יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
20:17 (15/01/19) גדעון חרלפ
על מה שנכתב" והזר הקרב יומת "נאסר על זרים בלבד לכנס לפנימיות ,אולם כוהנות לכאורה מותרות בכניסה לקודש ויכול שדווקא הנשים הם שיובילו את המהלך המנצח המשמעותי לבניית ביתו של הא- ל בתחתונים. מנשים באוהל- תבורך !
19:43 (21/09/16) גדעון חרלפ
יכולת התקשור בין אושיה טרנסצנדנטית לבין האדם היהודי הוא לכאורה בלתי אפשרי...
19:35 (21/09/16) גדעון חרלפ
רעיון המקדש הומצא גם הוא בארץ ישראל הקדושה . המקדש הראשון הידוע בעולם,נבנה בכתף עין גדי והוא מהתקופה הכלכוליתית בשנת 3150 לפני הספירה .כאן המציאו את הרעיון לחיבור בין ישות עליונה לבני האדם !כאן היו 14 מקדשים מתקופת הברונזה הקדומה ,הרבה לפני לוקסור וכרנך,יוון ורומא !
15:24 (20/05/10) גדעון חרלפ
הפסוק בתחילת ספר במדבר הכותב על מידת הריחוק מן המשכן קורא מצד אחד להיות "מנגד" למשכן המדבר אולם מצד נוסף הוא קורא לחנות "מסביב". האם מצוות מורא מקדש מחייבת אותנו להתרחק ממנו?כאן גם נלמד כי גודל חצר המקדש העתידית של יחזקאל שלשת אלפים אמה על שלשת אלפים אמה זהה לגודל של הרחקת אלפיים אמה מכל צד כמו בזמן משכן המדבר, הייתכן ?!!!
09:55 (24/11/09) גדעון חרלפ
רבים מאיתנו מתארים לעצמם כי איסור השימוש בברזל במקדש הוא איסור גורף. למרבה הפלא כתב גאון דורנו הרב מנחם מנדל שניאורסון ע"ה כי יש חובה ודרוש וצריך להשתמש בברזל דווקא בבניין מבנה המקדש וכי זהו תיקונה של מתכת הברזל לאחר אלפי שנים ששימשה להרג ולמוות ... !! ומכאן נדע כי אין לחכות לנס השמיר ובכלל לנסים במהלך הבנייה. בית המקדש יבנה בידי אדם ויהיה בו שימוש בטכנולוגיות וחומרים מתכתיים
10:40 (12/11/09) גדעון חרלפ
מקדש הוא קודם כל דירת השכינה בתחתונים . אולם מה נעשה היום כאשר בדירה הזאת נכנסים מוסלמים ותיירים אל תוך בית קודש הקודשים . לכאורה " באו פריצים וחיללוה " ?!!! ואכן רוב מוחלט של הפוסקים הידועים , למעט הרמב"ם , פסקו שאין קדושה כלל . להלן מאמרו המסכם של הרב הלל בן שלמה על מצוות השמירה הקיימת לדעתו גם בזמן הזה .לדעת הרב בן שלמה יש לפסוק כדעת הרמבם בלבד ואין לפסוק כלל את הסברא " באו פריצים וחיללוה ". .
13:41 (12/10/09) גדעון חרלפ
ארזים מלבנון וברושים מהחרמון היו מרכיב עיקרי וחשוב הן בבנין בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך והן במקדש השני, על ידי עזרא ונחמיה והורדוס. בקורות העץ השתמשו גם לקירות - לקבלת כוחות אופקיים נגד רעידות אדמה, בתקרות ובעיצוב הפנים ואף לכרובים - בקודש הקודשים! למרות עובדות אלה, אוסר הרמבם באופן גורף את השימוש בעץ במקדש, היתכן! איך השתמשו באיסור זה של הרמב"ם אחרוני אחרוני זמננו החרדים על מנת לאסור הקמת פרגולות בחצר בתי הכנסת שלנו?
20:59 (23/08/09) גדעון חרלפ
כוון וכוונת הלב בתפילה איננו כוון לב הבשר אלא הכוונה פיסית של פני המתפלל לירושלים המקדשית . טועה מי שחושב כי יש להסתפק ב"כוון הלב " בלבד . רק בכוון הפנים וכוון בית הכנסת לכוון בית המקדש במדויק -" נמצאו כל ישראל מתפללים למקום אחד . " על כן כל בית כנסת או מתפלל שאיננו מכוון פניו ומגמתו להר הבית , לוקה ועובר על איסור לא תתגודדו !!!
00:48 (21/07/09) גדעון חרלפ
מקדש ירושלים הוא התרופה נגד התרבות העכשווית המעמידה את החוויה האישית במרכז. המקום הנבחר של השכינה במציאות הפיסית הוא מקום הגילוי מחדש כי הקדושה אינה נפרדת מן המציאות וחיי היום יום והוא התרופה כנגד העבודה הזרה שבימינו של העמדת האדם במרכז. במקום לחתור אל המרכז, היהדות הרבנית איפשרה לאלוקות להופיע בכל בית כנסת !! מה מבדיל בין המקדש הפגני או תפיסת העולם החילונית או הדתית של חיים ללא מקדש, אל הדרך אל המקדש בימינו?..על כך קראו במאמר מהחוקר והארכיאולוג יצחק צויג, חוקר הר הבית.
14:10 (09/07/09) גדעון חרלפ
אם תהיתם איך הורחבו הלכות האבל על המקדש , מתשעה באב עצמו , לשבוע שחל בו תשעה באב ועד לשבעה עשר בתמוז - אל תתהו . מאחר שחזון בניין המקדש איננו רלוונטי ועכשווי , ממילא אנו צריכים להתאבל יותר ויותר . אולם אולי ננקוט בגישה הפוכה , הרי המקדש לפנינו , לפנינו ממש . בואו ונפעל לקראת כינונו בפיסיקה הארץ ישראלית של היום על חשבון האנרגיות שאנו מבזבזים החל משבעה עשר בתמוז . בואו נצמצם את האבל ונעבור לפסים מעשיים קצת יותר !!!
07:21 (23/06/09) גדעון חרלפ
איך נבחרה משפחת אהרון לכהונה , האם רק מכוח היותם קרובים למשה רבינו ? מסתבר שלא , אי אפשר להכחיש כי חברו כאן מספר מרכיבים . החל מזיהוי המרכיב הגנטי של עמרם הנושא את דודתו הזקנה , דרך המציאות של היותם המנהיגים הטבעיים -אל בחירתו של הקדוש ברוך הוא . אולם הכוהנים הם גם שליחי דידן ונבחרו " מתוך בני ישראל " . האם זאת ברית כהונת עולם ? מה פשר הברית הנוספת שנכרתה עם פנחס ? מפרשת " סבא קורח " על פי הרבי מקוצק ,שטען כי היה מצטרף לקורח - אפשר להבין יותר את פשר יצירת מעמד הכהונה לדורות .ומדוע כהני זמנינו אינם אלה העומדים בראש המאבק על העצמת נושא הר הבית .
18:16 (17/06/09) גדעון חרלפ
ציץ הקודש שהיה על מצחו של הכהן הגדול היה העיקרי והחשוב בבגדי הכהונה . על מעמדו של הציץ כותב בהרחבה הרב הלל בן שלמה -איש הר הבית .
14:05 (07/06/09) גדעון חרלפ
לא רבות נכתב על יכולותיו וכשרונותיו התכנוניים של בצלאל . אולם המדרש הגדיל לתאר אותו וכתב כי לבצלאל היה קשר ישיר עם השכינה , שלא דרך משה רבינו .משה אולי חשב לעשות הכל בעצמו, אולם הקדוש ברוך הוא הבהיר לו כי עליו לקחת את בצלאל וכי מזמין העבודה התכנונית חייב לקחת אישיות עצמאית אחרת ,שיש לה אולי אג'נדה השקפתית שונה על יצירת המציאות של בית לשכינה עלי אדמות ֱֱ
15:13 (27/05/09) גדעון חרלפ
 מחוץ לעלילות כי עם הקמת המקדש תהיה מלחמה עולמית של האיסלאם נגדינו וכי יהודים מתכוננים לפוצץ את מסגדי הר הבית , עלילות הנתמכות על ידי המשטרה, הפרקליטות ובית הדין הגבוה לצדק. ישנם גם  את בעיות ההסברה שלנו לקידום רעיון המקדש ומימושו .  האם בהוצאת ספרים או בתפירת בגדי כהונה נוכל להבקיע את חשכת הבערות ?האם אותם מליוני יהודים המתפללים  בוקר בוקר אל הקמתו,  גם יושיטו יד למימושו העכשווי? האם יהודי  שאיננו דתי יוכל להתחבר אל המקדש ? הם ימשיכו להיות הרבנים החרדים " צדיקים שאינם מאמינים "? 
10:39 (12/03/09) גדעון חרלפ
 בסרט שקישורו מצורף , אותו הכינה התנועה לכינון המקדש , נראה את הרצון והכיסופים לתפילה במקום הגדול והקדוש ואת הרצון לכינון המקדש בהר הבית בירושלים , כאשר משיח בן יוסף מתנגד למלכות משיח בן דוד ומונע כל תפילה בהר הבית . 
19:54 (11/03/09) גדעון חרלפ
על אף האיסור החמור של עשיית פסל וכל תמונה , איסור גורף  לכאורה על כל יצירת אמנות , שתכליתה להשיג את הפנימי והנשגב  , במקדש ירושלים מתכללות כל האומנויות , ציור ואדריכלות , אסתטיקה וטכנולוגיה . כאן בביתה של השכינה בחומר ,מתמצות כל האכויות המוציאות לפועל את רגשותיו הרוחניים של האדם היהודי ומתגלה כאן ההרמוניה של דעת אלוקים ,תורה ,הלכה ומוסר יחד עם החויה העוצמתית הנגלית . כאן חוברות ליהדות גם האמנויות המחפשות את הפנימיות , שביסודן שיבה אל הטבע הפנימי והחתירה אל השלמות הרב מימדית של האמנים  קאנדינסקי וברנקוזי . 
15:09 (08/03/09) גדעון חרלפ
 הרבה יהודים ימשיכו בשגרת יומם ,  ימשיכו להתפלל בוקר בוקר את פסוקי הקרבנות , קודם פסוקי דזימרה של תפילת השחר . ומה עם מימוש התפילה בממשות של העולם החומרי ? - הילכתא למשיחא - לא רלוונטי ולא נוגע לנו כלל !!! מצורף מאמרו של האברך החשוב הלל בן שלמה  - איש הר הבית המוכיח כי אין לחכות למשיח צידקינו ומכוח פסוקי הקרבנות של בוקר ,יש להגשים , לעלות ולהקריב במקדש ירושלים  !!
12:00 (05/03/09) גדעון חרלפ
 גם ברגע זה ממש יש עליך האדם היהודי  ועל אף שהמקדש חרבל עלות למקום הסגולי הזה , הר הבית ,גם אם המשטרה מונעת ממך בטענות שווא להתפלל או להביע את אמונתך . מצורף מאמרו של הרב הלל בן שלמה , מבחירי מכון המקדש , איך להתכונן לעלייתך זו ,על הצורך בטבילה במים הקדושים ועל חשיבות מצווה זו  
16:50 (25/02/09) גדעון חרלפ
  יחד עם הרלוונטיות של בנין בית הבחירה מתחדשות סימולטאנית גם מצוות אחרות, כמו מצוות התכלת ומצוות מחצית השקל שהן אקדמה לחידוש העבודה . בידך להתחיל !!!  "והיה לכם לציצית "!! אין להסתפק במילים בלבד  הנאמרות על ידך  כל יום בקריאת שמע !!" וראיתם אותו - ועשיתם" !!!!
16:57 (22/02/09) גדעון חרלפ
חלק מהבורות בנושא הר הבית ועלייה אל הההר הקדוש 'הוא חוסר הידיעה היכן עמדו המקדש והעזרות , איך נכנסים ,לאן הולכים ולאן אסור להיכנס בשום אופן , הנה הכל מסומן בצילום שלפניכם !!! עלו ההרה !!!
14:46 (18/02/09) גדעון חרלפ
על עליית הרמב"ם להר הבית והרלוונטיות העכשוית של עבודת הקמת בית הבחירה בימינו ע"פ דרכו. יש קשר הדוק בין עלייתו לארץ ישראל וכניסתו להר הבית לבין היותו כונס התורה לכל מרחביה כולל הילכות תרומות,מקדש,סנהדרין ומלכות.
15:20 (12/02/09) גדעון חרלפ
הנביא חגי , בזמן עליית זרובבל ועזרא ונחמיה ניבא על הקמת בית המקדש מחדש .
17:51 (08/02/09) גדעון חרלפ
האם מצוות בניית המשכן ניתנה רק בעקבות חטא העגל דווקא או שהיא מצווה מלכתחילה ?
17:42 (08/02/09) גדעון חרלפ
מדוע נבנה המקדש בחלקו של בינימין ,הקטן שבשבטים ולא בחלקו של שבט יהודה - שבט מלכות ישראל , מדוע קדם המשכן בשילה , בגבעון וברמה למקדש ירושלים ?
17:33 (08/02/09) גדעון חרלפ
מדוע צווה משה רבינו , גדול הנביאים על ידי הקדוש ברוך הוא לקחת את בצלאל כאדריכל המקדש ? 
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים