יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
12:27 (25/01/13) גדעון חרלפ
אנחנו רגילים לשמע המילה 'משיחיות ' כי מדובר בהזיה בלתי ראציונאלית. לכאן הגיעו סופרי הדור ' כי נתניהו התוקף באיראן הוא משיחי והזוי! כאן נראה כי משיחיות איננה מילה גסה וכי בר-כוכבא , משיחו של רבי עקיבא והרמב"ם שבעקבותיו -מדברים על משיחיות ראציונאלית ופראגמטית וכי ישנן 13 סיבות המראות כי המרד השני ברומא נשען על השל היהודי בלבד.
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים