. לכן, לא פלא שהוא מאוזכר כנקודת ציון [1] בברייתת התחומין של גבולות ארץ ישראל. ברייתת התחומין,שנמצאה ברצפת בית הכנסת של רחוב ,בשדה קיבוץ עין הנציב בעמק בית שאן, נמצאת בחמישה מקורות בתורה שבעל פה: בתרגום יונתן ובתרגום ירושלמי לפרשת גבולות מסעי בספר במדבר ,בתוספתא על מסכת שביעית, בספרי על פרשת עקב בספר דברים ובירושלמי. . מהמפה הסכמתית לעיל , של רכסי ההרים הבולטים מעל עמק שני הנהרות='ארם נהרים' ,אפשר גם להבין את מרכזיותה וזיהויה של נקודת גבול זו שהיא הרכס ההררי הבולט ,הגדול והארוך (כ-50 ק"מ )מעל מישורי הנהרות של שני נהרות גן העדן בצפון מזרח של ארצנו. המקדש היזידי בראש רכס הסינג'ר- האם זהו המקום המאוזכר בברייתת תחומי ארץ ישראל ? מבט אל רכס הסינג'אר ברייתת התחומין,המאזכרת כ-40 מקומות בגבולותיה של ארץ ישראל,הינה ברייתא מסתורית שלא נתפרשה כראוי[2],למרות שהיא מובאת בתלמוד הירושלמי (שביעית פ"ו ה"א ),בתוספתא(שביעית ד' י"א ),בתרגומים ובמדרש ההלכה(ספרי פסקא נ"א)על הפסוק "כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו- לכם יהיה ". ברייתא זאת לא הובאה על ידי הרמב"ם בהלכות תרומות [3],בו הוא מציין את גבולות ארץ ישראל.גם ראשונים אחרים והחוקרים והמפרשים השונים,לא השכילו לעמוד על מהותה ,ולא ברור בוודאות זמנה ואם היא מציינת את גבולות עולי מצריים,תחום עולי בבל או את גבולות ההבטחה. בציינה את הגבול הצפון מזרחי של ארץ ישראל נכתב בברייתא זאת :"תחומי ארץ ישראל ועד מקום שהחזיקו עולי בבל...ומישא ותקרת וכרכא דבר סנגרא ותרנגולא עילאה דלעילא מן קיסרין.[4]..". החוקרים והמפרשים שחיפשו את כרכרא [5] דבר סנגרא' בעבר הירדן ,באיזור הבנייאס או בלבנון הרימו את ידיהם [6] ולא מצאו כל שם או זיהוי סביר,למרות שמקום זה היה כנראה ידוע בוודאות לחז"ל. בכול מקרה ברור שרוב המקומות המוזכרים בברייתא זו כגבולות הארץ ,הינם מעבר לתפיסה המצמצמת של גבולות ארץ ישראל. יוצא דופן הוא החוקר בר דרומא [7] שמצא את סינג'אר [8] בשמה המלא בצפון מערב עיראק.באותו מקום בו מזכיר אותה הגיאוגרף הקדמון פתולומי[9]. מתברר כי כאן הוא איזור ארם נהריים אליה הגיע דוד המלך בכיבושיו והיא בכלל הארץ המובטחת או מחוז 'סוריא' המאוזכר במשנה ובתלמוד. בעקבות אירועי הזמן האחרון,בו מנסה המפלגה האסלאמית דאעש להשמיד את הנוצרים היאזידים באזור סינג'אר , מתברר כי גם כאן,בעיר הגבול של הפריפריה של ארץ ישראל,נדרש תיקון וכיבוש ישראלי-יהודי על מנת להמשיל את ההגמוניה של בני אברהם העברי על המזרח התיכון החדש. התושבים היזידים [10]מחכים כאן לשליטה של בני אברהם על המרחב השמי. לא רק על זה שבפלשת. נשאר רק לחפש על הרכס את עקבות המלחמה כאן של השופט הראשון עתניאל בן קנז, את עקבות מלחמת שאול[11] בארם ואת הכיבוש של דוד מלכנו- טרם יישמדו הגילויים הארכיאולוגיים כאן. [1] על פי הרב פרופסור מיכלסון , סינג'אר נמצאת בקו רוחב 36.313, בערך בקו רוחב של הר ההר 36.305 אשר בקו פרשת המים בהרי אמנוס. יונתן בן עוזיאל (לבמדבר ל''ד ח' ) מפרש את הפסוק "והיו תוצאת הגבל צדדה "כך: "ויהון מפקנוי דתחומא מן תרי ציטורי מכוונין לכרכור דבר זעמה ולכרכור דבר סניגורא". צדד לפי חשבוני נמצאת בנקודה בה קו פרשת מים של הרי אמנוס פוגע בקו רוחב גבול צפוני עתידי של ארץ ישראל 540 מיל או 550.8 ק''מ צפונה מבית המקדש. [2] ישנם קשיים מרכזיים בהבנת הברייתא הזאת מעבר לזיהוי הגיאוגרפי היסטורי של השמות המצוינים בברייתא ,כמו למשל תאור הגבול לאורך הים התיכון שלכאורה מיותר,היא מערבבת את גבולות עולי מצרים ועולי בבל בבית שני ,כיוון הוקטור של התיאור על פי המפרשים מאשקלון וצפונה לאורך חוף הים התיכון שונה מהותית מהמתואר בציון הגבולות בפרשת מסעי ובספר יחזקאל . להערכת מחבר מאמר זה ,תיאור הגבולות כאן מתאר את השטח הכלוא בין גבולות ההבטחה או גבולות הכיבוש בפועל (סוריא =ארם נהרים ) לבין גבולות עולי בבל (ולא היקף הגבול של כל הארץ המובטחת ).וכלשון המשנה:"שלוש ארצות לשביעית ... כל מקום שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב – לא נאכל ולא נעבד.כל שהחזיקו עולי מצריים-מכזיב ועד הנהר ועד אמנה נאכל ולא נעבד .מן הנהר ואמנה ולפנים נאכל ונעבד". לכן נזכרות כאן הן נקודות הציון של הגבולות החיצוניים של ממלכת דוד ושלמה והן נקודות 'פנימיות ' של הגבולות החיצוניים של עולי בבל. כן כתב גם הר"ש סירלאו (לשביעית פ"ו א' )"תחומי ארץ ישראל-נראה דעיירות העומדות על הגבולין קא חשיב דהיינו מן החוט ולחוץ". וכן כתב החזון איש על משנת שביעית זו :"תחומי ארץ ישראל...הא דתנן מכזיב..לא נתפרש במשנה שהרי שטח הארץ צריך להסתמן בגבולות מדויקות שהרי לא כבשו כל הארץ בקו שווה עד כזיב (בניגוד לשיטת 'החוטין ' בגבולות הארץ של הרב ישראל אריאל),ונראה דהיינו פירושו בירושלמי שמות העיירות שכבשום ולא כבשום וכן בפרק ב' דדמאי הלכה א' ". [3] אולם הרמב"ם מזכיר בראש הלכות תרומות (פרק א' )את מקומה ואיתורה המדוייק של סוריא,שהוא מחוז ארץ ישראל בין הנהרות פרת וחידקל (ארם נ הרים )שנכבש על ידי דוד המלך (ממקור אחר שלא נמצא): ".הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען כגון ארם נהרים וארם צובה ואחלב וכיוצא בהן .. הן הנקראין סוריא.... אי זו היא סוריא מא"י ולמטה כנגד ארם נהרים וארם צובה כל יד פרת עד בבל כגון דמשק ואחלב וחרן ומגבת וכיוצא בהן עד שנער וצהר הרי היא כסוריא " [4] הנוסח במקורות השונים משתנה מעט כך למשל בתרגום יונתן נכתב על הפסוק בתורה (במדבר ל"ד) :" "והיו תוצאת הגבל צדדה ": "ויהון מפקנוי דתחומא מן תרי ציטורי מכוונין לכרכור דבר זעמה ולכרכור דבר סניגורא". [5] כנראה הכוונה כרכרה= כרך= מתחם מבוצר [6] הילדסהיימר נפתלי צבי,שמואל קליין:גבולות הארץ מחקרים.עמוד 67 -71.וראה שם הערה 271..בכללות כתב שלא נמצא כל זיהוי ל'כרכא דבר סנגרא' המוזכרת בברייתת התחומין ,למעט סינג'אר שבמסופוטמיה.וכן אצל בר – דרומא חיים,וזה גבול הארץ 476-478 . [7] 'וזה גבול הארץ', ח.בר –דרומא, ע' 236-238 . על פי המפה של גבולות הארץ בסוף ספרו, סינג'אר נמצאת על קו הגבול של ברייתת התחומין בין אבו קמל על גדת נהר פרת לתיזרה הצפונית. [8] זיהוי זה מובא גם במחקר הגרמני ZDMG 1879,עמוד 157 ואילך. [9] מובא בתחומין, קובץ הלכתי חלק ב' על ידי הרב החוקר ד"ר אריה קימלמן,עמודים 392-397. [10]על פי הרב מיכלסון במכתבו למחבר :"... ישנה משמעות מדרשית לשמות המקומות האלו - 'זעם' ו- 'סניגור'? מאחר שהעיר נינוה (מוסול של היום) נמצאת גם היא בערך בקו רוחב של הר ההר, הגבול הצפוני של ארץ ישראל במערבליד הים התיכון-היא מקטרגת על ישראל שהם חזרו בתשובה וישראל לא. לכן הנביא יונה לא רצה להגיע לשם. ועיר שמלמדת סנגוריה כמו העיר סינג'אר -כנראה לא חזרה בתשובה. ודווקא היזידים אשר באיזור סינג'אר אשר ממשיכים לעבוד עבודה זרה כעת הם מלמדים סניגוריה על עם ישראל שמתוך אכזריות של מוסלמים כלפיהם שוכחים אותנו עם עזה. [11] ברטל אריה,מלכות שאול.על הריאליה של כיבושי שאול בארם,עמוד 98 ואילך. וראה בנספח שם על התחברות מלכות שאול לשבטים עבריים במרחב.ידועה גם התיאוריה של החוקר בן ציון לוריא, בעקבות ההיסטוריון היווני ניקולאוס איש דמשק, כי היו שבטים עבריים רבים במרחב הצפוני של ארץ ישראל אליהם חברו מלכי ישראל בכיבושיהם הצפוניים.