יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
01:25 (10/03/09) גדעון חרלפ
 בעזרת ה' אנו מתקרבים אל גילוי שכינה בעולם החומרי . לצערינו, מדינת ישראל החדשה לא הפנימה ולא השכילה לטפל בקידום ענייני המקדש , לא הקימה את "רשות המקדש " לא חוקקה את "חוק המקדש " , כמו שהקימה צבא מפואר ,מערכות חינוך  וחברות  ממשלתיות יעודיות . על כן קמו כל התנועות למען המקדש והר הבית , כמו התנועה לכינון המקדש , תנועת נאמני הר הבית וארץ ישראל , חי וקיים , מכון המקדש ואוצר המקדש . כאשר  כולם מאוגדות תחת האסיפה הכללית -"שוחרי המקדש " ברשות מורינו ורבינו הרב פרופסור הלל וייס - נשיא שוחרי המקדש . 
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים