יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
17:32 (22/02/09) גדעון חרלפ
הרב מנחם מנדל מוויטבסק היה ראש וראשון מבני משפחתינו החוזרים לארץ ישראל החריבה של אז . מנחם מנדל מויטבסק תלמיד המגיד ממזריטש וראש וראשון לחסידות , אחריו ואחרי הבעל שם טוב , עלה לארץ יחד עם חבריו , שניאור זלמן מלאדי ואברהם מקאליסק . כאשר שניאור זלמן מלאדי , לעתיד - בעל ה"תניא ", חזר בו . ניגון השתפכות הנפש וכיסופיו להגשמת התורה בארץ ישראל הביא אותו עד לכאן .
15:19 (22/02/09) גדעון חרלפ
אי אפשר להתחבר לקרקע המולדת ללא שירה , ללא ההרמוניה המרעידה גוף ונפש . את ההר כובשים עם התכוננות של מיתרי נפש יהודי הומיה , שירה המתחברת לרוח כיסופי האומה למרחבי מחוזות ארץ ישראל כולה .
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים