יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
על האומנות ועל בצלאל -שיחה ברשת מורשת
פורסם: 18:17 (22/03/09) גדעון חרלפ
כבר אמר הספורנו כי בית ראשון חרב כי האדריכל הראשי היה חירום הפניקי ולא בצלאל אשר מילא אותו ה' רוח חוכמה שלא היה במקדש ראשון ושני - שיחה בהרחבה ברשת מורשת עם השדרן ידידיה תנעמיhttp://www.iba.org.il/moreshet/moreshet.aspx? classto=List&set_date=2009-03-22%2018:08