יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
08:29 (10/09/09) גדעון חרלפ
עורך הדין המלומד אביעד ויסולי שוב חוזר וטוען על אפליה בבידוק ובכניסה להר הבית , מדוע עלינו להמתין בכניסה להר הבית כאשר תיירים גויים חולפים על פנינו ואנחנו מחכים לסוף התור ? מדוע ערבים לא זוכים לבדיקה גופנית ולמעבר דרך מגנומטר , האם בדמם לא זורמת מתכת הרשע ? האם הגנים של מהגרים מערב של מוחמד נקיים מעוונות של רצחנות ? שתי העלילות של המדינה נגד התפילה בר הבית , הראשונה כי בקרבנו יש מטורפים הזוממים את הרס המסגדים בפועל והשנייה כי התרת התפילה תביא למלחמת עולם מוסלמית מתחבאות תחת חומר חסוי המוגש תדיר לבית המשפט העליון ומשמשות לאפליה גזענית נגדינו .
13:41 (31/08/09) גדעון חרלפ
מצורף מאמרו של עורך הדין אביעד ויסולי המסכם את החלטות בית הדין הגבוה לצדק בדבר זכות התפילה בהר הבית וחובת הממשלה להתקין תקנות למימוש זכות יסוד זאת
01:47 (10/03/09) גדעון חרלפ
החל מזמן שחרור ירושלים והר הבית על ידי צבא הגנה לישראל במלחמת ששת הימים , ניסו יחידים וארגונים ליזום כניסה ותפילה מסודרת של יהודים בהר הבית . עם סילוקו מהר הבית של הרב הצבאי הראשי הגאון שלמה גורן זיע"א, על ידי משה דיין , עתרו אירגונים אלו לבית הדין הגבוה לצדק , עתירות שנדחו כולן באמתלא ובעליל ה של מלחמת עולם שלישית ועוד. בהמשך יובאו כאן עתירותיהם של חוגים לאומיים על ידי שבתי בן דוב , ועתירותיהם של עורכי הדין בן-יוסף ,נפתלי ורצברגר, אביעד ויסולי וחומרים משפטיים שכתבו עורכי דין אחרים .   
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים