יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
כמו הכינרת שהיא מעין ה"עיין של ארץ ישראל ' ועל חוט השדרה שלה - הירדן הקדוש , כך טבריה העיר היא טבורה של הארץ הקדושה , כמו הטבור הקושר את התינוק לאימו יולדתו .כאן הייה מקום החיבור בין עם ישראל למולדתו והכנרת היא כטבור האדם ,סימן הלידה הטבוע בגוויה הישראלית הקדושה !!!
19:46 (24/02/09) גדעון חרלפ

מטבריה -מטבורה של ארץ ישראל זכיתי , לפני מספר שנים להיות בטקס השקת הסנהדרין החדשה . להפתעתי ,וללא שתכננתי זכיתי גם זכיתי למינוי בה כחבר מס' 66 מן המניין , שנים אני נופש לחופה של כנרת . מעולם לא ראיתיה מן האוויר וכפי שהיא מצטיירת במפות כמעין כינור . תמיד מחשבה על כנרת הינה מחשבה על רוגע ועל שלוות נפש ארץ ישראלית ,של התחברות לאדמה ,לים ולטבע הפנימי . מעולם לא חשבתי שלארץ יש טבור, וכי יש דמיון בן הארץ לבין גוף האדם היהודי וכי כמו שלאדם יש טבור שדרכו מתחבר התינוק אל רחם אימו -יש גם טבור לארץ – ארץ ישראל . ביום רביעי כ"ח בתישרי , חמשת אלפים ושבע מאות ושישים וחמש שנה לבריאת העולם התברר כי יש טבור לארץ ישראל ,התגלה מחדש מקום הקשר בין עם ארץ ותורה – נוסדה הסנהדרין החדשה בטבריה העיר . סנהדרין זו , גם אם לא נמנו עליה הנחשבים גדולי תורה ויראה ( או שהם מחשיבים עצמם קטנים ופחותים ) , לא באה יש מאיין . נמשכת היא ממחשבה עמוקה של בארה של מרים , ממחברי התלמוד הארץ ישראלי הירושלמי ומעבודת עבודה מסורה ומתמדת של חברי עידאן , אדרי , וויס ,באבד ועוד ,שהוציאו גנוזות , מפנימיות תהומות רחם אל אור מרחב בשר ודמי אל מציאות של אדמה ,חברה וזמן . כידוע , לאחר לידת התינוק מנתקים את חבל טבורו משיליית אימו ועליו להמשיך ולהזין את עצמו דרך פיו, בסיוע מעשה ידיו ושיכלו . כך נזכה להעתקת סנהדרין זו מטבור ארץ ישראל למקדש ירושלים . פיתחו בלחיצה קובץ מצורףטבריה.doc