יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
10:21 (21/10/16) גדעון חרלפ
לא ברור מספיק מדוע נבחרו תרי"ג מצוות מתוך אלפי דינים והלכות ,למרות שנכתבו עשרות כללים,שורשים, מחלוקות והיסתייגויות . מתברר כי ישנן הרבה גןפי תורה שנשנו , שלא היה להם המשך בתורה שבעל פה . כך גם המצווה ללמוד היסטוריה - " בינו שנות דור ודור "... וכך גם מצוות בניית מוסדות המשפט והסדר העירוני , דווקא בכניסה לערים,ולא בכול מקום אחר..
10:06 (21/10/16) גדעון חרלפ
לפעמים זה בא בעקיפין מהלכות עיר הנידחת אנחנו מבינים ולמדים כי לעירוניות גם המודרנית .. אנו נזקקים להגדרה .. חיצןנית - באמצעות קביעת הגבול ובניית חומה ובית שער פנימית - כיכר ורחובה של עיר ,... הפורום ואולי גם השדרה המרכזית - היא רשות הרבים מפולשת משער לשער ומרחבת שער לרחבת שער ..( על פי פרופסור אברהם פאוסט ) לאחירונה הוכרזה תחרות על 'עירוניות ' על ידי מנהל התכנון.. למה לחפש רחוק..
15:19 (03/03/09) גדעון חרלפ
 בשולחן ערוך  בהלכות שבת ,נעדרת ההלכה כי יש איסור לצבוע בשבת , למרות שאיסור מלאכת הצביעה נאסרה על פי המשנה שהרי במשכן צבעו צמר בתכלת הבאה מהחילזון . ולמרות הכול פוסקת הגמרא : חזותא - מילתא היא !!דהיינו לחזות ולצבע יש משקל ערכי והילכתי !!!
13:24 (15/02/09) גדעון חרלפ
בפרשת ירידת המן לבני ישראל במדבר מצווה משה לעינין תחום שבת: " אל יצא איש ממקומו" - מהו המקום ומהי התפיסה הטריטוריאלית של האדם במרחב ואיך הוא מנכס לעצמו את מקומו ונחלתו
15:32 (12/02/09) גדעון חרלפ
דווקא קיין , בנם הבכור של חווה ואדם הראשון בונה עיר !!. לאחר מכן נבנה בבל מגדל בבל - גם הוא לא נבנה עלידי צדיקי הדור , האם ביסודם של העיר ומגדל יש משום הרשע ? .
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים