יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
11:33 (22/05/09) גדעון חרלפ
 אם חשקה נפשך להציץ פנימה ... ראה הוזהרת 
01:31 (10/03/09) גדעון חרלפ
עם גידול הכמיהה למקדש וקודשיו מתרבה והולכת הספרות התורנית העוסקת בנושא , ספרות תורנית , ירחונים תורניים , ירחונים ושבועונים מקוונים ,,מחקרים , דוקטורטים ועבודות מסטר -גם של המתנגדים לנושא חידוש העבודה ובניית מבנה המקדש והמזבח וכן מאמרים וספרים של הפוסחים על שני הסעיפים .מצד אחד מכירים בחשיבות הנושא אולם מצד שני הצטיידו ב"מורא מקדש" מוגזם ואיננו ראוי .נעלמו מהם דברי הרמב"ם שכתב :"ונכנסתי לבית הגדול והקדוש - תחת סכנה "!!! .מצורפת רשימת ספרים מקפת ומורחבת נושא מקדש וקדשיו מסווגת לפי נושאים שהכין אחד מלומדי התורה שבירושלים שליט"א.כן מצורפת רשימה של כל הספרים על סדר טהרות
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים