יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
14:55 (03/01/10) גדעון חרלפ
כאשר הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו "לך לך .. ויבואו ארצה כנען...לזרעך אתן את הארץ הזאת ..", חלה ההבטחה על ארץ כנען הידועה של אותה עת . איפה היא ארץ כנען המושא להבטחה אלוקית זו ? האם היא כוללת את עבר הירדן ? האם היא זהה לגבולות המופיעים בברית בין הבתרים "מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת " או לגבול כנען המופיע כבר בלוח העמים בפרשת נוח הקודמת "ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה" ?מצורפים מאמריהם של שלשה חוקרים דגולים :יהושוע גרינץ , בנימין מזר ויבדל"א זכריה קלאי .
16:33 (03/01/10) גדעון חרלפ
פרופסור בינימין מזר היה הראשון שיחס את ארץ כנען המוזכרת אצל האבות כמחוז המצרי שנכבש על ידיה מצרים . לדעתו תחום ארץ כנען לגבולותיה " חופף את ארץ "רתנו "- כל שטח ההשפעה המצרית שכלל גם את סוריה התיכונה .
16:16 (03/01/10) גדעון חרלפ
על פי פרופסור יהושוע מאיר גרינץ ראש החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב לשעבר , בספרו החשוב "מוצאי דורות "כותב כי ארץ כנען אכן השתרעה עד נהר פרת . אולם לדעתו יש להבדיל בין ארץ כנען לבין "ארץ הכנעני " שהייתה קטנה יותר והשתרעה לאורך חוף הים התיכון .
15:26 (03/01/10) גדעון חרלפ
על פי משנתו של פרופסור זכריה קלאי , מגדולי חוקרי המקרא העוסקים עד ימינו אלה בגבולות האבות ובגבולות הפנימיים של שבטי ישראל , כללה הבטחת הארץ לאברהם אבינו גם את ארצותיהם של בני קדם , בני קטורה ,אדום וישמעאל , מואב ועמון. וכי ארץ כנען איננה כוללת את עבר הירדן והמעטפת המדברית , אלא הארץ לאורך חוף הים התיכון- היא ארץ כנען - שהיא בלבדה הובטחה ליעקב ולבניו .
11:07 (20/01/10) גדעון חרלפ
החוקר ד"ר חיים בר-דרומא ז"ל היה החוקר הראשון בתקופה המודרנית שכתב כי אף שנהר פרת איננו מוזכר בגבולות פרשת מסעי , גבולות מסעי משקפים את גבולות ההבטחה לאבות . על פי דעתו המינוח "מקצה ים המלח קדמה " - כוונתו היא מדרום מזרח לקצה הדרומי של ים המלח דרומה אל מידיין , שם שוכנת קדש ברנע המקראית , היא מדאין צלאח של היום . הגבול סובב מערבה אל ים סוף ומגיע עד עצמון היא סואץ ואל הזרוע המזרחית של הנילוס . בצפון הגבול כולל את הרי הטורוס שבמזרח אנטליה של היום . בנוסף לידענותו המופלגת בהיסטוריוגרפיה ובגיאוגרפיה של ארץ ישראל , מסתמך בר דרומא על התרגומים לפרשת מסעי ועל הברייתות השונות של תחומי ארץ ישראל .
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים